News Kypriako Τατάρ: €87 εκατομμύρια από Τουρκία για «σκοπούς άμυνας» του ψευδοκράτους

Τατάρ: €87 εκατομμύρια από Τουρκία για «σκοπούς άμυνας» του ψευδοκράτους

Η Kıbrıs (27.05.20), σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών, γράφει ότι υπογράφηκε χθες ανάμεσα στην Τουρκία και στο ψευδοκράτους η λεγόμενη «Συμφωνία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Συνεργασίας» ύψους 2 δισεκατομμυρίων 288 εκατομμυρίων 976 χιλιάδων Τουρκικών Λιρών (ΤΛ). Η «συμφωνία» υπογράφηκε μέσω τηλεδιάσκεψης από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Φουάτ Οκτάι και τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» του αποσχιστικού καθεστώτος, Ερσίν Τατάρ.

 

Η Güneş (27.05.20) γράφει ότι ο λεγόμενος «πρωθυπουργός» Ερσίν Τατάρ, σε χθεσινή γραπτή του δήλωση μετά την υπογραφή της «συμφωνίας για οικονομική και δημοσιονομική συνεργασία» μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους που αφορά το ποσό των 2 δις, 288 εκ. 976 χιλιάδες ΤΛ, εξήγησε λεπτομερώς πώς θα διανεμηθούν τα κονδύλια και ανακοίνωσε ότι 1 δις 150 εκ. ΤΛ θα διατεθούν για τον «προϋπολογισμό».

Ο Τατάρ υποστήριξε συγκεκριμένα ότι στη «συμφωνία» προβλέπεται ότι 650 εκ ΤΛ θα διατεθούν για «σκοπούς άμυνας» (ποσό που αντιστοιχεί σε €87,067,500), 273 εκ ΤΛ περίπου για «έργα υποδομής», 116 εκ ΤΛ για κάλυψη των «εξόδων και για επενδύσεις στον πραγματικό τομέα της οικονομίας» και 1 δις 150 εκ ΤΛ για κάλυψη του «ελλείμματος στον προϋπολογισμό».

Διαβάστε επίσης: Βαθαίνει ο τουρκικός έλεγχος: Σκοτεινά σημεία στη «συμφωνία» με ψευδοκράτος

Στη γραπτή του δήλωση, ο Τατάρ υποστήριξε επίσης ότι στα πλαίσια της «συμφωνίας», αναφορικά με το ποσό που θα διατεθεί για τις «υποδομές και τις επενδύσεις στον πραγματικό τομέα της οικονομίας», περιλαμβάνονται τα «σχέδια (master plan) για το οδικό δίκτυο», καθώς επίσης και το «σχέδιο για τα έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης του οδικού δικτύου και των δρόμων», το «έργο για ενίσχυση των επενδύσεων σε δημαρχεία και χωριά» και το «σχέδιο στήριξης για ενίσχυση με 500 κλίνες του κρατικού νοσοκομείου Λευκωσίας». Επίσης πρόσθεσε ότι τα χρήματα θα διατεθούν για αγορά ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, για το «πρόγραμμα στήριξης της γεωργικής ανάπτυξης και των κοινωνικών υπηρεσιών», για το «πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού λόγω των επιπτώσεων από τον COVID-19», για το «πρόγραμμα δανεισμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταστηματάρχες», το «σχέδιο ανέγερσης οίκου για άτομα με αναπηρίες» και την ολοκλήρωση του «σχεδίου για ανέγερση νέων κεντρικών φυλακών».

Ο Τατάρ υπογράμμισε επίσης ότι στη «συμφωνία» περιλαμβάνεται επίσης και το μοντέλο Οικονομικής Συνεργασίας για τις Υποδομές και τον Πραγματικό Τομέα της Οικονομίας (Altyapı ve Reel Sektör için Mali İşbirliği Anlaşması – ARMA), το οποίο αποσκοπεί, όπως εξήγησε, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των έργων που θα γίνουν στα κατεχόμενα, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα, όπως είπε.

Διαβάστε επίσης: Ανταλλαγή αστυνομικών πληροφοριών κατεχομένων-Τουρκίας & οδοφράγματα

Όπως αναφέρεται στο «σχέδιο δράσης» στο παράρτημα της «συμφωνίας», το παράνομο καθεστώς θα συμμορφωθεί με περιορισμούς στον αριθμό του προσωπικού και στις προσλήψεις και θα λάβει κάποια «δομικά μέτρα». Επίσης, το καθεστώς υποχρεούται το αργότερο μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να ετοιμάσει την πρότασή του για το οικονομικό πρόγραμμα που αφορά το 2021 και μέχρι το τέλος του χρόνου να υποβάλει ένα τουλάχιστον τριετές πλάνο που περιέχει τα βήματά της για δομική μεταρρύθμιση, τους μακροοικονομικούς της στόχους, τους στρατηγικούς της στόχους και τις μεταρρυθμιστικές της δράσεις. Η «συμφωνία» προβλέπει επίσης ότι μέχρι τις 15 Ιουνίου όλα τα λεγόμενα «υπουργεία» θα συστήσουν «Επιτροπές Εφαρμογής και Παρακολούθησης Σχεδιασμού» αποτελούμενες από τουλάχιστον τρία άτομα. Το πλήρες κείμενο της «συμφωνίας» είναι το εξής (διατηρείται το αυθεντικό λεκτικό, όπως το μεταφέρει το Γραφείο Τύπου & Πληροφοριών):

«Η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας και η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου συμφώνησαν στην συνέχιση της οικονομικής και δημοσιονομικής τους συνεργασίας υπό τους κάτωθι όρους. Δεσμεύτηκαν:

Ι- Η Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου:

1. Να υλοποιήσει εγκαίρως και πλήρως τους στόχους και τις μεταρρυθμιστικές δράσεις που καθορίζονται στο Σχέδιο Δράσης 2020 που λαμβάνει χώρα στο Παράρτημα – 1,

2. Να ετοιμάσει την εισήγηση Οικονομικού Προγράμματος που περιλαμβάνει το 2021 το αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου του 2020,

3. Να ετοιμάσει το αργότερο μέχρι το τέλος του 2020 ένα τουλάχιστον τριετές πλάνο που περιέχει τα δομικά μεταρρυθμιστικά βήματά της, τους μακροοικονομικούς της στόχους, τους στρατηγικούς της στόχους και τις μεταρρυθμιστές της δράσεις, 

ΙΙ- Η Κυβέρνηση της τουρκικής Δημοκρατίας

1. Να προβεί σε βοήθεια δωρεά σε Τουρκικές Λίρες μέχρι και 1.038.395.726,92 ΤΛ (Παράρτημα-2),

2. Να προβεί σε βοήθεια δάνειο σε Δολάρια ΗΠΑ αντιστοιχούντα σε Τουρκικές Λίρες μέχρι και 1.250.580.323,50 ΤΛ (Παράρτημα-2),

3. Να παραχωρήσει προς χρήση τις δωρεές στο πλαίσιο των ‘Μεθόδων και Αρχών Αναφορικά με την Χρήση Δωρεών που Παραχωρούνται στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από Πόρους της Τουρκικής Δημοκρατίας το Έτος 2020’ που λαμβάνουν χώρα στο Παράρτημα-3,

4. Να παραχωρήσει προς χρήση τα δάνεια στο πλαίσιο των ‘Μεθόδων και Αρχών Αναφορικά με την Χρήση Δανείων που Παραχωρούνται στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από Πόρους της Τουρκικής Δημοκρατίας το Έτος 2020’ που λαμβάνουν χώρα στο Παράρτημα-4,

5. Να παραχωρήσει τεχνική βοήθεια μέσω δημοσίων λειτουργών σε τομείς που θα νιώσει την ανάγκη η κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. 

ΙΙΙ- Άλλα Θέματα

1. Η διανομή ανάμεσα στα σχέδια των ποσών των δωρεών και των δανείων που δεσμεύτηκαν εκ μέρους της Τουρκικής Δημοκρατίας καθορίζεται συμπεριλαμβανόμενη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας με τον Περί Προϋπολογισμού της Κεντρικής Διοίκησης Νόμο της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2. Άλλες βοήθειες που θα γίνουν εκτός αυτής της συμφωνίας, γίνονται με την υπογραφή πρωτοκόλλου ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας και την κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Όμως, αυτές οι βοήθειες δεν μπορεί να αντίκεινται στον σκοπό αυτής της συμφωνίας.

3. Οι υλοποιήσεις στο Σχέδιο Δράσης του Έτους 2020 σε εμβάσματα που θα γίνουν για Έργα Υποδομής και τον Πραγματικό Τομέα θα παρακολουθούνται σε αξιολογήσεις που θα γίνονται εκ μέρους της Τεχνικής Αντιπροσωπείας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

4. Η Τεχνική Αντιπροσωπεία της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου μαζί με το Γραφείο Ανάπτυξης και Οικονομικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Λευκωσία υποβάλλει κάθε μήνα  Μηνιαία Έκθεση Παρακολούθησης του Προγράμματος σε μορφή που θα καθοριστεί από το Γραφείο Συντονισμού Κυπριακών Υποθέσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας.  Αυτές οι εκθέσεις αξιολογούνται σε συναντήσεις που θα διεξάγονται μηνιαίως από την Τεχνική Αντιπροσωπεία της Τουρκικής Δημοκρατίας. Οι δωρεές και τα δάνεια που καθορίζονται ως αποτέλεσμα των αξιολογήσεων διαβιβάζονται στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου εκ μέρους του Υπουργείου Θησαυροφυλακίου και Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας κατόπιν έγκρισης της Αντιπροεδρίας της Τουρκικής Δημοκρατίας σύμφωνα με εισήγηση πληρωμής σε αρμονία με τις συμφωνίες οικονομικής και δημοσιονομικής συνεργασίας με τα δημοσιονομικά και τεχνικά μέσα της Τεχνικής Αντιπροσωπείας της Τουρκικής Δημοκρατίας.

5. Η πορεία της οικονομίας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και η εφαρμογή του προγράμματος αξιολογούνται σε συσκέψεις ανασκόπησης που θα γίνουν στους μήνες Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο υπό την προεδρία του Συντονιστή Κυπριακών Υποθέσεων της Τουρκικής Δημοκρατίας και του Μόνιμου Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου.

6. Σχέδια που θα συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών που θα ακολουθήσουν θα ετοιμάζονται και θα εφαρμόζονται στο πλαίσιο των ‘Μέσων, Μεθόδων και Αρχών Οικονομικής Συνεργασίας Τουρκικής Δημοκρατίας -  Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου για τις Υποδομές και τον Πραγματικό Τομέα (ARMA)’ (Παράρτημα-5). 

7. Οι μέθοδοι και οι αρχές προϋπολογισμού, προσλήψεων, λογιστικών και εξόδων του Γραφείου Ανάπτυξης και Οικονομικής Συνεργασίας της Πρεσβείας της Τουρκικής Δημοκρατίας στη Λευκωσία καθορίζονται εκ μέρους του Αντιπροέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω μέθοδοι και αρχές θα υλοποιούνται οι διαδικασίες εντός των υφιστάμενων πρακτικών.

8. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από την τελευταία ημερομηνία γνωστοποίησης που αναφέρει ότι οι πλευρές ολοκλήρωσαν τις νομικές διαδικασίες  σύμφωνα με την δική τους νομοθεσία.

Η παρούσα συμφωνία υπογράφηκε σε δύο αυθεντικά αντίτυπα στην Λευκωσία στις 26/05/2020 και στην Άγκυρα στις 26/05/2020».

Εξάλλου, στο Παράρτημα – 1 της «συμφωνίας» προνοούνται τα εξής:

«Παράρτημα-1

Σχέδιο Δράσης Έτους 2020

1. Ο συνολικός αριθμός του νέου προσωπικού (συμπεριλαμβανομένου του προσωρινού προσωπικού) που θα προσληφθεί στο δημόσιο (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών και των θεσμών) για το 2020 να μην υπερβαίνει  (κατά την διάρκεια του 2020) τον αριθμό αυτών που αποχώρησαν από το δημόσιο κατά την περασμένη χρονιά.

2. Ο αριθμός των νέων προσωρινών εργατών που θα προσληφθούν να μην ξεπερνά τον αριθμό των προσωρινών εργατών που αποχώρησαν από το δημόσιο  την περασμένη χρονιά (κατά την διάρκεια του 2020)

3. Να συνεχιστούν σε συντονισμό με τις εργασίες της Ψηφιακής Τουρκίας οι εργασίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΤΔΒΚ και να επιταχυνθούν οι εργασίες (κατά την διάρκεια του 2020)

4. Οργανισμοί που χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους και/ή η διοίκησή τους διορίζεται από το δημόσιο να μην αναθέτουν καθήκοντα χωρίς να υπάρχει κονδύλι και να μην προκαλούν ζημιά (κατά την διάρκεια του 2020)

5. Ανάπτυξη της θεσμικής και τεχνικής δυνατότητας του Οργανισμού Στατιστικής της ΤΔΒΚ (2020)

6. Μετατροπή σε επαγγελματική της διοίκησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ετοιμασία σχεδίων αναδόμησης της Τράπεζας και θέσπιση του Περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου (Τροποποίηση) Κεφάλαιο 114 (2020)

7. Ανάλυση της ασφαλιστικής (actuarial) ισορροπίας του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων για τα επόμενα 20 χρόνια και υλοποίηση των απαραίτητων δομικών μέτρων (2020)

8. Ετοιμασία και έγκριση μάστερ σχεδίου (master plan) για τα λιμάνια της ΤΔΒΚ (2020) 

9. Εφαρμογή του Τουριστικού Στρατηγικού Σχεδίου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης (2020)

10. Λήψη των απαραίτητων μέτρων και εφαρμογή ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα (2020)

11. Ανασκόπηση και ενίσχυση των πρακτικών και των συμφωνιών για τις εμπορικές σχέσεις ανάμεσα σε Τουρκία και ΤΔΒΚ (2020)

12. Εφαρμογή του Νόμου Ενεργειακής Αποδοτικότητας (2020)

13. Συνέχιση των εργασιών των σχεδίων διασύνδεσης ηλεκτρισμού και αερίου (2020)

14. Δημιουργία Ενοποιημένου Συστήματος Γεωργικής Πληροφόρησης (2020)

15. Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης Ανώτατης Εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (2020)

16. Αύξηση της τεχνικής και διοικητικής δυνατότητας του Γραφείου Ανάπτυξης Επενδύσεων Βόρειας Κύπρου (YAGA) της Πρωθυπουργίας της ΤΔΒΚ και της Μονάδας Ετοιμασίας και Εφαρμογής Σχεδίων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων με μηχανικούς και αρχιτέκτονες που είναι αδρανείς (1 Ιουνίου 2020)

17. Σύσταση Επιτροπών Εφαρμογής και Παρακολούθησης Σχεδίων που αποτελούνται από τουλάχιστον 3 αξιωματούχους σε όλα τα υπουργεία της ΤΔΒΚ (15 Ιουνίου 2015)».

Βάση για ανάκαμψη του ψευδοκράτους η συμφωνία, ισχυρίζεται ο Οκτάι – Αναφορά στο Κυπριακό

Η Kıbrıs (27.05.20) γράφει ότι ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι δήλωσε ότι ενόσω η Τουρκία και η «τουρκοκυπριακή κοινότητα» είναι ενωμένες δεν υπάρχει κανείς σε αυτή την περιοχή που να μπορέσει να «βάλει στο μάτι» τα ούτω καλούμενα δικαιώματά τους και το δίκαιό τους. Μιλώντας χθες σε τηλεδιάσκεψη με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ερσίν Τατάρ κατά την διάρκεια της οποίας υπέγραψαν την λεγόμενη «Συμφωνία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Συνεργασίας μεταξύ παράνομου καθεστώτος και Τουρκίας», ο Οκτάι ισχυρίστηκε το εξής για το θέμα:

«[…] Παίρνουμε την δύναμή μας από την ενότητά μας, την αλληλεγγύη μας και την αδελφοσύνη μας όταν προστατεύουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το σημείο, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες και την στήριξή μας στην βάση της διεθνούς νομιμότητας στο θέμα της αναζήτησης λύσης σε όλες τις διαφορές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόνιμη αστάθεια στην περιοχή».

Ισχυρίστηκε ότι για να λυθεί το ζήτημα των υδρογονανθράκων που υπάρχουν στην περιοχή, η διεθνής κοινότητα πρέπει να πείσει την «ελληνική διοίκηση της Κύπρου», όπως ονομάζει την Κυπριακή Δημοκρατία, να αποδεχθεί διάλογο και δίκαιο διαμοιρασμό με την «τουρκοκυπριακή πλευρά» και υποστήριξε:

«Ο δρόμος της λύσης του κυπριακού ζητήματος δεν μπορεί να ξεπεραστεί χωρίς την επίτευξη πολιτικής ισότητας ανάμεσα στις πλευρές στο νησί. Με την πίστη μας στην εθνική μας υπόθεση θα συνεχίσουμε τον αγώνα για το δίκαιο και την δικαιοσύνη μέχρι να δοθούν τα νόμιμα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού και να διασφαλιστεί η πολιτική ισότητα των αδελφών μας Τουρκοκυπρίων στο νησί. Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να συνεχίσουν να ζουν μέσα σε ειρήνη, ηρεμία και ευημερία οι Τούρκοι της Κύπρου κοιτάζοντας το μέλλον με ασφάλεια. Όσοι σκέφτονται διαφορετικά είναι καταδικασμένοι να απογοητευτούν όπως πάντα». 

Αναφερόμενος στην συμφωνία που υπέγραψαν χθες, ο Οκτάι είπε ότι θα δοθούν δωρεές και δάνεια ύψους 2 δισεκατομμυρίων 288 εκατομμυρίων 976 χιλιάδων ΤΛ στην κατοχική οντότητα. Πρόσθεσε ότι επιπρόσθετα με την συμβολή της στα έξοδα για την άμυνα, τις υποδομές και τον πραγματικό τομέα της οικονομίας, η «συμφωνία» περιέχει πρόγραμμα στήριξης του τουρισμού λόγω της πανδημίας του Covid-19 κατά τρόπον που θα συμβάλει στο έλλειμμα στον «προϋπολογισμό», σχέδιο γεωργικής ανάπτυξης και κοινωνικών υπηρεσιών, στήριξη για επενδύσεις στην γεωργία και πρόγραμμα παροχής δανείων σε μικρομεσαίους, καταστηματάρχες και τεχνίτες.

«Η Συμφωνία Οικονομικής και Δημοσιονομικής Συνεργασίας θα είναι η βάση ανάκαμψης της "ΤΔΒΚ" που ετοιμάζεται δυνατά για την νέα κανονικότητα και [η βάση] της αδελφοσύνης μας», υποστήριξε εκφράζοντας την άποψη ότι η συμφωνία παρέχει ευκαιρίες, δυνατότητες για ανοίγματα και νέα κανάλια συνεργασίας στο καθεστώς για την περίοδο μετά την πανδημία του Covid-19.

Διαβάστε επίσης: 

Παράπονα Τ/κ: Αδειάζουν τη θάλασσα της Καρπασίας από ψάρι τα τουρκικά καΐκια

Θα πουν το νερό νεράκι στα κατεχόμενα χωρίς τον χαλασμένο τουρκικό αγωγό

Top