Vakina Μπον μπον μπον

Μπον μπον μπον

ΠΕΡΠΑΤΩ... ΠΕΡΠΑΤΩ... ΜΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΟΤΑΝ Ο ΛΥΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!


Name

Μπον βιβέρ δεν μας σηκώνει πλέον να γίνουμε.

Μποναμά, ούτε και να το σκεφτούμε!

Μπον φιλέ, μόνο σε φωτογραφία θα το βλέπουμε.

Μπον απετίτ, απλά, θα το λαλούμε.


Top