Σημερινή

Πέμπτη, 25/04/2019
RSS

Υπουργοί αλά... Steve Jacobs

| Εκτύπωση | 14 Δεκέμβριος 2014, 07:03 | Του Χρίστου Χαραλάμπους

Θεοδόσης Τσιόλας: Η αναδιοργάνωση της Προεδρίας επαφίεται στις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας

Η διαφάνεια, η μεταρρύθμιση και η τεχνολογία στην ακίδα του Γραμματέα του Υπουργικού, Θεοδόση Τσιόλα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ της λειτουργίας του Υπουργικού με παραδείγματα από τη Μεγάλη Βρετανία


Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας του Σώματος, Θεοδόσης Τσιόλας, ανοίγει τα χαρτιά του και μας μπάζει στα άδυτα του Σώματος που προσωποποιεί την εκτελεστική εξουσία. Η σχέση των Υπουργών με την τεχνολογία, η προσπάθεια μεταρρύθμισης στη βάση ευρωπαϊκών παραδειγμάτων και η ανάγκη διαφάνειας, σε μια μεγάλη συνέντευξη στη «Σημερινή».

Κύριε Τσιόλα, κλείνετε σχεδόν δύο χρόνια ως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Πώς αποτιμάτε το μέχρι σήμερα έργο σας;

Μπορώ με βεβαιότητα να υπογραμμίσω ότι έχουν γίνει αρκετά προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της Γραμματείας. Έχουν εισαχθεί νέοι τρόποι λειτουργίας και καινούργιες διαδικασίες στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γραμματείας και αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το συνολικό έργο που έχει παραχθεί.

Αναφέρεστε στις ηλεκτρονικές συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου;

Αυτό, σίγουρα, θα έλεγα ότι συνιστά τόλμημα της σημερινής διακυβέρνησης που άλλοτε μπορεί να θεωρείτο ουτοπία. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η εφαρμογή έχει πετύχει σε κάθε επίπεδο και τα οφέλη που εισπράττει κανείς είναι πολλά, τόσο σε οικονομικούς όρους όσο και σε ζητήματα διαδικασιών και χρόνου διεκπεραίωσης των συναφών εργασιών, σε κάθε στάδιο. Όμως, ασφαλώς, αυτό δεν αποτελεί το μόνο θετικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και, σίγουρα, δεν εξαντλεί τις προσπάθειές μας και ούτε μας εφησυχάζει για συνεχή ποιοτική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό.

Μιλάτε για κάποιες ενέργειες που έχουν γίνει;

Κάποιες σχετικές ενέργειες έχουν ήδη γίνει, ενώ άλλες βρίσκονται σε στάδιο εξέλιξης. Για παράδειγμα, ένας στόχος, που πάντοτε επιμένω και εμμένω σ’ αυτόν, είναι η χαρτογράφηση και πιστή τήρηση όλων των διαδικασιών που τηρούνται από τη Γραμματεία. Έχουμε, επιτυχώς, καταφέρει σ’ αυτό τον τομέα, να καταγράψουμε κάθε ακολουθούμενη διαδικασία και κάθε στάδιο διεκπεραίωσής της για σκοπούς πιο αποτελεσματικής και ποιοτικής εργασίας αλλά, ασφαλώς, και για πιο αποτελεσματικό έλεγχο.

Αγαστή συνεργασία

Η κάθε αρμόδια Αρχή όμως τηρεί τη δική της διαδικασία. Πώς αυτό εξυπηρετεί τους δικούς σας στόχους;


Αυτό ισχύει εν μέρει. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των θεμάτων που διαβιβάζονται στο Συμβούλιο μέσω της Γραμματείας, όλες οι σχετικές διαδικασίες, από το αρχικό στάδιο της τήρησης των ουσιωδών τύπων των εγγράφων μέχρι και τη διαδικασία παραλαβής τους, διαβαθμισμένα και μη, καθορίζονται από τη Γραμματεία με έκδοση σχετικών Εγκυκλίων και πάντοτε, ασφαλώς, μετά από οδηγίες. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η Γραμματεία παρεμβαίνει και διορθώνει λάθη ή παραλείψεις στα θέματα που υποβάλλονται, σε συνεργασία πάντοτε με τις αρμόδιες Αρχές.

Δεδομένου ότι τηρείται ο σωστός έλεγχος των θεμάτων αυτών και ότι τα θέματα παρουσιάζονται στα μέλη από κάθε άποψη, νομικά ή διοικητικά, καθώς πρέπει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό ακριβώς βοηθά το έργο των μελών του Συμβουλίου κατά τη συζήτηση των θεμάτων και τη γρήγορη και ασφαλή λήψη αποφάσεων.

Βελτίωση διαφάνειας

Για τι άλλο μπορούμε να μιλούμε ως αλλαγή;


Παράλληλη επιμονή προσωπική αλλά που, ασφαλώς, συνάδει με το πνεύμα των εξαγγελιών του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η διαφάνεια στις εργασίες μας. Όπως ήδη θα γνωρίζετε, η Γραμματεία γνωστοποιεί στον πολίτη και σε κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω του δικού της ιστοχώρου, το συνολικό της έργο, τους στόχους που θέτει, τις δραστηριότητες του Γραμματέα καθώς και τις εργασίες που πραγματοποιούνται, γενικότερα, από τη Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου.

Άλλωστε, έχει γίνει και σχετική δημοσιοποίηση, ότι η Γραμματεία θα ενημερώνει για τις αποφάσεις εκείνες που λαμβάνει το Συμβούλιο και οι οποίες ασφαλώς δημοσιεύονται, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Να σημειώσω ότι ο ιστοχώρος μας έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί και εμπλουτιστεί με περισσότερο υλικό και πληροφορίες.

Αυτό μπορεί να πει κανείς ότι αποτελεί εξουσία των μελών του Συμβουλίου και όχι δική σας αρμοδιότητα.

Πολύ σωστά το έχετε θέσει, ότι ακριβώς η δημοσίευση ή όχι μιας απόφασης αποτελεί εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου και, μάλιστα, θεμελιώνεται στο άρθρο 57 του Συντάγματος. Ωστόσο, η Γραμματεία, μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, έχει θέσει, κατ’ επανάληψη, συγκεκριμένες εισηγήσεις προς τα μέλη του Συμβουλίου για ζητήματα που ρυθμίζουν το θέμα της δημοσίευσης των αποφάσεων που λαμβάνουν. Θυμίζω πολύ πρόσφατη σχετική απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λήφθηκε κατόπιν συστάσεων και εισηγήσεων της Γραμματείας, γι’ αυτό ακριβώς το θέμα.

Τι ακριβώς προνοείται σ’ αυτή την απόφαση;

Η απόφαση, αυτή καθ’ εαυτή, προνοεί ότι κάθε αρμόδια Αρχή που διαβιβάζει Πρότασή της προς το Συμβούλιο θα πρέπει, απαραίτητα, να αναφέρει ρητώς συγκεκριμένη εισήγηση για δημοσίευση ή όχι της σχετικής απόφασης. Κατά συνέπεια, όπως ήταν και η εισήγηση της Γραμματείας, κάθε Αρχή θα πρέπει, προηγουμένως, να αξιολογεί το περιεχόμενο της Πρότασής της - και συγκεκριμένα κατά πόσο αυτή εμπεριέχει προσωπικά ή/ και ευαίσθητα στοιχεία φυσικών προσώπων εν ζωή ή διαβαθμισμένες πληροφορίες που, σε κάθε περίπτωση, στη βάση και σχετικών νομοθεσιών, τέτοιες αποφάσεις δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Για το συγκεκριμένο θέμα η Γραμματεία έχει, ήδη, ετοιμάσει και κυκλοφορήσει σχετική Εγκύκλιο προς όλες τις αρμόδιες Αρχές, στην οποία τίθενται συναφείς πρόνοιες για συμμόρφωσή τους.

Προεδρική απαίτηση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως είχε εξαγγείλει τη δημοσίευση όλων των αποφάσεων που λαμβάνει το Συμβούλιο.


Ακριβώς αυτή η ρύθμιση θέτει το ευρύτερο ζήτημα στη σωστή του διάσταση, χωρίς άλλωστε να αποκλίνει από τον στόχο για δημοσίευση όλων των αποφάσεων. Οι οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ρητές και επαναλαμβανόμενες προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου - πάντοτε ο ίδιος ζητά όπως ο αριθμός αυτών που δεν θα δημοσιεύονται περιοριστεί στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Την ίδια όμως στιγμή, ο ίδιος ο Πρόεδρος ζητά την πιστή εφαρμογή των οικείων νομοθετημάτων, ώστε να προστατεύεται τόσο η υπόληψη και τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου όσο και το συμφέρον της άμυνας και ασφάλειας της Δημοκρατίας.

Μάλιστα, σε περίπτωση εισήγησης για μη δημοσίευση μιας απόφασης, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται και οι σχετικοί λόγοι, οι οποίοι να επεξηγούνται επαρκώς.Συνεπώς, αυτό ακριβώς, συνιστά, θα έλεγα, ορθό εργαλείο για τον περιορισμό των αποφάσεων που δεν θα δημοσιεύονται που, οπωσδήποτε, εμπίπτει στην πρωτοβουλία και επιμονή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην προσπάθεια περαιτέρω δημοσίευσης των αποφάσεων τις οποίες λαμβάνει το Συμβούλιο, για σκοπούς διαφάνειας.

Αυτό ωστόσο δεν περιορίζει τον αριθμό των αποφάσεων που θα δημοσιοποιούνται;

Τα στοιχεία αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Αξίζει να σας αναφέρω ότι το τελευταίο εξάμηνο έχει δημοσιευτεί το 60% του συνόλου των αποφάσεων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο για την οποία, σημειώστε, είχε δημοσιευτεί ποσοστό λιγότερο από το 20% και αφορούσε περίοδο πριν από την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για δημοσίευση όλων των αποφάσεων και προγενέστερης από τις 13.2.2014, ημερομηνία της σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αναδιοργάνωση μέσω Βρετανίας

Να υποθέσει κανείς ότι στο πλαίσιο των εξαγγελιών του Προέδρου για αναδιοργάνωση της Προεδρίας, περιλαμβάνεται και η Γραμματεία;


Μάλιστα. Ασφαλώς, η αναδιοργάνωση της Προεδρίας επαφίεται στις ενέργειες και αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ωστόσο, σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο, όπως έχω ενημερωθεί, η πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι η παράλληλη αναβάθμιση του ρόλου και της αποστολής της Γραμματείας ώστε να μπορέσει να ενδυναμώσει, περαιτέρω, τον κεντρικό και συντονιστικό φορέα όλων των αρμόδιων Αρχών, με την Προεδρία της Δημοκρατίας, για τους σκοπούς, κυρίως, της παρακολούθησης της υλοποίησης του συνολικού κυβερνητικού έργου, υπό την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω.

Επιπρόσθετα, γίνονται σκέψεις όπως η Γραμματεία αναλάβει την παροχή διοικητικής υποστήριξης στις Διυπουργικές Επιτροπές, που αφορούν υλοποίηση κυβερνητικού έργου και τη συνεχή παρακολούθηση και επισκόπηση της προόδου υλοποίησης θεμάτων που άπτονται των εργασιών τους.

Πώς προέκυψαν οι σκέψεις αυτές;

Μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω, έχω επισκεφθεί τις αντίστοιχες Γραμματείες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και είχα κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους εκεί ομολόγους μου, από τους οποίους εξασφαλίστηκαν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με το δικό τους παράδειγμα. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι, από τις επισκέψεις αυτές, αποκομίσαμε μια σαφή εικόνα του τρόπου λειτουργίας εκείνων των Γραμματειών.

Πάντως, σε κάθε μια από τις εν λόγω Γραμματείες, ο ρόλος τους, όπως θεσμικά και διοικητικά λειτουργεί, είναι πολύ αναβαθμισμένος και, μάλιστα, αρκετά συντονιστικός και υποβοηθητικός στο έργο της κεντρικής κυβέρνησης, εξ’ ου και εμείς, στη συνέχεια, υποβάλαμε τις δικές μας εισηγήσεις. Παράλληλες, όμως, ενέργειες έχουν γίνει, όπως γνωρίζω, από τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, ο οποίος έχει μελετήσει και αξιολογήσει αρκετά μοντέλα λειτουργίας ομάδας Γραφείων, τύπου cabinet, άλλων χωρών, για σκοπούς υποβολής εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με την αναδιοργάνωση της Προεδρίας.

Ποιοτική αναβάθμιση

Σε περίπτωση ανάθεσης και άλλων πρόσθετων αρμοδιοτήτων, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αντεπεξέλθει η Γραμματεία;


Σε μια τέτοια περίπτωση, η Γραμματεία είναι έτοιμη να αναπτύξει τους δικούς της μηχανισμούς ώστε, μέσα από συνέργειες και επαφές με κάθε άλλη Αρχή, να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας κάθε νέα εργασία που δυνατόν μας ανατεθεί. Οφείλω να σημειώσω ότι, σε κάθε περίπτωση, οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Γραμματείας επιτυγχάνονται μέσω της αγαστής και ποιοτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με όλες τις άλλες Αρχές και φορείς. Προς την ίδια όμως κατεύθυνση και η Γραμματεία, από την πλευρά της, παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια προς όλες τις αρμόδιες Αρχές για πραγμάτωση των επιδιωκόμενων στρατηγικών τους στόχων και επιδιώξεων.

Ποιοι μπορούν να είναι οι επόμενοι μελλοντικοί στόχοι της Γραμματείας;

Πρώτιστη έγνοια και επιμονή μας παραμένει η συνεχής και ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε, τόσο προς την Προεδρία όσο και προς κάθε άλλη Αρχή. Παράλληλα, υπάρχει η σκέψη για ετοιμασία ενός εύχρηστου οδηγού που να καλύπτει όλα τα επιμέρους ζητήματα διαχείρισης των θεμάτων των Συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς, επίσης, και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί στις Συνεδρίες του Συμβουλίου.

Οι αρμοδιότητες της Γραμματείας του Υπουργικού

Ποια τα όρια της αποστολής της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου;


Η σύσταση και λειτουργία της Γραμματείας του Υπουργικού Συμβουλίου διέπεται από συγκεκριμένες πρόνοιες του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες προκύπτουν οι κυριότερες αρμοδιότητές της που αυτές αφορούν, επιγραμματικά, στην ετοιμασία και αποστολή της Ημερήσιας Διάταξης των Συνεδριών του Υπουργικού Συμβουλίου στα μέλη του, καθώς και στη σύνταξη των πρακτικών και τη διαβίβαση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου στα Υπουργεία και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Φυσικά, αυτό δεν περιορίζει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή το Υπουργικό Συμβούλιο να αναθέτει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, σ’ αυτό το πλαίσιο έχει ήδη αναβαθμιστεί, σε κάποιο βαθμό, ο ρόλος της Γραμματείας.

Αναφέρεστε σε πρόσθετες εργασίες ή καθήκοντα της Γραμματείας;

Ασφαλώς. Όπως είναι ήδη γνωστό, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, μου ανέθεσε, από τον Απρίλιο του 2013, την παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφάσεών του, υπό την πολιτική εποπτεία του Υφυπουργού παρά τω Προέδρω. Σ’ αυτό το πλαίσιο η Γραμματεία, σε συνεργασία με όλες τις επηρεαζόμενες Αρχές, παρακολουθεί τον βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων και υποβάλλει σημείωμα προς ενημέρωση των μελών, ανά τρίμηνο.