Lifestyle Health Επιστολή σε Ελεγκτή & Υπουργικό για «2 Ουκρανές γιατρούς-μαϊμού»

Επιστολή σε Ελεγκτή & Υπουργικό για «2 Ουκρανές γιατρούς-μαϊμού»

Επιστολές προς Γενικό Ελεγκτή, Υπουργικό Συμβούλιο και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, απέστειλε το δικηγορικό γραφείο Π. Αγγελίδη & ΣΙΑ ΔΕΠΕ, γνωστοποιώντας την υπόθεση που και το Sigmalive ανέδειξε και κάνει λόγο για δύο Ουκρανές γιατρούς που εργάζονται στην Κύπρο και φέρονται, σύμφωνα με την καταγγελία, «να παραπλάνησαν το Ιατρικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας με ψευδή πιστοποιητικά».

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην επιστολή του δικηγορικού γραφείου, ούτε τα ίδια τα πανεπιστήμια που εξέδωσαν τις βεβαιώσεις για τις συγκεκριμένες ιατρούς, δεν διαβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω γιατροί έχουν παρακολουθήσει για τον χρόνο που προβλέπεται τις διάφορες υποειδικότητες σε αναγνωρισμένα νοσοκομεία, αλλά ούτε και τα νοσοκομεία ή πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν ανταποκριθεί σε εκκλήσεις του Ιατρικού Συμβουλίου για να καθορίσουν τον χρόνο και τον κατάλογο επιμόρφωσης και εξάσκησης των υποειδικοτήτων ώστε να δικαιούνται της αναγνώρισης του Ειδικού στη Γενική Ιατρική.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι το θέμα κρίνεται ως πολύ σοβαρό για την υγεία του κάθε πολίτη και ως εκ τούτου θα ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον των δύο γιατρών, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν νομικές ευθύνες των μελών του Ιατρικού Συμβουλίου, εάν δεν ανακαλέσει τις τυχόν παράνομα χορηγηθείσες ειδικότητες.

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή με την οποία οι πελάτες του κυρίου Αγγελίδη δίνουν λεπτομερείς αναφορές και καταγγελίες εναντίον των δύο αδελφών, για τον τρόπο που κατόρθωσαν να ξεγελάσουν και να παραπλανήσουν τις Αρχές:

Σε συνέχεια της συνάντησης μας στις 23/11/18 και σχετικά με το θέμα της καταγγελίας που αφορά τις 2 αδελφές από τη Λευκορωσία, αλλά και γενικά το σύνολο αρκετών άλλων  "ιατρών" που πιθανόν να έχουν εγγραφεί ως ιατροί με ψεύτικα πιστοποιητικά, παρακαλώ, όπως επισημάνετε στις πιο πάνω επιστολές τα ακόλουθα:

Το Ιατρικό Συμβούλιο, με δική τους πρωτοβουλία, πρόσθεσαν Κανονισμό στον Νόμο Περί Εγγραφής Ιατρών, με τον οποίο διαγράφουν παραγράφους όσον αφορά την διαδικασία αναγνώρισης των ιατρικών πτυχίων/πιστοποιητικών από το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, το ΚΥΣΑΤΣ.
Θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος Κανονισμός είναι άκυρος και το Ιατρικό Συμβούλιο ουδέποτε είχε ή έχει την οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή γνώση για να μπορεί να τηρήσει την νόμιμη και σωστή διαδικασία αναγνώρισης των οποιωνδήποτε πτυχίων η πιστοποιητικών από Ιατρικά ή μη Ιατρικά ιδρύματα.
Το Ιατρικό Συμβούλιο ενεργούσε με τον συγκεκριμένο Κανονισμό από το 2004 μέχρι και το 2017, παραβλέποντας και αδιαφορώντας για την νομοθεσία του Περί Εγγραφής Ιατρών. Επιπλέον, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο ( 2004-2017 ), δεν ζητούσε από τους αιτητές τα απαραίτητα πιστοποιητικά από τα διάφορα νοσοκομεία ή κλινικές, για απόδειξη της πρακτικής τους εξάσκησης, που έπρεπε να προσκομίσουν με την υποβολή της αίτησής τους για άδεια και έγκριση της εξασκήσεως της ειδικότητάς τους.

Σαν αποτέλεσμα όλων των προαναφερθέντων πράξεων από το Ιατρικό Συμβούλιο, είναι η Υγεία του Κυπριακού λαού να βρίσκεται σε ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ σήμερα. Δυστυχώς, υπάρχουν αρκετά άτομα που εξασκούν το επάγγελμα της Ιατρικής χωρίς να γνωρίζουμε εάν τα πτυχία η πιστοποιητικά που προσκόμισαν ενώπιον του Ιατρικού Συμβουλίου είναι όντως αληθινά ή μήπως είναι ψεύτικα και παραποιημένα.

Για απόδειξη των όσων αναφέρω, έχουμε το παράδειγμα των δύο αδελφών από την Λευκορωσία.

Για τις δύο κυρίες, έχει γίνει καταγγελία στο Ιατρικό Συμβούλιο από τις 07/01/2016, καταγγέλλοντας ότι έχουν εξαπατήσει με δόλιο τρόπο το Υπουργείο Υγείας, προσκομίζοντας ψεύτικα πιστοποιητικά και κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άδεια εξασκήσεως του Ιατρού με ειδικότητα στη Γενική Ιατρική. Επιπλέον, υπάρχουν εύλογες και βάσιμες υποψίες, ότι οι εν λόγω κυρίες, προσκόμισαν και ψεύτικα πιστοποιητικά για τα πρώτα 6 χρόνια της βασικής τους εκπαίδευσης, για τον λόγο ότι, το Ιατρικό Πανεπιστήμιο που φαίνεται να εξέδωσε τα πιστοποιητικά της "δήθεν" ειδικότητάς τους, είναι το ίδιο που εξέδωσε και τα πιστοποιητικά για τα πρώτα 6 χρόνια και αρνείται να συνεργαστεί ή να δώσει σαφείς απαντήσεις στην Αστυνομία Κύπρου αλλά και με το Υπουργείο Υγείας Κύπρου.

Το μεγάλα ερωτήματα που τίθενται είναι, γιατί το Υπουργείο Υγείας και το Ιατρικό Συμβούλιο δεν ενήργησαν άμεσα και να ανακαλέσουν τις άδειες εξασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος από τις δύο κυρίες; Γιατί οι δύο κυρίες συνεχίζουν να διατηρούν ακόμα και σήμερα τις άδειές τους και εξασκούν ανενόχλητες το επάγγελμα του Ιατρού με ειδικότητα Γενικής Ιατρικής; Γιατί το Ιατρικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Υγείας δεν κατάγγειλε το συγκεκριμένο Ιατρικό Πανεπιστήμιο στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά συνεχίζει να διατηρεί την συνεργασία και αδιαφορεί πλήρως στην άρνηση του συγκεκριμένου πανεπιστημίου να δώσει σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις στο τόσο σημαντικό ζήτημα που αφορά και έχει άμεση σχέση με την υγεία και τις ζωές της κοινωνίας μας.

Με αφορμή όλων των πιο πάνω και της καταγγελίας που αφορά την εξαπάτηση από τις δύο κυρίες από την Λευκορωσία, ζητούμε άμεσα την παρέμβασή σας στα τόσα σημαντικά ζητήματα και προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στον τομέα της ασφάλειας της υγείας του κυπριακού λαού. Ζητούμε την ενεργό εμπλοκή σας και παρακαλούμε όπως εξετάσετε τα πιο κάτω:

1. Πόσοι Ιατροί έχουν την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματός τους και τα πτυχία τους ΕΧΟΥΝ νόμιμα αναγνωριστεί από το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, το ΚΥΣΑΤΣ.

2. Πόσοι Ιατροί έχουν την άδεια εξασκήσεως του επαγγέλματός τους και τα πτυχία τους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ νόμιμα αναγνωριστεί από το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, το ΚΥΣΑΤΣ.

3. Οι Ιατροί που τα πτυχία τους ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ νόμιμα αναγνωριστεί από το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, το ΚΥΣΑΤΣ, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση και ευθύνη δική σας να διασφαλίσετε την υγεία και τις ζωές των συμπολιτών σας και να ζητήσετε την άμεση αναγνώριση των πτυχίων τους από το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, το ΚΥΣΑΤΣ.  Θα πρέπει να τεθεί ένα λογικό αλλά όχι μεγάλο χρονικό πλαίσιο για να αποστείλουν τα πτυχία τους αλλά και οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποιητικά θα ζητηθούν από το αρμόδιο σώμα.

4. Οι Ιατροί οι οποίοι θα αρνηθούν και δεν θα αποστείλουν τα πτυχία τους και τα απαραίτητα πιστοποιητικά στο αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας, θα πρέπει να διαγράφονται άμεσα από το Μητρώο Ιατρών και να μην δικαιούνται να εξασκήσουν το επάγγελμα της Ιατρικής μέχρι να προσκομίσουν τα πτυχία τους αλλά και τα απαραίτητα πιστοποιητικά στο αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας.

5. Οι Ιατροί στους οποίους το αρμόδιο σώμα της Δημοκρατίας κρίνει ότι τα πτυχία τους δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να διαγράφονται άμεσα.

Κρίνουμε ότι το Ιατρικό Συμβούλιο ενήργησε με τρόπο πολύ επιπόλαιο, θέτοντας την επιτροπή ως το αρμόδιο σώμα για τον έλεγχο και την εγκυρότητα των πτυχίων για την εξασφάλιση της άδειας εξασκήσεως της Ιατρικής και τίθενται ερωτήματα και μεγάλοι προβληματισμοί που πιθανόν να εμπλέκουν τα πιο κάτω αδικήματα:

Α. Δόλια Πράξης παραπλάνησης για προσωπικό τους όφελος.

Β. Εξαπάτηση της κοινωνίας με τρόπο που την παρασύρει σε εσφαλμένα συμπεράσματα (δηλ. Ο κόσμος νιώθει εμπιστοσύνη και ασφάλεια να επισκεφτεί ένα ιατρό που θα είναι ενταγμένος στο ΓΕΣΥ, πιστεύοντας ότι τα πτυχία του είναι νόμιμα αναγνωρισμένα, όμως γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ισχύει σήμερα, και τα πτυχία αρκετών ιατρών που θα ενταχθούν στο ΓΕΣΥ, δεν είναι νόμιμα αναγνωρισμένα και υπάρχει η πιθανότητα να είναι ψεύτικα).

Γ. Απάτη εις βάρος του Κυπριακού λαού.

Με βάση τα πιο πάνω και κατά κύριον λόγο την τελευταία παράγραφο, στο σημείο Γ, που αφορά Απάτη εις βάρος του Κυπριακού λαού, είναι υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε και την Ελεγκτική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας, αποστέλλοντάς του την συγκεκριμένη επιστολή.
Το ζήτημα αφορά αποκλειστικά την Υπηρεσία του, από την οποία ζητούμε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος και να διευκρινιστεί η νομιμότητα αλλά και η δικαιοσύνη για τον Κυπριακό λαό, όπως και για το ίδιο το κράτος, να συμμετέχει και να πληρώνει χρήματα σε ένα σχέδιο Υγείας που, αντί να του παρέχει την προστασία και την ασφάλεια Υγείας, βάζει σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές όλης της κοινωνίας. Το γεγονός ότι υπάρχουν ιατροί που πιθανόν τα πτυχία τους να μην είναι αληθινά ή τα πιστοποιητικά που προσκόμισαν να μην είναι τα ανάλογα που χρειάζονται για την εξάσκηση της ειδικότητάς τους, βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των συμπολιτών μας.
Μας είναι αδιανόητο αλλά και αδικαιολόγητο, εσείς οι ίδιοι αλλά και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας, να αφήσετε τον Κυπριακό Λαό να παραμείνει σε αυτή την εξαπάτηση και να μείνετε αμέτοχοι, γνωρίζοντας ότι οι τόσες ανθρώπινες ζωές θα αφεθούν στα χέρια των "ιατρών", που μπορεί να τύχει κάποια από αυτές τις ζωές να είναι η δική σας ζωή ή του παιδιού σας ή ακόμα και η ζωή του εγγονού σας!
 

Top