Λευκή Παντελή Η ισότητα προωθείται…

Η ισότητα προωθείται…

Η Λευκή Παντελή είναι ειδική σε θέματα Φύλου, Μέλος του Δ.Σ. της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης. Οι απόψεις της είναι προσωπικές και δεν δεσμεύουν την άνωθεν οργάνωση.


Η ισότητα προωθείται, κάπου σε κάποιες χώρες.  Και σε κάποιες άλλες χώρες απλά…μιλάμε για αυτήν.

Στις χώρες όπου η ισότητα προωθείται έμπρακτα  γίνονται βήματα στοχευμένα και υλοποιούνται εθνικά σχέδια δράσης.

Πάρτε για παράδειγμα την  κυβέρνηση της  Ιρλανδία όπου η Υπουργός  Παιδείας και Επαγγελματικών προσόντων, με ειδική αρμοδιότητα για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση Mary Mitchell O'Connor  εγκαινίασε με τον Πρωθυπουργό  Leo Varadkar, ένα διετές πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτάχυνση της βελτίωσης της εκπροσώπησης των γυναικών σε ανώτερες θέσεις στα πανεπιστήμια της χώρας.

 Η ιρλανδική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ψήφισε  νομοθεσία που αφορά στο χάσμα αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων. εισήγαγε  αμειβόμενη γονική άδεια και για τους δύο γονείς, έκανε τη φροντίδα των παιδιών πιο προσιτή και ενίσχυσε την ορατότητα  γυναικείων προτύπων Ακόμη γίνονται ενέργειες για να  προωθηθούν οι γυναίκες στο δικαστικό σώμα και στα κρατικά συμβούλια.

Ο κ.  Varadkar  εξήγησε ότι  φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι  να αποκτήσει έναν κλάδο ανώτατης εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, δηλώνοντας ότι : «Τα γυναικεία πρότυπα σε θέσεις εξουσίας θα ενθαρρύνουν και θα εμπνεύσουν τους φοιτητές να επιδιώκουν να κατέχουν κορυφαίες θέσεις εργασίας στο μελλοντικό τους εργασιακό χώρο».

Η Υπουργός είχε μιλήσει ανοικτά  για την ανάγκη ισότητας των φύλων στα πανεπιστήμια και δημιούργησε μια  ειδική ομάδα εργασίας ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα είχε δηλώσει στον τύπο πως : "Αυτή η Κυβέρνηση και εγώ είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε την ανισότητα των φύλων στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Θέλω το 40% των καθηγητών στα πανεπιστήμια  να είναι γυναίκες μέχρι το 2024. "

Μετά από συστάσεις της Αρχής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης το 2016, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας  για τον εντοπισμό παραγόντων που θα βοηθούσε να επέλθει  ισότητα των φύλων στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ειδική ομάδα για την ισότητα των φύλων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εάν τα θεσμικά όργανα δεν αλλάξουν τις τρέχουσες πρακτικές τους, είναι πιθανό να περιμένουμε 20 χρόνια για να φτάσουν οι γυναίκες να κατέχουν το 40% των πανεπιστημιακών θέσεων. Για την Mitchell O'Connor ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό.

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την κυβερνητική ομάδα εργασίας αποκάλυψαν ότι το 2013 μόνο το 18% των καθηγητών στα πανεπιστήμια ήταν γυναίκες και ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 24% το 2017. Η αύξηση αυτή παραμένει σε χαμηλά επίπεδα παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν το 51% του διδακτικού προσωπικού. Οι συστάσεις της επιχειρησιακής ομάδας μέσω μηχανισμών χρηματοδότησης, και με τη χρήση του Χάρτη της Athens SWAN  ενθαρρύνουν την  προώθηση διαδικασιών πρόσληψης  ανδρών και γυναικών.

Η Αρχή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε έκθεση της το  2016 διαπίστωσε ότι η πρόοδος στην ισότητα των φύλων είναι αργή, σημειώνοντας μια βελτίωση 1-2% στην εκπροσώπηση των γυναικών σε ανώτερες θέσεις.

Αξίζει να αναφερθεί βέβαια ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πρωτοβουλίες από τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ιρλανδίας για την αντιμετώπιση της έλλειψης ισότητας των φύλων. Παράλληλα η  χάρτα ισότητας  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Athens  SWAN απονέμει   βραβεία σε πανεπιστήμια τα οποία θεσμοθετούν πρακτικές προώθησης της ισότητας των φύλων. Οι σχολές φυσικής επιστήμης, χημείας και φυσικής του Trinity College  της Ιρλανδίας έχουν ήδη λάβει τα χάλκινα βραβεία και το 2015 το Trinity College έλαβε θεσμικό χάλκινο βραβείο.

Η ισότητα προωθείται… έμπρακτα...κάπου σε κάποιες χώρες (!)

 

 


Top