Αλλάζει η ασφαλιστική αγορά κατοικίας

14:41:50

Γνωρίζεις πως η τράπεζά σου σε υπερχρεώνει στην ασφάλεια κατοικίας;

Οι τράπεζες κυριαρχούν στην ασφαλιστική αγορά κατοικίας
1
Οι ασφαλιστικές πληρώνουν περισσότερα σε έξοδα και προμήθειες παρά σε αποζημιώσεις.
2
Οι ασφαλιστικές δεν αναλαμβάνουν όλο το ρίσκο
3
Τι ακριβώς πουλάνε οι ασφαλιστικές που συνεργάζονται με τις τράπεζες;
4
Γιατί δεν επιλέγεις εξ αρχής μία πιο οικονομική ασφαλιστική;
5