ΚΟΑ: Η εγκαθίδρυση του νέου Δ.Σ

Ενώπιον πολλών και σημαντικών προκλήσεων βρίσκεται το νεό Δ.Σ του ΚΟΑ που καταρτίστηκε σε σώμα χθες μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και αποτελείται από τους: Πάμπο Στυλιανού (πρόεδρος), Ντίμη Κακογιάννη (αντιπρόεδρο), Μιχάλη Καυκαλιά, Χρίστο Ορφανίδη, 'Αντη Λόππα, Σπύρο Σπύρου, Μίκη Χ''Νεοφύτου,Ευάγγελος Χειμώνας και Ανδρέα Αναστασίου (μέλη) Κατά την εγκαθίδρυση του νεόυ Δ.Σ του Οργανισμού ο πρόεδρος Πάμπος Στυλιανού ευχήθηκε στα νέα μέλη να έχουν μια ευεργητική για αθλητικά δρώμενα του τόπου δραστηριότητα και καθόρισε τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στο υπό διαμόρφωση οικονομικό περιβάλλον. "Πρέπει να εργαστούμε σε πνεύμα περισσυλογής και λιτότητας. Χρειαζόμαστε περισσότερη λογοδοσία, διαφάνεια και δημοκρατική λειτουργία, χωρίς διαπλοκή οικονομικών και διοικητικών συμφερόντων" δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΟΑ.
Στόχος του νέου Δ.Σ του ΚΟΑ είναι να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το κόστος διαχείρισης και συντήρησης αθλητικών χώρων και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των εθνικών σχεδιασμών και προγραμμάτων του Οργανισμού, αναδεικνύοντας σε πιο μεγάλο βαθμό την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού. Παράλληλα, θα συνεχιστεί ο διαχειριστικός έλεγχος των ομοσπονδιών για την εμπέδωση της χρηστής διακυβέρνησης. Άλλη μεγάλη πρόκληση αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της Αθλητικής Νομοθεσίας του ΚΟΑ, που απορρέει μέσα από τις πρόνοιες της Λευκής Βίβλου και η οποία απαιτεί διάρθρωση όλων των αρνητικών φαινόμενων που έχουν αναπτυχθεί στον αθλητικσμό (π.χ ντόπιγκ, στημένα παιχνίδια κ.τ.λ). "Μόνο με τον εκσυγχρονισμό της Αθλητικής Νομοθεσίας θα μπορέσει ο ρόλος του ΚΟΑ να γίνει παρεμβατικός και να διορθώσει διάφορες στρεβλώσεις και αντιαθλητικές συμπεριφορές" τόνισε ο πρόεδρος του Οργανισμού Πάμπος Στυλιανού.

Top