3+1 ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΑΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

14:36:19

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) προσδιορίζει την απόφαση των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν οικειοθελώς κοινωνικούς και φιλοπεριβαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νομική υποχρέωση.

Οι επιχειρήσεις, ως οντότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζουν και επηρεάζονται από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Επομένως, οφείλουν – θα έλεγε κάποιος -  να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Σήμερα, ο θεσμός της εταιρικής ευθύνης, (ο αντίστοιχος όρος στα αγγλικά είναι Corporate Social Responsibility - CSR) έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό και προσδιορίζεται και με πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στοχεύει να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.

Το Sigmalive παρουσιάζει κυπριακές εταιρείες οι οποίες υιοθέτησαν δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, θέλοντας έτσι να προσφέρουν πίσω στην κοινωνία, μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται.

 

Η CYTA αποδεικνύει έμπρακτα το σεβασμό και την ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία
1
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα: Ίδιες Αξίες Νέα Προοπτική
2
ΟΠΑΠ Κύπρου: Διαπίστωση, αναγνώριση, εμπιστοσύνη!
3
The Life Jacket Foundation: Το ίδρυμα που προσφέρει βοήθεια σε παιδιά
4