Νάσιος Ορεινός General Αποχή και βιβλιογραφία

Αποχή και βιβλιογραφία 

Η αποχή έχει εξελιχθεί σε φαινόμενο το οποίο απασχολεί έντονα αναλυτές, δημοσκόπους και όχι μόνο. Στις Ευρωεκλογές του 2009 σε εγγεγραμμένους ψηφοφόρους 526060, ψήφισαν οι 312479 (59.40%) ενώ απείχαν 213581 (40.60%). Στις βουλευτικές του 2011, όπου παραδοσιακά η αποχή ήταν χαμηλή, συνολικά απείχαν 113216 συμπολίτες μας, ποσοστό 21.3%. Το ποσοστό αποχής όσον αφορά τους δημάρχους, στις δημοτικές του 2011 καταγράφηκε στο 33.38% (128113 εκλογείς) ενώ για τα δημοτικά συμβούλια στο 35.36% (152483 εκλογείς). Όσον αφορά τις επικείμενες προεδρικές εκλογές υπάρχει επίσης έντονη συζήτηση όσον αφορά που θα κυμανθεί η αποχή. Ενδιαφέρον όμως θα είναι να μελετήσει κανείς ποιοι είναι οι παράγοντες που ωθουν ένα ψηφοφόρο στην αποχή όπως αυτοί αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
 

Μόρφωση. Ερευνητές όπως ο Denny και ο Doyle σε μια ανάλυση που είχαν διεξάγει το 2005 και που αφορούσε την προσέλευση ψηφοφόρων στην κάλπη είχαν επισημάνει ότι άτομα με ψηλότερη μόρφωση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα προσέλευσης. Τα άτομα με ψηλότερη μόρφωση λόγο και των αυξημένων δεξιοτήτων τους έχουν και την ικανότητα να παρακαλουθούν, να αναλύουν και να αντιλαμβάνονται πολύπλοκες πολιτικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα θέματα που διακυβεύονται και ευκολότερα να επιλέγουν ένα υποψήφιο. Επίσης, άτομα με ψηλότερη μόρφωση λόγο και της ψηλότερης κοινωνικοοικονομικής τους τάξης συνήθως οδηγούνται ευκολότερα στην κάλπη αφού σύμφωνα με τους Denny και Doyle έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πέραν αυτού, άλλοι ερευνητές όπως ο Wolfinger και ο Rosenstone είχαν επισημάνει από το 1980 ότι η μόρφωση δια μέσου της ανάπτυξης δημοκρατικών αξιών προωθεί και αναπτύσσει αυτό που λέμε πολιτική συνείδηση και καθήκον, συνεπώς ενθαρρύνει τα άτομα να εμπλέκονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως οι εκλογές.
 

Προσωπικότητα. Σύμφωνα με τους Denny και Doyle ένας παράγοντας που συνήθως παραβλέπεται είναι η "προσωπικότητα". Για παράδειγμα, αρκετές μελέτες συσχετίζουν διάφορους τύπους προσωπικότητας με τον εθελοντισμό. Ο Elshaug και ο Metzel σε μελέτη τους το 2001 βρήκαν ότι ένα εξωστρεφής άτομο είναι πιθανότερο να εμπλέκεται σε εθελοντισμό και γενικότερα σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι πιο φιλικό, επιδεικνύει πιο θετικά και ζεστά συναισθήματα και συναναστρέφεται και δημιουργεί ευκολότερα σχέσεις με άλλα άτομα σε σύγκριση με ένα εσωστρεφής άτομο. Παρόλο που ο εθελοντισμός έχει κάποιες διαφορές με την προσέλευση στην κάλπη δεν θα πρέπει να παραβλέψει κανείς ότι και οι δύο αποτελούν κοινωνικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, o Fowler σε έρευνα του το 2004 επισημαίνει τη σημασία της "υπομονής". Άτομα υπομονετικά βάζουν περισσότερη αξία στα μελλοντικά πλεονεκτήματα από μια εκλογική αναμέτρηση και συνεπώς ενδέχεται να πάνε σττην κάλπη πολύ περισσότερο από κάποιο ανυπόμονο ο οποίος βάζει περισσότερη αξία στο κόστος της προσέλευσης και γενικά επιζητά άμεσα αποτελέσματα. 
 

Ενδιαφέρον για την πολιτική. Ο Verba, ο Schlozmann και ο Brady σε έρευνα τους το 1995 είχαν καταλήξει ότι η εξήγηση για την αποχή έγκειται στο ενδιαφέρον για την πολιτική. Άτομα με ψηλότερο ενδιαφέρον κατέχουν περισσότερες πληροφορίες για το πολιτικό σύστημα και γενικά για την πολιτική κάτι και αυξάνει την πιθανότητα προσέλευσης. Επιπλέον, ο  Matsusanka (1995) σε άλλη έρευνα του επισημαίνει ότι η αυτοπεποίθηση της ψήφου για την επιλογή ενός ψηφοφόρου, αυτό που λέμε χαμένη ψήφος, επίσης αυξάνει την πιθανότητα προσέλευσης. Εάν δηλαδή ένας ψηφοφόρος θεωρεί ότι η ψήφος του θα πάει χαμένη ενδέχεται να απέχει.


Top