Το ΕΔΑΔ καταδίκασε τη Σερβία για μη καταβολή επιδομάτων σε εφέδρους

Τρεις χιλιάδες προσφυγές, από πολίτες που υπηρέτησαν στον Γιουγκοσλαβικό στρατό, κατά τη διάρκεια της επέμβασης του ΝΑΤΟ στην Σερβία (Μάρτιος-Ιούνιος 1999) και δεν έλαβαν τα επιδόματα που τους υποσχέθηκαν, εκκρεμούν για εκδίκαση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Καταδικάζοντας τη Σερβία για παραβίαση του άρθρου της Σύμβασης που απαγορεύει τις διακρίσεις, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δικαίωσε σήμερα 30 Σέρβους υπηκόους, που ζουν στην περιοχή Νις, υπηρέτησαν ως έφεδροι στο Γιουγκοσλαβικό στρατό, κατά τη διάρκεια της επέμβασης του ΝΑΤΟ στην Σερβία αλλά δεν έλαβαν τα υποσχεθέντα επιδόματα.
Το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τη μη καταβολή του σχετικού επιδόματος στους εν λόγω αιτούντες, δεν υπήρξε αντικειμενική και εύλογη αιτιολόγηση αφού, όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο αποκλεισμός τους, από τους έφεδρους επτά άλλων δήμων της Σερβίας που έλαβαν το επίδομα, έγινε με μόνο κριτήριο την περιοχή της κατοικίας τους, που οι σερβικές αρχές χαρακτήρισαν "υποανάπτυκτη".

Παράλληλα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κάνοντας χρήση του άρθρου 46 του Κανονισμού του, περί δεσμευτικής ισχύος και εκτέλεσης των αποφάσεων του, αποφάσισε να αναβάλει την εκδίκαση 30.000 παρόμοιων προσφυγών που εκκρεμούν, δεσμεύοντας τη Σερβία να καταβάλει, χωρίς διακρίσεις και μέσα στους επόμενους έξι μήνες από τη σημερινή καταδικαστική απόφαση, πολεμικές αποζημιώσεις και τα έξοδα, σε όλους όσους τις δικαιούνται.

Top