Τα 40 δις. ευρώ αγγίζει ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας

Στα 40 δις ευρώ εκτιμάται η αξία των βεβαιωμένων κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν σε ημερίδα που διοργάνωσε το τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στην εκδήλωση τονίστηκε από τους ομιλητές ότι η ελληνική κοινωνία για μία ακόμα φορά μπορεί να βασίσει την ανάπτυξή της στην βέλτιστη αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου και να ξεπεράσει έτσι τα σημερινά της αδιέξοδα.


Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από τις ομιλίες και τις συζητήσεις στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, ενώ ο μεταλλευτικός κλάδος είναι σημαντικός οικονομικός τομέας της χώρας, απαραίτητος για σειρά βιομηχανικών κλάδων, εξωστρεφής, έντονα εξαγωγικός και συμβάλει ουσιαστικά στην περιφερειακή απασχόληση και ανάπτυξη.

Η αξία των βεβαιωμένων κοιτασμάτων μεταλλικών ορυκτών ανέρχεται σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ με τις τρέχουσες τιμές των μετάλλων, τα εναπομένοντα λιγνιτικά κοιτάσματα υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια τόνους, ενώ ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποθέματα και η αξία των παραγόμενων βιομηχανικών ορυκτών και λατομικών προϊόντων. Η αξία των εξαγωγών ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ ετησίως ενώ στον κλάδο απασχολούνται άμεσα 23000 εργαζόμενοι και έμμεσα 100000.

Η εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της Ελλάδας, μετά και την νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες που δίνει προτεραιότητα στην εκμετάλλευση των ευρωπαϊκών πρώτων υλών με αντίστοιχη σωστή διαχείριση αποβλήτων, αποκτά νέες σαφώς ευνοϊκότερες προοπτικές.

Οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μεταλλευτικού κλάδου είναι η εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων στην παραγωγή αποτελεσματικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον, η εξειδικευμένη έρευνα για νέες χρήσεις ορυκτών και μεταλλευμάτων, η αξιοποίηση παραπροϊόντων και απορριμμάτων και η άσκηση ολοκληρωμένης μεταλλευτικής πολιτικής.

 

Πηγή: The Best.gr

Top