Σημερινή

Παρασκευή, 24/05/2019
RSS

Λιτή και στοχευμένη

| Εκτύπωση | 24 Δεκέμβριος 2013, 06:57 | Σημερινή

Τους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας παρουσίασε ο Β. Παπαϊωάννου
Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία ανέφερε ότι η Άγκυρα θα πρέπει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έθεσε η Ε.Ε., για να μη χαθεί η δυναμική των ενταξιακών διαπραγματεύσεών της


Η Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. θα καταστήσει σαφές ότι για να διατηρηθεί η δυναμική των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας, μετά το άνοιγμα του κεφαλαίου 22, θα πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ε.Ε., τα προαπαιτούμενα που περιλαμβάνονται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και τις υποχρεώσεις της έναντι της Ε.Ε. και όλων των κρατών-μελών της, δήλωσε ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Κύπρο Βασίλης Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 2014, ο κ. Παπαϊωάννου ανέφερε πως «σε κάθε περίπτωση, η πρόοδος και ο ρυθμός της ενταξιακής διαδικασίας εξαρτάται από την ίδια την Τουρκία. Θα πρέπει να είναι σαφές», ανέφερε, «ότι δεν μπορεί να αποφεύγει ή να παρακάμπτει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει».

Προσηλωμένη σε στόχους
Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε πως «η Ελλάδα, συνεκτιμώντας τις επιπτώσεις της κρίσης και με την εμπειρία άσκησης τεσσάρων ήδη Προεδριών που διαθέτει, προτίθεται να ασκήσει μια Προεδρία λιτή, αλλά λειτουργική και προσηλωμένη σε συγκεκριμένους στόχους, με παράλληλες δράσεις αυστηρά επιλεγμένες». Είπε ακόμη πως «η Ελλάδα, ως χώρα που ταυτίσθηκε με την κρίση, θεωρεί μεγάλη πρόκληση για την Προεδρία, που θα ασκήσει, την προβολή και εκ νέου ανάδειξη της θεσμικής ισοτιμίας των κρατών μελών ως τη σημαντικότερη αρχή της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η οποία συνδυαζόμενη με την αρχή της αλληλεγγύης, συνιστά το ιδανικό μέσο για τη διαφύλαξη και ενίσχυση του ευρωπαϊκού μοντέλου».

Οφέλη για όλους
Για τον ρόλο της Ελλάδας στην παρούσα φάση του Κυπριακού, ο Έλληνας Πρέσβης είπε πως «σε πλήρη συντονισμό και συνεργασία με τη Λευκωσία (η Ελλάδα) στηρίζει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της κυπριακής Κυβέρνησης για την επίλυση του εθνικού ζητήματος, το οποίο ούτως ή άλλως έχει λάβει πρωταρχική ιεράρχηση από την Ελλάδα».

Είπε πως η ανταπόκριση της Αθήνας, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή στην Άγκυρα, εκφράζει την ελπίδα και την προσδοκία ότι η Τουρκία θα θελήσει να εκδηλώσει έμπρακτα και ουσιαστικά, μέσα από τις συζητήσεις που θα έχει με τον Ελληνοκύπριο διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, τη βούληση την οποία έχει διακηρύξει για ταχεία επίλυση του Κυπριακού. Εξέφρασε ακόμη τη βεβαιότητα πως οι συζητήσεις της Αθήνας με τον εκπρόσωπο της τουρκοκυπριακής κοινότητας θα δώσουν την ευκαιρία στην Ελλάδα να υπογραμμίσει τα οφέλη για ολόκληρο τον κυπριακό λαό, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, από μια ειρηνική επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, με οφέλη εξίσου σημαντικά και για την ίδια την Τουρκία και το ευρωπαϊκό όραμά της.

Προτεραιότητες Προεδρίας
Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε., ο Πρέσβης ανέφερε πως το πρόγραμμα αντανακλά την πρόκληση, αφενός της αντιμετώπισης της παρούσας δημοσιονομικής και αναπτυξιακής κρίσης στην Ευρώπη και αφετέρου της ενίσχυσης και διαφύλαξης του ευρωπαϊκού «μοντέλου». Επιχειρεί να ενισχύσει τη διασύνδεση της κοινωνίας και των πολιτών με την Ε.Ε., να αναδείξει την ανάγκη αναζήτησης λύσεων για την κάλυψη των αρχιτεκτονικών ελλειμμάτων, που εντοπίσθηκαν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, με αφορμή την κρίση, αλλά και να ενδυναμώσει τη δημοκρατική νομιμοποίηση στους κόλπους των θεσμών της Ε.Ε. όσο και τους δεσμούς συλλογικότητας και αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη - μέλη. Αυτό σημαίνει, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στη θεσμική ισοτιμία των κρατών-μελών.

Οι βασικοί άξονες των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας είναι τέσσερις: Ο πρώτος άξονας αφορά στην ανάπτυξη, την απασχόληση και τη συνοχή. Ανάπτυξη και απασχόληση αντιμετωπίζονται στο πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας ως άρρηκτα και δομικά συνδεδεμένες. Ο δεύτερος άξονας προτεραιοτήτων σχετίζεται με την εμβάθυνση της ΟΝΕ και την προώθηση της Τραπεζικής Ένωσης και ο τρίτος άξονας προτεραιοτήτων σχετίζεται με την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την προστασία των συνόρων της Ε.Ε., θαλάσσιων και χερσαίων.

Βούληση για το αέριο
Σε ό,τι αφορά την ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, ο κ. Παπαϊωάννου δήλωσε ότι θα συμβάλει με τις συνέργειες που θα απαιτηθούν και τις συνεργασίες που θα δημιουργηθούν. Αυτό, βεβαίως, εφόσον υπάρξει σύγκληση της πολιτικής βούλησης, πρωτίστως των χωρών της ευρύτερης περιοχής, να αξιοποιήσουν, προς όφελος των λαών τους και των μελλοντικών γενεών, τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου. Οι υδρογονάνθρακες, όπως ο χάλυβας και ο άνθρακας αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι μια ευκαιρία για να εκδηλωθεί αυτή η βούληση.

Οι παράμετροι μπορεί να είναι διαφορετικές όσον αφορά τις ιστορικές συνθήκες, το άμεσο περιβάλλον ασφαλείας και βεβαίως το σημείο εκκίνησης των παραγόντων της περιοχής, ωστόσο, οι αρχές και οι απαιτήσεις στην πραγματικότητα είναι οι ίδιες. Οι απαιτήσεις σχετίζονται με την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία και οι αρχές, με τον πλήρη σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός εκάστου των κρατών της περιοχής, την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και τη συνεργασία. Ο σεβασμός των αρχών αυτών είναι απολύτως αναγκαίος για να υλοποιηθεί το όραμα της κοινής ευημερίας.