Κονδύλια ενάντια στην κρίση

10:58:47
Καθημερινά, αρκετές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Βρίσκονται στα πρόθυρα τερματισμού των εργασιών τους, ή στην καλύτερη περίπτωση, παρακολουθούν τις εργασίες τους να συρρικνώνονται με ότι αυτό συνεπάγεται: μείωση κύκλου εργασιών, ρευστότητας, απολύσεις, κατάργηση τμημάτων, τερματισμός προσφοράς ή/και διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών, μη ικανοποιητικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας έναντι του εγχώριου αλλά και του εισαγόμενου ανταγωνισμού κλπ.
 
Επιπρόσθετα, με την συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού και τις πολλαπλές επιλογές που έχει πλέον ο καταναλωτής, η πλήρης απορρόφηση και αξιοποίηση των διαφόρων Κοινοτικών και Εθνικών κονδυλίων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιβίωση των κυπριακών επιχειρήσεων. 
 
Ο Συμβουλευτικός Οργανισμός Eurosuccess Consulting, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον το οποίο αναπτύσσεται τη δεδομένη στιγμή για την κυπριακή επιχειρηματικότητα, συμβουλεύει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν όλα τα διαθέσιμα κονδύλια, τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων, την πρόσληψη και ανάπτυξη του προσωπικού, ΤΩΡΑ. Όλα αυτά μέσω Ευρωπαϊκής/Εθνικής χορηγίας και υποστήριξης.
 
Οι κύριες υπηρεσίες της Eurosuccess Consulting αποσκοπούν στην ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων, επιχειρήσεων και άλλων οργανωμένων συνόλων, σχετικά με ευκαιρίες και δυνατότητες άντλησης κονδυλίων από την Ε.Ε. και την Κυπριακή Δημοκρατία σε διάφορους τομείς, όπως:  
  • Επιχορηγήσεις στην πρόσληψη προσωπικού
  • Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό
  • Επιχορηγήσεις για υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις
  • Επιχορηγήσεις για Μελλοντικούς Επιχειρηματίες
  • Έρευνα και Καινοτομία
  • Διεκπεραίωση Τεχνοοικονομικών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Σημαντικό να σημειωθεί ότι η Eurosuccess Consulting είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008, ως επίσης είναι Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.
 
Πιο κάτω δείτε αναλυτικά τα προγράμματα.
Επιχορηγήσεις στην πρόσληψη προσωπικού
1
Προγράμματα Κατάρτισης σε Κύπρο και Εξωτερικό
2
Επιχορηγήσεις για υφιστάμενες ή/και νέες επιχειρήσεις καθώς επίσης για μελλοντικούς Επιχειρηματίες
3
Διεκπεραίωση Τεχνοοικονομικών Μελετών και Μελετών Βιωσιμότητας
4
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
5