Νάσιος Ορεινός Η δημοσκόπηση του Sigma

Η δημοσκόπηση του SigmaΣτην δημοσκόπηση αναδεικνύεται ένα αίσθημα καχυποψίας. 7 στους 10 πιστεύουν ότι θα μας προταθεί μια λύση ως μοχλός πίεσης για ανάκαμψη της οικονομίας. Η καχυποψία εντάσσεται στη γενικότερη ανησυχία που επικρατεί λόγο και της οικονομικής κατάστασης και βεβαίως και του χειρισμού που έχουμε τύχει στο eurogroup. 

Νομίζω είναι καθήκον του προέδρου αλλά και των κομμάτων να διασφαλίσουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.


Top