News Environment Ερευνητές: Σπάνια τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Κύπρου

Ερευνητές: Σπάνια τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Κύπρου

Ομάδα θαλάσσιων ερευνητών με διεθνή αναγνωρισιμότητα κατέφθασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Κύπρο για να διερευνήσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα της, τα οποία αναγνωρίζουν ως ένα σπάνιο «bright spot» ανάμεσα στα ιδιαίτερα επηρεασμένα Μεσογειακά ενδιαιτήματα.
 
Παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και την άφιξη εκατοντάδων χωροκατακτητικών ξενικών ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, η Κύπρος, διαθέτει σημαντικά εκτεταμένα θαλάσσια λιβάδια Posidonia oceanica, παρέχει σημαντικές περιοχές φωλεοποίησης για χελώνες, και υποστηρίζει μερικούς από τους τελευταίους πληθυσμούς της απειλούμενης φώκιας μοναχός Monachus monachus.
 
«Μελετάμε πώς οι κλιματικές αλλαγές επηρεάζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου», αναφέρει η επικεφαλής του έργου Δρ Núria Marbà από το Mediterranean Institute of Advanced Studies του CSIC. «Έχουμε έρθει στην Κύπρο αφού μας προσέλκυσαν τα αξιοσημείωτα και πλούσια λιβάδια θαλάσσιων φανερόγαμων που υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι τα ύδατα της είναι από τα πιο ζεστά στη Μεσόγειο».
 
Η κατανόηση των παραγόντων που βοηθούν στην υγεία των θαλάσσιων φανερόγαμων στη Κύπρο μπορεί να παρέχει ενδείξεις για το πώς άλλα λιβάδια στα δυτικά μέρη της Μεσογείου μπορούν να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και την περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας.
 
Η Μεσόγειος Θάλασσα θεωρείται ως «hotspot» για την κλιματική αλλαγή, με τα ύδατα της να θερμαίνονται σε ρυθμό 2-3 φορές ταχύτερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτό διευκολύνει την επέκταση των τροπικών ειδών που προέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία αλληλεπιδρούν με τα αυτόχθονα Μεσογειακά είδη.
 
«Η κουρκούνα (ή γερμανός) είναι χωροκατακτητικό είδος το οποίο φαίνεται να επηρεάζει καταστροφικά άλλα οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως της Τουρκίας. Παρ’ όλα αυτά, στην Κύπρο φαίνεται να συνυπάρχουν με θαλάσσια φύκη και λιβάδια φανερόγαμων, τα οποία είναι θεμελιώδης οικότοποι που στηρίζουν εκατοντάδες είδη», αναφέρει η συν-ερευνητής του Mediterranean Institute of Advanced Studies του CSIC, Δρ Julia Santana-Garcon.
 
«Στην Κύπρο οι παράκτιοι ύφαλοι καλυμμένοι από μακροφύκη του γένους Cystoseira και τα λιβάδια της Ποσειδωνίας βρίσκονται σε άριστη κατάσταση συγκριτικά με άλλες περιοχές της Μεσογείου. Είναι παράδοξο ότι τα σημαντικά αυτά οικοσυστήματα ευδοκιμούν στο νησί μας ενώ απουσιάζουν από τις ακτογραμμές γειτονικών χωρών. Για να διατηρηθεί η ακεραιότητα και η λειτουργικότητα τους, πρέπει να προστατευτούν από τη βιομηχανική και παραλιακή ανάπτυξη, και τη ρύπανση που συνοδεύει τις ανθρώπινες δραστηριότητες», τονίζει ο ερευνητής Δημήτρης Κλείτου, διευθυντής της εταιρείας Marine and Environmental Research (MER) Lab, με έδρα τη Λεμεσό, η οποία συνεργάζεται με την ομάδα έργου και φιλοξενεί την έρευνα που πραγματοποιείται.
 
Η διεθνής ομάδα περιλαμβάνει επίσης ερευνητές από το πανεπιστήμιο UNSW Sydney της Αυστραλίας, όπου τα ζεστά νερά οδηγούν επίσης σε «τροπικοποίηση» των υφάλων, καθώς τα είδη με προτίμηση τα πιο ζεστά ύδατα συνεχίζουν να επεκτείνουν την κατανομή τους προς τους πόλους.
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το BBVA Foundation, το οποίο υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα στην οικολογία και τη βιολογία της διατήρησης. Η πλήρης ομάδα των διεθνών ερευνητών που βρίσκονται στην Κύπρο περιλαμβάνει επίσης τους Δρ Scott Bennett (IMEDEA, UIB-CSIC), την Δρ Teresa Alcoverro (CEAB-CSIC) και την Δρ Adriana Vergés (UNSW Sydney).
 
 
Top