Σπίτι: Ο δεκάλογος της ασφαλούς αγοράς

Ακολουθείστε το δεκάλογο, για να είστε σίγουροι ότι θα καταλήξετε σε ασφαλείς αγορές, αποφεύγοντας γκάφες, παγίδες και παρατράγουδα με κόστος στην τσέπη και στην ποιότητα της ζωής σας.

Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε κάποιος, ο οποίος επενδύει τις οικονομίες μιας ζωής ή συνάπτει ένα τεράστιο δάνειο για να αγοράσει το σπίτι του, είναι να βρεθεί εκτεθειμένος από την εταιρεία ή το άτομο με το οποίο θα συνεργαστεί. Είτε πρόκειται για τους τίτλους ιδιοκτησίας είτε για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι οποίες θα έχουν, ασφαλώς, αντίκτυπο στο ακίνητο που αγοράζει.
Οι ολοένα αυξανόμενες περιπτώσεις εταιρειών, οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα, ανησυχούν τους καταναλωτές. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, υπήρξαν περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, κατά τις οποίες υποψήφιοι αγοραστές έκαναν πίσω από την αγορά τους την τελευταία στιγμή, λόγω των όσων ακούγονται το τελευταίο διάστημα.
Μιλώντας με άτομα της αγοράς ακινήτων, καταφέραμε να συνοψίσουμε 10 σημεία, τα οποία θα πρέπει να έχουν υπόψη τους οι καταναλωτές, προτού προχωρήσουν στην αγορά ακινήτου.


1. ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο κάθε αγοραστής οφείλει να γνωρίζει βασικές πληροφορίες για την επιχείρηση ή τον πωλητή, προτού προχωρήσει σε συναλλαγές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συλλέξει αρκετές πληροφορίες, που αφορούν στη φερεγγυότητα της εταιρείας, στο εμπορικό και οικονομικό ιστορικό της, αλλά και στο όνομα που αυτή έχει στο παζάρι.
Αυτές τις πληροφορίες μπορεί να τις βρει κάποιος από διάφορες πηγές, όπως είναι οι επίσημες ιστοσελίδες και τα blogs στο διαδίκτυο της ίδιας της εταιρείας αλλά και σχετικών με την αγορά ακινήτων συνδέσμων. Ακόμα, από δημοσιεύματα στον Τύπο, από πελάτες της επιχείρησης, αλλά και από άτομα της αγοράς και γενικότερα της κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, όπως, τράπεζες, δημαρχεία, κοινωνικούς φορείς και στελέχη επιφανών εταιρειών.
Η επεξεργασία των πληροφοριών αυτών θα καταδείξει κατά πόσο ο αγοραστής διαπραγματεύεται με σοβαρούς πωλητές, καθώς και το βαθμό του ρίσκου που πιθανό να υπάρχει.

2. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ο αγοραστής θα πρέπει να επιλέξει την εκάστοτε περιοχή με κριτήρια που θα καθορίσει ο ίδιος. Πολλές φορές, όμως, όταν κάποιος αγοράζει σε μια άγνωστη γι’ αυτόν περιοχή, μπορεί να αγνοεί σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι, ίσως, λειτουργήσουν αρνητικά στην ποιότητα ζωής του.
Για παράδειγμα, ένα ακίνητο που βρίσκεται σε περιοχή ήσυχη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πιθανόν το καλοκαίρι να αντιμετωπίζει καταστάσεις οχληρίας και ανησυχίας. Εάν ο αγοραστής αγνοήσει αυτό το σημαντικό παράγοντα, μπορεί να βρεθεί προ εκπλήξεως, καθώς οι συνέπειες στη ζωή του θα είναι αρνητικές. Γι’ αυτό πάντοτε θα πρέπει να συλλέγει αρκετές πληροφορίες για τη ζωή στη γύρω περιοχή, για τις δυνατότητες μεταπώλησης, αλλά και για όλα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία, που μπορεί να υπάρχουν.

3. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ό,τι είναι όμορφο και ευπαρουσίαστο, δεν σημαίνει ότι είναι και ποιοτικό. Για το λόγο αυτό, εάν ο αγοραστής έχει αμφιβολίες για την ποιότητα που αγοράζει, θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από εμπειρογνώμονες, όπως ένα έμπειρο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, ώστε να εξασφαλίσει επαγγελματική άποψη.
Επίσης, στους τεχνικούς όρους που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε συμφωνίες αγοραπωλησίας, θα πρέπει ο αγοραστής να προνοήσει τις ανάλογες εγγυήσεις για οικοδομική ποιότητα, αλλά και εγγυήσεις που να καλύπτουν το συμπεριλαμβανόμενο εξοπλισμό,  όπως είναι οι ηλεκτρικές συσκευές, τα κλιματιστικά, το μηχανοστάσιο πισίνας ή το πιεστικό σύστημα.

4. ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Κατά τη διαδικασία της αγοράς θα πρέπει να ζητήσετε όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά του ακινήτου από την επιχείρηση ή τον πωλητή. Τα κυριότερα πιστοποιητικά, που πρέπει να μελετήσετε, είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας του τεμαχίου, στο οποίο ανεγείρεται η κατοικία ή το διαμέρισμα, η πολεοδομική άδεια και η άδεια οικοδομής. Εκτός από αυτά, θα πρέπει να ενημερωθείτε λεπτομερώς κατά πόσο το τεμάχιο είναι υποθηκευμένο και για ποιο ποσό, ώστε να σιγουρευτείτε ότι μελλοντικά δεν θα υπάρχουν εμπράγματα βάρη στην περιουσία σας.

5. ΑΠΑΛΛΑΧΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Στην περίπτωση κατά την οποία το τεμάχιο είναι υποθηκευμένο έναντι χρηματοδότησης για ανέγερση, θα πρέπει να υποχρεώσετε την επιχείρηση να σας εξασφαλίσει την ανάλογη απαλλαγή ως εξής:
•    Σε περίπτωση που θα προχωρήσετε στην αγορά μέσω οικιστικού δανείου από τράπεζα, τότε μπορείτε να ζητήσετε την απαλλαγή, γνωστή ως waiver, η οποία θα απαλλάσσει το τεμάχιό σας από οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση προκύψει στο μέλλον.
•    Αν θα προχωρήσετε στην αγορά με μετρητά, τότε μπορείτε να ζητήσετε bank guarantee για το ποσό της ή και μεταβίβαση μεριδίου γης, που να είναι ανάλογο με το εμβαδό που καταλαμβάνει η κατοικία ή το διαμέρισμα.
Τα πιο πάνω μπορούν να σας δώσουν αρκετή νομική δύναμη όσον αφορά στην κυριότητα της ιδιοκτησίας σας, σε περίπτωση που προκύψουν οικονομικά προβλήματα με τον επιχειρηματία - πωλητή.

6.     ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΑ  
Εάν η αγορά σας προβλέπει σταδιακές πληρωμές, βάσει της προόδου των εργασιών στην κατοικία ή το διαμέρισμα, τότε θα πρέπει να ζητάτε επίσημο πιστοποιητικό αποπεράτωσης εργασιών από την επιχείρηση ή τον πωλητή, προτού προβαίνετε στις ανάλογες πληρωμές. Επίσης, είναι ορθό να επιβλέπετε ο ίδιος την οικοδομή, ώστε να είστε βέβαιος για το στάδιο ανέγερσης. Χωρίς πιστοποιητικό πολιτικού μηχανικού δεν συνιστάται να προβαίνει ο αγοραστής σε πληρωμές.  
 
7.     ΔΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ     
Το θέμα του τίτλου και της μεταβίβασης είναι αρκετά σοβαρό, ειδικά στην Κύπρο, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που παρουσιάζει το σύστημα έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό αξίζει ιδιαίτερης προσοχής και οι αγοραστές θα πρέπει να δίνουν περισσότερη σημασία.
Ξεκινώντας από το συμβολαιογραφικό κομμάτι, θα πρέπει να γίνεται ειδική πρόνοια στο συμβόλαιο αγοράς και να αναφέρεται ο ακριβής χρόνος, κατά τον οποίο υπολογίζεται η έκδοση του τίτλου ιδιοκτησίας. Επίσης, είναι ορθό ο αγοραστής να προσθέτει στο συμβόλαιο μια καθαρή πρόνοια, με την οποία να αφήνει ένα μέρος των χρημάτων, όπως το τυπικό ποσό των €1,000, το οποίο θα καταβάλλεται ταυτόχρονα με την έκδοση και τη μεταβίβαση των τίτλων ιδιοκτησίας.  Με αυτή την πρόνοια το συμβόλαιο μένει νομικά ανοιχτό, μέχρι να γίνει και η τελευταία πράξη, όπως περιγράφεται πιο πάνω.  Βάσει αυτού δίνεται το δικαίωμα στον αγοραστή να απαιτήσει σε οποιαδήποτε στάδιο τον τερματισμό του συμβολαίου και την επιστροφή των χρημάτων του, εφόσον η πράξη δεν θεωρείται κλειστή.

8.      ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η επιχείρηση ή ο πωλητής καθυστερούν την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας, ο αγοραστής θα πρέπει να ζητήσει γραπτή και λεπτομερή ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και για το πλάνο των ενεργειών, στις οποίες προτίθεται να προβεί ο πωλητής, μέχρι την εξασφάλιση.
Σε περίπτωση που ο πωλητής δεν ανταποκρίνεται ή δεν ενδιαφέρεται να δώσει εξήγηση, τότε ο αγοραστής θα πρέπει να ζητήσει νομική συμβουλή είτε ως μονάδα είτε ομαδικά, εάν πρόκειται για συγκροτήματα διαμερισμάτων.  Όπως είναι γνωστό, το σύστημα των τίτλων στην Κύπρο υποφέρει από αρκετά νομοθετικά κενά. Έτσι, αρκετές φορές πολλοί επιχειρηματίες, πωλητές ή πελάτες πέφτουν θύματα της γραφειοκρατίας και των απαρχαιωμένων νομοθετικών ρυθμίσεων. Άρα, για μια καθυστερημένη έκδοση τίτλου δεν σημαίνει ότι φταίει πάντοτε η επιχείρηση ή ο πωλητής.

9.     ΑΠΑΙΤΗΣΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εκτός από την ποιότητα, η οποία θα πρέπει να επιθεωρηθεί ενδελεχώς, ο αγοραστής θα πρέπει κατά την παράδοση να επιδιώξει μια απλή γραπτή συμφωνία, με την οποία ο πωλητής να του διασφαλίζει ότι θα τηρήσει τις ανάλογες εγγυήσεις, με αρχική ημερομηνία αυτή την οποία  παραδίδεται το κλειδί.  
Επίσης, στη συμφωνία θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι ο πωλητής δεν θα έχει οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις οικονομικής ή άλλης φύσεως από τον αγοραστή, καθώς στο μέλλον ίσως προκύψουν φορολογίες ή άλλα έξοδα, τα οποία ο αγοραστής να κληθεί να καταβάλει.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της παράδοσης ο πωλητής θα πρέπει να αποδεικνύει στον αγοραστή ότι όλες οι εξασφαλίσεις χρηματοδότησης του έργου είναι καλυμμένες ή εξοφλημένες και ότι το εν λόγω ακίνητο δεν θα επηρεάζεται στο μέλλον ή πριν την έκδοση τίτλου από οικονομικά εμπράγματα βάρη.  

10. ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ
Χωρίς να είναι αρκετά εύκολο, όμως ούτε και ανέφικτο, ο αγοραστής οφείλει να ελέγξει την φερεγγυότητα της επιχείρησης ή του πωλητή, μέσω διαφόρων πηγών, ώστε να ξεκαθαρίσει κατά πόσο είναι ο σωστός συνεργάτης. Αν και στην Κύπρο το επάγγελμα αυτό δεν διέπεται από κανένα κανονισμό ή νομοθετικό πλαίσιο, που να υποχρεώνει τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης να υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους, υπάρχουν τρόποι αρκετοί για να γνωρίσουμε το εμπορικό προφίλ του κάθε επιχειρηματία - πωλητή από διάφορες πηγές πληροφόρησης. Γι’ αυτό είναι πάντοτε σωστό ο αγοραστής να ερευνά το όνομα που έχει η εκάστοτε επιχείρηση ή ο πωλητής στο παζάρι.
Top