Lifestyle Health Υπ.Υγείας: Παρουσιάστηκαν οι κατάλογοι των ιατρικών πράξεων

Υπ.Υγείας: Παρουσιάστηκαν οι κατάλογοι των ιατρικών πράξεων

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, στη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των καταλόγων των ιατρικών πράξεων.

 

Διαβάστε αυτούσιο τον χαιρετισμό:

Βρισκόμαστε ελάχιστες μέρες πριν από την έναρξη του Γενικού Σχεδίου Υγείας, που έχει χαρακτηριστεί από όλους μας ως η μεγαλύτερη επανάσταση στην κυπριακή κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες.

Σκοπός της σημερινής διάσκεψης είναι να παρουσιάσουμε τους αναθεωρημένους καταλόγους των ιατρικών πράξεων που θα καλύπτονται εντός του ΓεΣΥ και αφορούν στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς μονάδων και τις αμοιβές για κάθε πράξη.

Όπως είναι καλά γνωστό, οι κατάλογοι δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και παράλληλα δόθηκαν στις επιστημονικές εταιρείες για επεξεργασία και σχόλια επί του περιεχομένου. Ακολούθησαν δύο νέες προσπάθειες στις αρχές Ιανουαρίου και στα τέλη Φεβρουαρίου του 2019 για διαβούλευση με τις επιστημονικές εταιρείες επί των προτάσεων, ώστε από κοινού να αξιολογηθούν και να γίνουν εισηγήσεις και υποδείξεις για διορθώσεις. Δυστυχώς, ούτε στις δύο νέες προσπάθειες για διάλογο υπήρξε ανταπόκριση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Στο διάστημα που μεσολάβησε, δόθηκαν παρατηρήσεις από μικρό αριθμό επιστημονικών εταιρειών, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και έγιναν μεν κάποιες βελτιώσεις από τον Οργανισμό, πλην όμως μεμονωμένες.

Κατανοώντας, ωστόσο, τις ανησυχίες που έφταναν κοντά μου από πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή που μπορούν να έχουν οι γιατροί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της εφαρμογής της 1ης φάσης του ΓεΣΥ σε λίγες μόνο μέρες, σε συνεργασία με τον ΟΑΥ, εντοπίστηκε ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εξέφρασαν την προθυμία τους να βοηθήσουν στο εγχείρημα της επαναξιολόγησης των καταλόγων και της αναπροσαρμογής τους στα δεδομένα της Κύπρου.

Βασική μας επιδίωξη ήταν, αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις και την πολύχρονη πείρα της εν λόγω ομάδας ιατρών, και με τη συνεργασία των λειτουργών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, να μελετηθούν οι κατάλογοι και να εντοπιστούν οι αποκλίσεις που υπήρχαν, στη βάση των δεδομένων που εφαρμόζονται στην Κύπρο. Όπως διαφάνηκε, υπήρχαν σημαντικές διαφορές και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για τη διόρθωση αυτών των κενών που σίγουρα θα προκαλούσαν προβλήματα ή θα επιβάρυναν το Σύστημα στο μέλλον, επανεξετάστηκαν και αναδιαμορφώθηκαν οι κατάλογοι, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στα δεδομένα της Κύπρου.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις που θα καλύπτονται για κάθε ειδικότητα εντός του ΓεΣΥ σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων και κατ’ επέκταση την αμοιβή για την κάθε πράξη, καθώς και την τελική αμοιβή που θα λαμβάνει ο Ειδικός Ιατρός για την επίσκεψη και για την πράξη. Για σκοπούς απλοποίησης, έχει καθοριστεί ένα είδος πρώτης επίσκεψης και ένα είδος επαναληπτικής επίσκεψης, οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες με το χρόνο που θα αφιερώνει ο ιατρός, εκτός από τις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, της Νευρολογίας και της Ρευματολογίας.

Το ύψος της αμοιβής ανά ιατρική πράξη καθορίζεται με βάση τον προκαθορισμένο αριθμό μονάδων της κάθε ιατρικής πράξης πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή μονάδας του μηνός. Επαναλαμβάνω ότι έχει δοθεί η εγγύηση όπως η τιμή μονάδας για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συστήματος, θα ανέρχεται στα €15 και δεν θα μειωθεί κάτω από €13 ούτε θα ξεπεράσει τα €17.

Όπως θα σας εξηγήσει με περισσότερες λεπτομέρειες ο κ. Παπακωνσταντίνου, ο Ειδικός Ιατρός, για κάθε επίσκεψη, θα λαμβάνει τόσο την αμοιβή για μια επίσκεψη όσο και την αμοιβή της αξίας των πράξεων που θα παρέχει στον ασθενή κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης.

Ως εκ τούτου, η πρώτη επίσκεψη για κάθε περιστατικό καθορίζεται στις 3,5 μονάδες, ενώ οι επαναληπτικές επισκέψεις (follow up) καθορίζονται στις 2 μονάδες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της επίσκεψης.

Για να δώσω ένα παράδειγμα, η πρώτη επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό Γαστρεντερολογίας θα αμείβεται με €52,5 (3,5 Χ €15=€52,5), ενώ κάθε επιπρόσθετη επίσκεψη θα αμείβεται με €30 (2 Χ €15=€30). Επιπρόσθετα, εάν στην επίσκεψη περιλαμβάνεται κολονοσκόπηση, ο Γαστρεντερολόγος θα αμείβεται επιπρόσθετα €315 (21 Χ €15=€315). Επομένως, εάν πρόκειται για πρώτη επίσκεψη, η συνολική αμοιβή του Ιατρού θα είναι €367,5 και για επαναληπτική επίσκεψη €345.

Η διαδικασία αξιολόγησης των καταλόγων δεν μπορεί παρά να είναι διαρκής, όπως επιβάλλει η φύση του ιατρικού επαγγέλματος και το μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον. Για να μπορούμε να εφαρμόζουμε όσο το δυνατό πιο ενημερωμένα στοιχεία, αποφασίστηκε όπως ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο και τις επιστημονικές εταιρείες προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση των καταλόγων για λήψη διορθωτικών μέτρων.

Προτού δώσω τον λόγο στον κ. Παπακωνσταντίνου, θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι κατάλογοι θα τυγχάνουν συνεχούς εξέτασης και όταν και εφόσον εντοπίζονται περαιτέρω παραλήψεις, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις, που θα ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ιατρικής.

Ωστόσο, για να είμαστε σε θέση να προβαίνουμε στις διορθώσεις και τις αλλαγές στους καταλόγους, χρειάζεται η συμβολή του ιατρικού κόσμου. Οι νέες προτάσεις που παρουσιάζουμε και βρίσκονται από σήμερα στη διάθεση των μελών της ιατρικής κοινότητας, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως εκεί και όπου υπάρχει συμβολή και θέληση για διάλογο από όλες τις πλευρές, τα αποτελέσματα είναι μόνο θετικά και προς το συμφέρον των ασθενών.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τον δρα Ποταμίτη και την ομάδα των ιατρών που εργάστηκε για την αναθεώρηση των καταλόγων, πρωτίστως για την έμπρακτη στήριξή του στην εφαρμογή του ΓεΣΥ και την εποικοδομητική του προσφορά που τιμά το ιατρικό επάγγελμα. Καλώ, τέλος, τα μέλη της ιατρικής κοινότητας να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα στους καταλόγους, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και τους έχουν αποσταλεί, ώστε να σχηματίσουν ιδία άποψη προτού λάβουν την απόφασή τους για ένταξη στο ΓεΣΥ.
 

Top