Σημερινή

Κυριακή, 24/03/2019
RSS

Πάει Βουλή το ΓΕΣΥ

| Εκτύπωση | 02 Νοέμβριος 2014, 07:04 | Του Μάριου Αδάμου

Φ. Πατσαλής: Θα κατατεθούν προς ψήφιση τα δύο βασικά νομοσχέδια

Η Κυβέρνηση επιμένει στο μονοασφαλιστικό σύστημα, τονίζει ο Υπουργός Υγείας, ενώ δεν αποκλείει υπό προϋποθέσεις και την εισαγωγή ενός πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ με τα σημερινά οικονομικά προβλήματα είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών


Το όραμά του για να μπορούν όλοι οι πολίτες της Κύπρου να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για όλη τη διάρκεια της ζωής τους, εξηγεί μέσω της συνέντευξής του στη «Σ» ο Υπουργός Υγείας Φίλιππος Πατσαλής, αναφέροντας ότι το σημερινό σύστημα υγείας βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση. Για την επίτευξη αυτού του οράματος, υποδεικνύει, απαιτούνται πολλές αλλαγές και προαναγγέλλει ότι τις επόμενες μέρες θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση τα δύο βασικά νομοσχέδια που διαλαμβάνουν το πρώτο, την εφαρμογή του ΓεΣΥ και το δεύτερο, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Στην πορεία, προσθέτει, θα ακολουθήσουν και πολλοί Κανονισμοί που θα αφορούν και θα ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα. Καθιστά δε σαφές πως η Κυβέρνηση επιμένει στο μονοασφαλιστικό σύστημα, ενώ δεν αποκλείει και την εισαγωγή ενός πολυασφαλιστικού συστήματος υγείας, σημειώνοντας πως αποτελεί μια προοπτική, εφόσον μια τέτοια διαφοροποίηση αποδειχθεί ότι θα προσφέρει πρόσθετα οφέλη προς τον πολίτη.

Το Υπουργείο Υγείας παρουσιάζεται για πρώτη, ίσως, φορά μετά από πολλά χρόνια να έχει όραμα. Μια έννοια που εμπερικλείει πολλές συνιστώσες. Εσείς, ως ο πολιτικός προϊστάμενος του τομέα της υγείας, πώς εξηγείτε το όραμα αυτό και τι αντίκρισμα θα έχει προς τον πολίτη;

Το όραμά μας είναι «όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες της Κύπρου να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για όλη τη διάρκεια της ζωής τους». Άλλωστε η προσπάθεια για αναδόμηση ολόκληρου του συστήματος υγείας, δεν θα είχε καμία σημασία εάν δεν είχε τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Σήμερα το σύστημα υγείας στην Κύπρο βρίσκεται σε δυσχερή κατάσταση. Προβλήματα, αδυναμίες, ανεπάρκειες. Καθημερινά συναντούμε πολίτες που ζητούν αλλαγή αυτής της κατάστασης.

Καθημερινά ακούμε πολίτες να διαμαρτύρονται ότι το σύστημα υγείας της Κύπρου έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, τουλάχιστον όπως τον ξέραμε έως σήμερα. Και έχουν δίκαιο. Αυτό εν μέρει εξηγείται από το γεγονός πως παλαιότερα το κράτος μπορούσε οικονομικά να στηρίξει το σύστημα και κάποιες από αυτές τις αδυναμίες καλύπτονταν. Κατά τον ίδιο τρόπο και η τσέπη της κάθε οικογένειας μπορούσε να βρει κάποιες λύσεις. Με τα σημερινά οικονομικά προβλήματα όμως, το σύστημα είναι ανίκανο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών.

Γι’ αυτό και έχουμε καταλήξει η Κύπρος να είναι μια από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες στον τομέα της υγείας. Αυτό σήμερα το αλλάζουμε. Έχουμε καθορίσει την αποστολή μας, που είναι η «διασφάλιση ενός συστήματος υγείας της χώρας, το οποίο να είναι ανθρωποκεντρικό, να δίνει έμφαση στην πρόληψη και να στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με επαγγελματισμό και σεβασμό, ισότιμα προς όλους τους πολίτες».

Αυτό δικαιούνται οι πολίτες του τόπου μας και προς αυτή την κατεύθυνση είναι που το Υπουργείο Υγείας εργάζεται. Σε αυτή τη διαδικασία ουσιώδες είναι να βελτιώσουμε κι εμείς οι ίδιοι τις ικανότητες και δεξιότητές μας. Θα ήταν άλλωστε παράδοξο μια μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ανάδειξη της ποιότητας και στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών υγείας να μην περιλάβει και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της.

Γι’ αυτό και προχωρούμε με στοχευμένες δράσεις στη βελτίωση της ικανότητας των Διευθυντών και του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας για διοικητική, διευθυντική και ηγετική ανάπτυξη, με σκοπό να βελτιώσουμε τις δεξιότητες και την κουλτούρα μας αλλά και να υιοθετήσουμε διεθνείς πρακτικές για να διαχειριστούμε τις αλλαγές και να επιτύχουμε.

Ο Οδικός Χάρτης που ακολουθούμε για τη μεταρρύθμιση ολόκληρου του συστήματος υγείας, αποτελεί ένα ποιοτικό σχέδιο μεταρρύθμισης, με κατευθύνσεις και στρατηγικές, ικανό να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, ένα σύστημα αποτελεσματικό, αναβαθμισμένο, ισοπολιτειακό, και μη βραχύβιο. Το Στρατηγικό Πλάνο μας στηρίζεται σε επτά άξονες που είναι:

1. Εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).
2. Αυτονόμηση και αναδιάρθρωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
3. Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.
4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση της υγείας.
5. Νέα τιμολογιακή πολιτική φαρμάκων, δηλαδή αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής και της διαχείρισης των φαρμάκων.
6. Εκσυγχρονισμός των συνδεδεμένων με το Υπουργείο οργανισμών.
7. Μελέτη όλων των νομοσχεδίων και κανονισμών ώστε να υιοθετηθούν καλύτεροι μηχανισμοί διασφάλισης της δημόσιας υγείας, πάντα προς όφελος των ασθενών.

Απαιτούνται πολλές αλλαγές

Αυτό, όμως, προϋποθέτει σειρά αλλαγών επί των νομοθεσιών. Είναι έτοιμο το Υπουργείο;


Οι αλλαγές στη νομοθεσία που πρέπει να γίνουν για να υποστηρίξουν το νέο σύστημα, ναι, είναι πολλές. Εντός των προσεχών ημερών θα καταθέσουμε στη Βουλή προς ψήφιση τα δύο βασικά νομοσχέδια που διαλαμβάνουν το πρώτο, την εφαρμογή του ΓεΣΥ και το δεύτερο, την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Στην πορεία θα ακολουθήσουν και πολλοί Κανονισμοί που θα αφορούν και θα ρυθμίζουν επιμέρους ζητήματα. Υπάρχουν πολλοί Νόμοι που απουσιάζουν ή είναι ελλιπείς. Γι’ αυτό και μέσα από την αναδόμηση του συστήματος υγείας θα επανεξετάσουμε όλους τους Νόμους, με σκοπό να τους συμπληρώσουμε ώστε να μπορούν να παρέχουν εκείνο το περιβάλλον που θα προάγει καλύτερες υπηρεσίες υγείας, θα διασφαλίζει καλύτερο έλεγχο, εποπτεία, αδειοδότηση.

Επιμονή στο μονοασφαλιστικό σύστημα

Η θέση του Υπουργείου Υγείας είναι ξεκάθαρη: το σύστημα που θα εφαρμοστεί θα είναι μονοασφαλιστικό, με ενδεχόμενο μετεξέλιξης του συστήματος σε πολυασφαλιστικό. Ωστόσο η αντιπολίτευση παρουσιάζεται έντονα επικριτική. Έχουμε σκοπό να πάμε από μονοασφαλιστικό σε πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας, κ. Υπουργέ;


Όπως πολύ ορθά είπατε, οι σχεδιασμοί του Υπουργείου Υγείας είναι σχεδιασμοί μονοασφαλιστικού συστήματος. Αυτό θα εφαρμοστεί. Άλλωστε όλες οι αναφορές που υπάρχουν στα νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν στη Βουλή προς ψήφιση το τέλος Νοεμβρίου αφορούν στην εφαρμογή ενός μονοασφαλιστικού συστήματος, δηλαδή μίας κρατικής ασφάλισης. Το ενδεχόμενο μετεξέλιξης του συστήματος σε πολυασφαλιστικό, είναι μια προοπτική - εφόσον μια τέτοια διαφοροποίηση αποδειχθεί ότι θα προσφέρει πρόσθετα οφέλη προς τον πολίτη.

Σε τι οφέλη μπορούμε να αναφερόμαστε; Υπάρχουν τέτοια στην περίπτωση της μικρής αγοράς της Κύπρου;

Όταν αναφέρομαι σε οφέλη, εμάς μας ενδιαφέρει τι περισσότερο μπορεί να απολαμβάνει ο πολίτης μέσα από το σύστημα. Και ενδεχομένως ναι, μπορεί να υπάρχουν πολλά οφέλη. Αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, στις πλείστες των ευρωπαϊκών χωρών. Βέβαια το Υπουργείο δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο σε παραδείγματα. Χρειάζονται αντικειμενικά και βάσιμα στοιχεία πριν από τη λήψη της όποιας απόφασης. Γι’ αυτό και ως Υπουργείο θα προχωρήσουμε πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ στην εκπόνηση ειδικής μελέτης από εμπειρογνώμονες, η οποία θα απαντά σε πολλά ερωτήματα που σήμερα μας απασχολούν.

Ποια οφέλη θα προκύψουν για τους πολίτες; Πώς επηρεάζονται τα οικονομικά του συστήματος; Μπορεί το υπάρχον σύστημα να μετεξελιχτεί σε πολυασφαλιστικό; Πότε θα μπορεί να γίνει και πώς θα γίνει; Μέχρι σήμερα καμία τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η αναγκαιότητα ετοιμασίας της εν λόγω μελέτης είναι επιβεβλημένη και εδράζεται στις εμπειρίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι πλείστες των οποίων έχουν πολυασφαλιστικό σύστημα.

Η μηχανογράφηση και τα πλεονεκτήματά της

Μηχανογράφηση των υπηρεσιών υγείας, κ. Υπουργέ. Μια μεγάλη πρόκληση. Τι σημαίνει και πώς προχωρεί το Υπουργείο σας;


Όταν λέμε μηχανογράφηση των συστημάτων υγείας ουσιαστικά αναφερόμαστε στην εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής στον τομέα της υγείας. Αυτό δηλαδή που διαφορετικά ονομάζουμε ως «ηλεκτρονική υγεία», η οποία και φέρει τεράστια ιατρικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Πλεονεκτήματα τα οποία και θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε στον Κύπριο ασθενή.

Ήδη στον δημόσιο τομέα, η μερική εφαρμογή της ηλεκτρονικής υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου από το 2008, είχε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και είναι γι’ αυτό που το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του ενέκρινε την επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) σε όλα τα νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα. Ένα καθόλα ενδεικτικό παράδειγμα του οφέλους που θα αποκομίσει ο πολίτης είναι ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή.

Με την υιοθέτηση της μηχανογράφησης ο κάθε ασθενής θα έχει έναν και μόνο φάκελο (ηλεκτρονικό φάκελο), ο οποίος θα είναι ενιαίος και θα επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση στο ιστορικό ασθενούς τόσο για τον ίδιο όσο και για τους θεράποντες ιατρούς. Αυτή και μόνο η δυνατότητα εγγυάται καλύτερη παροχή ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών, περαιτέρω ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών και ιατρικών δεδομένων και ορθότερη τιμολόγηση των υπηρεσιών.

Για να επιτευχθεί αυτό, τα λογισμικά συστήματα που θα εισαχθούν, θα καλύψουν ολόκληρο το σύστημα υγείας της Κύπρου, δηλαδή, τον δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα ως παρόχους υπηρεσιών υγείας, και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ως τον φορέα υπό την ευθύνη του οποίου θα βρίσκεται η αποπληρωμή των ιατρικών και παραϊατρικών πράξεων που θα συμπεριληφθούν στο ΓεΣΥ. Μέσα σε ένα περιβάλλον ΓεΣΥ, η μηχανογράφηση θα επιτρέψει, γενικότερα, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας, τη λειτουργία τους εντός ενός διοικητικά ελεγχόμενου περιβάλλοντος για τη συγκράτηση των δαπανών και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και τη διαμόρφωση πολιτικής υγείας βασιζόμενης σε ακριβή στατιστικά στοιχεία.

Η επέκταση του ΟΠΣΥ στον δημόσιο τομέα θα γίνει με τη διαδικασία των ανοικτών προσφορών. Για την εξασφάλιση των λογισμικών συστημάτων και εφαρμογών στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας συνεχίζεται ο ανταγωνιστικός διάλογος, ενώ τα λογισμικά συστήματα και τις εφαρμογές του ιδιωτικού τομέα θα τα εξασφαλίσει ο κάθε παροχέας υγείας που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό τομέα.