Σημερινή

Σάββατο, 20/04/2019
RSS

Ενωμένη Ευρώπη: Ελεύθερη και ασφαλής διακίνηση

| Εκτύπωση | 24 Μάρτιος 2019, 18:00 | Σημερινή

Μερικοί τομείς στη δράση της ΕΕ θεωρούνται αυτονόητοι από τους πολίτες ή βρίσκονται στην αφάνεια παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Ένας από αυτούς αφορά τον τομέα των μεταφορών, συνεπώς συνδέεται με τα ταξίδια, τον τουρισμό, την αναζήτηση εργασίας και τη διακίνηση από χώρα σε χώρα.

Οι επιβάτες στην ΕΕ προστατεύονται μέσα από ένα πρόγραμμα δικαιωμάτων, τα οποία καλύπτουν όλα τα μέσα μεταφοράς: αεροσκάφη, τρένα, πλοία, λεωφορεία και πούλμαν. Οι μη ασφαλείς αεροπορικές εταιρείες http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_el.htm απαγορεύεται να πετούν στην Ευρώπη.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να επενδύουν το 3% του ΑΕΠ τους στην Έρευνα και την Καινοτομία μέχρι το 2020 (1% δημόσια χρηματοδότηση, 2% επενδύσεις ιδιωτικού τομέα). Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργηθούν 3,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί το ετήσιο ΑΕΠ της ΕΕ κατά 800 περίπου δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, «κοινότητες γνώσης και καινοτομίας».

Στις Ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου δεν ψηφίζουμε μόνο για όσα έχουμε κατακτήσει όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες μαζί. Ψηφίζουμε για όσα προγραμματίζονται να γίνουν, ψηφίζουμε για την Ευρώπη που θέλουμε για καλύτερες σπουδές, περισσότερα ταξίδια, περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά.

Με την ψήφο μας επηρεάζουμε τις εξελίξεις και διεκδικούμε την περισσότερη ΕΕ!