Σημερινή

Τετάρτη, 20/02/2019
RSS

Ξέχασαν γρήγορα την τραγωδία της «Ήλιος»

| Εκτύπωση | 02 Σεπτέμβριος 2018, 18:00 | Του Σωτήρη Παπαδόπουλου

ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ €360.000 ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΓΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΛΟΪΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΑΤΟΜΑ ΑΠ' ΟΣΑ ΠΡΟΝΟΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


«Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων μέσω του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας πτήσεων». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση με αφορμή την πρόσφατη προληπτική προσγείωση αεροσκάφους ιδιωτικής εταιρείας. Ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά και πρόσωπα που έχουν κεντρικά πόστα στον χώρο των αερομεταφορών κρούουν κώδωνα προειδοποίησης.

Μπορεί να είναι ευθύνη των εταιρειών να έχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, αεροπλοϊμότητας και όλα όσα χρειάζονται για να γίνονται ασφαλείς οι πτήσεις, ωστόσο εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, είναι η εποπτεία του κράτους προς τις αεροπορικές εταιρείες. Είναι αυτή η κρατική εποπτεία που επιβεβαιώνει ότι όλα τα αεροπλάνα κυπριακών εταιρειών, αλλά και μέχρι ενός σημείου ξένων εταιρειών, είναι στο κατάλληλο επίπεδο να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες στους επιβάτες.

Δυστυχώς όμως η αρμόδια πολιτική Αρχή, που είναι το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, εδώ και δύο χρόνια μετά την αποχώρηση του Ειδικού πάνω σε θέματα αεροπλοϊμότητας στη Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων και τη μη πλήρωση της θέσης, παραμένει «γυμνή». Το κράτος προχώρησε σε αγορά υπηρεσιών από δύο Άγγλους, οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο μία εβδομάδα κάθε μήνα με ένα υπέρογκο κόστος. Το ποσό που λαμβάνουν είναι €15.000 κάθε μήνα έκαστος, δηλαδή €360.000 τον χρόνο.

Σύμφωνα με πρόσωπα που παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον τομέα των αερομεταφορών, δεν μπορεί να εκτελείται αποτελεσματική εποπτεία από τη στιγμή που υπάρχει ένας Επόπτης Ασφάλειας για τις Αερογραμμές για μία εβδομάδα κάθε μήνα.

Σήμα και από Ευρώπη

Σύμφωνα με σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, υποδεικνύεται ότι άμεσα θα πρέπει να ενδυναμωθεί η εποπτεία του κράτους.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από το δυστύχημα της «Ήλιος» είχαμε πάλι Άγγλους επόπτες, οι οποίοι όμως κατοικούσαν μόνιμα στη Κύπρο. Σήμερα, δεν μιλούμε για μόνιμα στελέχη. Με άλλα λόγια, μπορεί εύκολα να πει κανείς ότι είμαστε σε χειρότερη κατάσταση ακόμη και από τότε που έγινε το μοιραίο δυστύχημα της «Ήλιος».

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα, θα έπρεπε να προγραμματιστεί η αποχώρηση του Κύπριου τότε Ειδικού, που ήταν στο συγκεκριμένο πόστο, πολύ νωρίτερα, ώστε να υπάρχει αναπλήρωσή του είτε με Κύπριο είτε με πρόσωπο που θα έμενε μόνιμα στο νησί και με κατάλληλη ολιγόμηνη εκπαίδευση θα μπορούσε να αναλάβει αυτήν τη δουλειά, μειώνοντας αισθητά το μισθολογικό κόστος που πληρώνει το κράτος και παράλληλα η εποπτεία θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική.

Στον γύψο και η ΕΔΑΑΣ

Όπως είναι γνωστό, τελευταίως υπήρχαν διάφορα περιστατικά για επείγουσες προσγειώσεις από διάφορες εταιρείες. Φυσικά δεν είναι μόνο αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σημερινής» της Κυριακής από πρόσωπα που γνωρίζουν καλά τον χώρο και ξέρουν από πρώτο χέρι τις καταστάσεις, υπήρξαν και άλλα περιστατικά, τα οποία δεν δημοσιεύθηκαν. Αυτό το γεγονός ανησυχεί πολύ πρόσωπα που εμπλέκονται στον τομέα των αερομεταφορών.

Τέτοια περιστατικά, όπως αυτά στα οποία αναφερθήκαμε, πρέπει να διερευνηθούν από την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία και είναι υποχρέωση της Κύπρου σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων.

Μέχρι πριν από ένα περίπου χρόνο η Επιτροπή αποτελείτο από τρία πρόσωπα, τον ελάχιστο αριθμό όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η Επιτροπή όμως διαλύθηκε και η Κυβέρνηση διόρισε δύο πρόσωπα, υπολειπόμενη τουλάχιστον ένα, σύμφωνα με αυτό που προβλέπει ο νόμος.

Το γεγονός ότι για περισσότερο από ένα χρόνο η επάνδρωση γίνεται με λιγότερα άτομα έχει επιπτώσεις στις υπηρεσιακές διερευνήσεις και εκθέσεις, ενώ εκ των πραγμάτων εγείρονται ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της Επιτροπής.

Αυτά προνοεί η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ΕΔΑΑΣ αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

· Ορίζει ένα (1) από τα μέλη της ΕΔΑΑΣ, ως Πρόεδρο και επικεφαλής της ΕΔΑΑΣ,

· καθορίζει τους όρους εργασίας και την αντιμισθία του Προέδρου και των άλλων μελών της.

Δεν δύναται να διοριστεί ως μέλος της ΕΔΑΑΣ, οποιοδήποτε πρόσωπο είναι:

(α) Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων

(β) μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(γ) δήμαρχος ή μέλος δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

(δ) μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου

(ε) δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου

(στ) ανεξάρτητος αξιωματούχος της Δημοκρατίας.

Τα μέλη της ΕΔΑΑΣ παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή αξίωμα στη Δημοκρατία ή να απασχολούνται σε οποιαδήποτε άλλη εργασία επ’ αμοιβή. Επίσης τα μέλη της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας, ανώτατου επαγγελματικού επιπέδου, να μην έχουν καταδικαστεί για διάπραξη αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης πέραν των τριών (3) ετών και να διαθέτουν εξαίρετη γνώση και πείρα σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τομείς:

· Χειρισμού αεροσκαφών

· μηχανικού, ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού ελέγχου αεροσκαφών

· παροχής υπηρεσιών διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας.

Ένα τουλάχιστον εκ των μελών της ΕΔΑΑΣ πρέπει να είναι πραγματογνώμονας, ικανός να επιτελεί την αποστολή του εντεταλμένου επιθεωρητή σε περίπτωση μείζονος αεροπορικού ατυχήματος.