Νάσιος Ορεινός Προς κόμματα για δημοσκοπήσεις

Προς κόμματα για δημοσκοπήσειςΚατά καιρούς εκφράζονται παράπονα για τις δημοσκοπήσεις με τη δικαιολογία ότι υπάρχουν αποκλίσεις στα ποσοστά που δίδουν διαφορετικές δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο αφού η κάθε δημοσκόπηση είναι διαφορετική και περνά από συγκεκριμένη δειγματοληψία και έρευνα πεδίου. Είναι λογικό λοιπόν αφού υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες να υπάρχουν και ποσοστά που αποκλίνουν. Είναι επιστημονικά  λάθος να παίρνονται τα ποσοστά μιας δημοσκόπησης, να απομονώνονται και να συγκρίνονται με άλλες δημοσκοπήσεις άλλως εταιρειών. Εξάλλου ο κανόνας είναι ότι επιστημονικά κάποιος μπορεί να συγκρίνει ποσοστά μόνο σε δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας.  Επιπλέον, περισσότερο στις δημοσκοπήσεις θα πρέπει κανείς να παρατηρεί την τάση, εξάλλου πάντοτε τονίζεται ότι οι δημοσκοπήσεις είναι απλά ένα «εργαλείο» προς μελέτη  και όχι «εκλογές». Είτε λοιπόν το εννοούμε είτε όχι.

Μια πιο ορθή μέθοδος και πιο αντιπροσωπευτική, η οποία μπορεί να δώσει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τα ποσοστά των κομμάτων, είναι το Poll of Polls. Η «δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων» όπως λέγεται, η οποία διεξάγεται για το «Sigmalive» τα τελευταία χρόνια είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες, ή τουλάχιστο τις περισσότερες, δημοσκοπήσεις για κάθε υπολογιζόμενη χρονική στιγμή ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό για το κάθε κόμμα. Για τον υπολογισμό του ποσοστού χρησιμοποιείται ειδική μεθοδολογία. Το εργαλείο αυτό, εάν χρησιμοποιηθεί ορθά, μπορεί να αποτυπώσει το αποτέλεσμα της δεδομένης στιγμής πολύ αντιπροσωπευτικά σε σχέση με μία μεμονωμένη δημοσκόπηση, η οποία ενδέχεται να έχει απόκλιση από μια άλλη.

Tα κόμματα λοιπόν θα πρέπει, για σκοπούς υπολογισμού της δύναμης τους, να λαμβάνουν υπόψη πολύ περισσότερο αυτό το εργαλείο και όχι μεμονωμένα τις δημοσκοπήσεις οι οποίες μπορεί να είναι αποκλίνουσες.


Top