Χαραλάμπους: Ευκαιρίες ανάπτυξης για τα άτομα με αναπηρίες

Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για καταπολέμηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και για την προώθηση της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας προς τα άτομα αυτά είναι υποχρέωση του κράτους και της πολιτείας γενικότερα, όπως δήλωσε απόψε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα Χαραλάμπους,

''Υποχρέωση μας είναι, επίσης, να προωθούμε δράσεις για ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική ζωή και στη ψυχαγωγία, καθώς και σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου και αθλητισμού'', τόνισε η κ. Χαραλάμπους σε ομιλία της στο Κέντρο Απασχόλησης και Διαμονής για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες ''Αγιος Λάζαρος'', στη Λάρνακα, όπου πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας η καλλιτεχνική εκδήλωση με τίτλο ''Σαν παλιό καλό σινεμά''.

''Ως κράτος και ως κοινωνία'', συνέχισε η Υπουργός, ''έχουμε υποχρέωση να λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και χρησιμοποίησης των δημιουργικών, καλλιτεχνικών και πνευματικών τους δυνατοτήτων, όχι μόνον προς το δικό τους όφελος αλλά επίσης για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας''.

Η κ. Χαραλάμπους εξέφρασε τη χαρά της για το ότι ''οι εθελοντικές οργανώσεις αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες στοχεύουν στην ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην πολιτιστική ζωή της χώρας και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας''.

''Το Κέντρο Απασχόλησης και Διαμονής για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες 'Αγιος Λάζαρος' λειτουργεί'', όπως ανέφερε η Υπουργός Εργασίας, ''με επιτυχία κατά τα τελευταία έτη στη Λάρνακα, με αξιέπαινες δραστηριότητες και προγράμματα στον τομέα της ενεργούς συμμετοχής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, κυρίως των ατόμων με νοητική αναπηρία''.

''Με τη φιλοσοφία ότι κάθε άνθρωπος αποτελεί μια μοναδική οντότητα με πολλές δυνατότητες και ιδιαίτερα χαρίσματα, το Κέντρο 'Αγιος Λάζαρος' δίδει βαρύτητα στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με νοητική αναπηρία, παρέχοντας προγράμματα και υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους, έχοντας πάντοτε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και την κοινωνική συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής'', πρόσθεσε η κ. Χαραλάμπους.

''Σημαντικότατο βήμα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας'', δήλωσε η κ. Χαραλάμπους, ''αποτελεί η κύρωση και η πρόσφατη έναρξη της ισχύος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, βάσει της οποίας έχουν τεθεί τα σωστά θεμέλια και έχει εξασφαλισθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς μας και για την υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες''.

''Η Σύμβαση'', τόνισε η Υπουργός, ''θα μας καθοδηγεί από τώρα και στο εξής όσον αφορά τις πολιτικές και τα μέτρα τα οποία θα λαμβάνονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες, εξασφαλίζοντάς τους πλήρη και ισότιμη απόλαυση των δικαιωμάτων τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους''.

''Η σημερινή εκδήλωση'', συνέχισε η κ. Χαραλάμπους, ''αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα δράσης με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες της Σύμβασης''.

''Βλέποντας τη σημερινή εκδήλωση'', πρόσθεσε, ''μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οι εθελοντικές οργανώσεις θα συνεχίσουν να αποτελούν σημαντικό συνεργάτη μας στην υλοποίηση των προνοιών της Σύμβασης σε σχέση με την κοινωνική συμμετοχή και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας''.
 

Top