Σημερινή

Τετάρτη, 23/01/2019
RSS

Αλλάζουν οι αντιλήψεις μας

| Εκτύπωση | 04 Φεβρουάριος 2018, 18:00 | Της Μικαέλλας Λοΐζου

Η ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΓΚΕΪ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑΜΠΟΥ

ΔΙΧΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΘΑ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΝ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ, ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟ

Επαρκής αποδοχή υπάρχει και σε κάποια ευαίσθητα ζητήματα, που αποκλίνουν από την παραδοσιακή αντίληψη για τον γάμο και τα παιδιά


Τα μεγαλύτερα κοινωνικά ταμπού στις μέρες μας είναι η υιοθεσία παιδιών από γκέι ζευγάρια και οι εκτρώσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και παρουσιάζει σήμερα η «Σημερινή» της Κυριακής. Η κυπριακή κοινωνία φαίνεται να έχει αποσείσει αρκετές αντιλήψεις του παρελθόντος, καθώς, όπως διαφαίνεται από τα ευρήματα, καταστάσεις οι οποίες παλαιότερα δεν γίνονταν αποδεκτές, σήμερα σταμάτησαν να ενοχλούν την πλειοψηφία των πολιτών, όπως για παράδειγμα η απόκτηση παιδιού πριν από τον γάμο.

Ταυτόχρονα, ζητήματα που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν πεδίο διαμάχης, όπως είναι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, σήμερα είναι ευρέως αποδεκτά, καταδεικνύοντας αλλαγή κουλτούρας. Ως πιο περιθωριοποιημένοι θεωρούνται από τους πολίτες οι μετανάστες, τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και οι ΛΟΑΤΙ, το 87% των Κυπρίων θεωρούν πως στη χώρα μας σήμερα υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Ταυτότητα έρευνας

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανάθεση: Εφημερίδα «Η Σημερινή»,
Ημερομηνία διεξαγωγής: Ιανουάριος 2018,
Κάλυψη: Παγκύπρια - Αστικές & Αγροτικές περιοχές,
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+,
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα,
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία,
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Περιθωριοποιημένες ομάδες

Το 87% των Κυπρίων θεωρούν ότι στη χώρα μας υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που ζουν στο περιθώριο ή δεν αντιμετωπίζονται ισότιμα. Ποσοστό 45% πιστεύουν ότι η πρώτη τέτοια ομάδα είναι οι μετανάστες, ακολουθούμενοι από τα άτομα με αναπηρία με 35%, τους ηλικιωμένους με 34% και τα άτομα ΛΟΑΤΙ με 32%. Εντοπίζεται, δηλαδή, περιθωριοποίηση, που προκύπτει με κριτήρια τόσο εθνικού όσο και κοινωνικού ρατσισμού. Τα άτομα από άλλες εθνικότητες κρίνονται ως περιθωριοποιημένα από το 28% και τα άτομα από άλλες θρησκείες από το 21%. Τέλος, οι φτωχές οικογένειες δεν τυγχάνουν ισότιμου χειρισμού κατά την άποψη του 22%.

Παρεχόμενη στήριξη

Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ως προς την υποστήριξη που παρέχεται σε άτομα που κρίνονται ως περιθωριοποιημένα, εύρημα που ενδεχομένως να καταδεικνύει και άγνοια ως προς το τι πραγματικά συμβαίνει. Τέσσερεις στους δέκα πολίτες θεωρούν ότι η Κυβέρνηση βοηθά αυτές τις ομάδες πληθυσμού λίγο (27%) ή καθόλου (17%). Το 34% κρίνουν την κρατική υποστήριξη ως μέτρια, ενώ μόνο το 4% θεωρούν ότι το κράτος τούς βοηθά πολύ και το 16% αρκετά.

Οι ΛΟΑΤΙ λιγότερο αποδεκτοί

Από τις ομάδες ατόμων που εξετάστηκαν στη δημοσκόπηση, η εντύπωση που υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες είναι πως η κοινότητα των ΛΟΑΤΙ είναι μακράν η λιγότερο αποδεκτή από την κυπριακή κοινωνία, καθώς το 43% την θεωρούν λίγο αποδεκτή και ένας στους τέσσερεις καθόλου. Ακολουθούν οι μετανάστες, που θεωρούνται λίγο αποδεκτοί από το 46% και καθόλου από το 5% και τα άτομα από άλλες θρησκείες, που εκτιμάται πως είναι λίγο αποδεκτά από το 39% και καθόλου από το 7%. Στον αντίποδα, η πιο αποδεκτή αλλά συχνά περιθωριοποιημένη ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι, που θεωρούνται πολύ αποδεκτοί από την κοινωνία από το 33% και αρκετά από το 38% και τα άτομα με αναπηρίες που θεωρούνται πολύ αποδεκτοί από το 26% και αρκετά από το 39%.

Έσπασαν κάποια ταμπού, άλλα βασιλεύουν

Η υιοθεσία παιδιών από γκέι ζευγάρια και οι εκτρώσεις παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα ζητήματα ταμπού στην κυπριακή κοινωνία σήμερα. Έξι στους δέκα πολίτες τάσσονται κατά και στις δύο περιπτώσεις, ενώ το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ είναι μόνο 19%. Πρόκειται για δύο πολύ ευαίσθητα θέματα, που αποτελούν καθαρά προσωπικές επιλογές των εμπλεκομένων, τις οποίες, όμως, η κοινωνία δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να αποδεχτεί στο παρόν στάδιο.

Πρόκειται, δε, για δύο ζητήματα, για τα οποία εκφράζει έντονες ενστάσεις η Εκκλησία, κάτι που ενδέχεται να επηρεάζει και την κοινωνική αντίληψη. Συναφές είναι, άλλωστε, και το γεγονός πως η επόμενη μεγαλύτερη αντίδραση καταγράφεται στην επιλογή να μη βαφτίζονται τα παιδιά, στην οποία περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους τάσσονται εναντίον.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαπιστώνεται ότι ζητήματα που στο παρελθόν αποτελούσαν ταμπού, σιγά σιγά ξεπερνιούνται, όσο προχωρούμε στον 21ον αιώνα. Για παράδειγμα, κάποια χρόνια πριν, η απόκτηση παιδιού πριν από τον γάμο εθεωρείτο σκανδαλώδης. Σήμερα, αντιθέτως, το 59% των Κυπρίων την αποδέχονται, ενώ το ένα τέταρτο δεν τάσσονται ούτε υπέρ ούτε κατά. Παρομοίως, στο παρελθόν εκφράζονταν πολλές ενστάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία, ενώ σήμερα διαπιστώνεται αλλαγή κουλτούρας, με το 85% των πολιτών να τάσσονται υπέρ.

Επαρκής αποδοχή υπάρχει και σε άλλα ευαίσθητα ζητήματα, που αποκλίνουν από την παραδοσιακή αντίληψη για τον γάμο και την απόκτηση παιδιών. Για παράδειγμα, το 64% των Κυπρίων τάσσονται υπέρ της απόκτησης παιδιού με παρένθετη μητέρα και μόνο 17% εναντίον, ενώ το 60% τάσσονται υπέρ του συμφώνου συμβίωσης, με το 25% να παραμένουν κατά. Αποδεκτός γίνεται και ο γάμος μεταξύ ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων ή θρησκειών από το 64%, ενώ ποσοστό 15% δηλώνουν εναντίον. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των εφήβων, λίγοι περισσότεροι από τους μισούς Κύπριους τάσσονται εναντίον, με το 28% να δηλώνουν υπέρ.

Μοιρασμένες απόψεις

Διχασμένη παρουσιάζεται η κοινή γνώμη σε ό,τι αφορά το κατά πόσον θα αποδεχόταν ως αρχηγό του κράτους ή υψηλόβαθμο αξιωματούχο άτομο που δηλώνει δημόσια ομοφυλόφιλο. Ποσοστό 37% δηλώνουν ότι θα το αποδέχονταν και 39% ότι δεν θα το αποδέχονταν, ενώ 22% αναφέρουν πως κάτι τέτοιο τούς είναι αδιάφορο.