Σημερινή

Σάββατο, 23/03/2019
RSS

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Ασφαλείς μεν, αλλά…

| Εκτύπωση | 07 Οκτώβριος 2018, 18:01 | Σημερινή

ΚΛΟΠΕΣ, ΟΧΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΙ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΤΟΥΣ


Αρκετά ασφαλείς αισθάνονται στην περιοχή όπου ζουν η πλειοψηφία των πολιτών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, τα φαινόμενα των κλοπών, της οχληρίας και των ληστειών, που χαρακτηρίζονται ως τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους, τους προκαλούν ανασφάλεια.

Σε δημοσκόπηση που διενήργησε το Γραφείο IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για λογαριασμό της «Σημερινής» της Κυριακής, ένας στους δύο πολίτες δηλώνει ότι αισθάνεται αρκετά ασφαλής στην περιοχή όπου ζει, ενώ 15% αισθάνονται πολύ ασφαλείς. Στον αντίποδα, σχεδόν ένας στους τρεις αισθάνεται λίγο ή καθόλου ασφαλής.

Σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή τους και τα οποία τους προκαλούν ανασφάλεια, οι πολίτες τοποθετούν υψηλά τις κλοπές, την οχληρία και τις ληστείες, ακολουθούμενες από την επικίνδυνη οδήγηση και τους βανδαλισμούς.

Το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών πιθανότατα σχετίζεται και με το γεγονός ότι η κοινή γνώμη παρουσιάζεται ικανοποιημένη από την ανταπόκριση της Αστυνομίας στις κλήσεις της για οποιοδήποτε ζήτημα. Μάλιστα, ο θεσμός της Αστυνομίας αξιολογείται πολύ θετικά από τους πολίτες, όπως επίσης και ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς. Παράλληλα, ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς είναι άγνωστος σε ένα μεγάλο μέρος των πολιτών και, ως συνέπεια, η αξιολόγησή του είναι αισθητά χαμηλή σε σχέση με τους προαναφερθέντες δύο θεσμούς.

Εξάλλου, αν και ο Αστυνομικός της Γειτονιάς αξιολογείται ως θεσμός αρκετά πετυχημένος, εντούτοις, οι μισοί συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Αστυνομικός της Γειτονιάς τους, αλλά και πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του. Πάντως, ο εν λόγω θεσμός δεν φαίνεται ότι αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό από τους πολίτες, αφού μόλις το 15% ζήτησαν, έστω και μία φορά, τη βοήθειά του. Απ’ όσους, όμως, χρειάστηκαν τη βοήθειά του, τρεις στους τέσσερεις δηλώνουν ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση και αποτελεσματική.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Γραφείο:
IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή»,
Ημερομηνία διεξαγωγής: Οκτώβριος 2018,
Κάλυψη: Παγκύπρια - Αστικές και αγροτικές περιοχές,
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+,
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα,
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία,
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Οι πολίτες αισθάνονται αρκετά ασφαλής
Ένας στους δύο πολίτες αισθάνεται αρκετά ασφαλής στην περιοχή όπου ζει, ενώ 15% νιώθουν πολύ ασφαλείς. Στον αντίποδα, ένας στους τρεις αισθάνεται λίγο (22%) ή καθόλου (9%) ασφαλής.

Τα συχνότερα προβλήματα
Οι κλοπές, η οχληρία και οι ληστείες είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους οι πολίτες. Τα προβλήματα αυτά, μαζί με την επικίνδυνη οδήγηση και τους βανδαλισμούς, τους προκαλούν ανασφάλεια.

Ικανοποίηση κοινής γνώμης
Ικανοποιημένη από την ανταπόκριση της Αστυνομίας στις κλήσεις της παρουσιάζεται η κοινή γνώμη. Ένας στους δύο ερωτηθέντες δηλώνουν ότι η Αστυνομία ανταποκρίνεται πάντα στις κλήσεις τους και 33% ότι ανταποκρίνεται συχνά.

Ο πιο γνωστός θεσμός
Πιο γνωστός στους πολίτες είναι ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς, σε σχέση με τον Παρατηρητή της Γειτονιάς.

Επιτυχημένος θεσμός
Αρκετά επιτυχημένους κρίνουν τους θεσμούς της Αστυνομίας και του Αστυνομικού της Γειτονιάς οι πολίτες, την ώρα που ο θεσμός του Παρατηρητή της Γειτονιάς αξιολογείται πολύ χαμηλά, λόγω ακριβώς και της άγνοιας για την ύπαρξή του.

Μόλις οι μισοί γνωρίζουν
Παρότι ο θεσμός του Αστυνομικού της Γειτονιάς αξιολογείται θετικά από τους πολίτες, εντούτοις, μόλις οι μισοί γνωρίζουν ποιος είναι ο δικός τους Αστυνομικός της Γειτονιάς και πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί του. Μάλιστα, μόλις 15% των ερωτηθέντων χρειάστηκε να ζητήσουν βοήθεια από τον Αστυνομικό της Γειτονιάς τους. Η πλειοψηφία, δε, όσων ζήτησαν βοήθεια, δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του Αστυνομικού της Γειτονιάς στο κάλεσμά τους.