Σημερινή

Τρίτη, 22/05/2018
RSS

Κατήγγειλε την Τουρκία

| Εκτύπωση | 19 Μάιος 2017, 07:59 | Σημερινή

Την αλληλεγγύη των κρατών-μελών της Ε.Ε. ζήτησε ο Υπουργός Άμυνας
Ο Χ. Φωκαΐδης τόνισε στο Συμβούλιο πως «απαιτείται κοινή στάση των κρατών-μελών της Ε.Ε., όταν εκφράζονται επιβουλές ή απειλές εναντίον ενός κράτους-μέλους ή όταν απειλούνται κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα»


Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ε.Ε., ζήτησε ο Υπουργός Άμυνας, Χριστόφορος Φωκαΐδης, κατά την παρέμβασή του στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, καταγγέλλοντας μάλιστα τη στάση της Τουρκίας, η οποία παρακωλύει τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ.

Συγκεκριμένα, σε παρέμβασή του στο Συμβούλιο, ο Χρ. Φωκαΐδης, εξαίροντας τη σημασία εφαρμογής της Παγκόσμιας Στρατηγικής Ε.Ε. στους τομείς ασφάλειας και άμυνας, που αποτελούσε και το αντικείμενο του Συμβουλίου, τόνισε ότι η υλοποίηση των επιμέρους πρωτοβουλιών θα συμβάλει στην εκπλήρωση του επιπέδου φιλοδοξίας της Ε.Ε., ως αυτό καταγράφεται στην Παγκόσμια Στρατηγική της Ε.Ε., ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τον συλλογικό στόχο για επιδίωξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε.

Ο Υπουργός σημείωσε ακόμη, αναφερόμενος στους ομολόγους του, ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν από την Ε.Ε. να ενισχύσει την αποτελεσματικότητά της στη διαχείριση και αντιμετώπιση διαφόρων απειλών, έτσι ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας στην Ευρώπη. Εξέφρασε, δε, τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εν εξελίξει πρωτοβουλίες, τονίζοντας την ανάγκη για διαφάνεια και άμεση εμπλοκή των κρατών μελών στη διαδικασία διαμόρφωσης και λήψης των σχετικών αποφάσεων.

ΣτΕ και αξιοπιστία
Σε εκείνο το σημείο, ο Υπουργός Άμυνας υπενθύμισε και την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών, σε σχέση με τη στάση της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει και παρακωλύει τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΝΑΤΟ μέσω του μπλοκαρίσματος της Αυστρίας σε σχέση με τη συμμετοχή της στο Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.

Ο Χρ. Φωκαΐδης υπενθύμισε ότι ανάλογη αρνητική στάση τηρεί η Τουρκία σε σχέση με την εκφρασθείσα πρόθεση της Κύπρου για ένταξη στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη.

Ο Υπουργός Άμυνας τόνισε πως «απαιτείται κοινή στάση των κρατών-μελών της Ε.Ε. όταν εκφράζονται επιβουλές ή απειλές εναντίον ενός κράτους-μέλους ή όταν απειλούνται κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα». «Μόνο έτσι», ανέφερε, «μπορεί να είναι αξιόπιστη η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, που τόσο έχει ανάγκη η Ευρώπη».

Έμπρακτη στήριξη
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου ο Υπουργός Χρ. Φωκαΐδης ενημέρωσε, επίσης, μαζί με τον Αυστριακό ομόλογό του, το Συμβούλιο για την κυκλοφορία της νέας έκδοσης του εγχειριδίου του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας Άμυνας για την ΚΠΑΑ, που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας, σε συνεργασία με την Κύπρο και την Αυστρία.

Ο Υπουργός υπογράμμισε, μάλιστα, την έμπρακτη στήριξη της Κύπρου στις δραστηριότητες του Κολεγίου, ως μέσο για τη σταδιακή προώθηση μιας κοινής κουλτούρας ασφάλειας στην Ευρώπη, μέσα από την κοινή εκπαίδευση και κατάρτιση.

Σημαντικά συμπεράσματα
Στο μεταξύ, ένα ακόμη βήμα προς την ολοκλήρωση της κοινής αμυντικής πολιτικής της Ε.Ε. έκαναν χθες οι 28 Υπουργοί Άμυνας, υιοθετώντας συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της Ε.Ε., λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και τα οποία παρέχουν καθοδήγηση σε μια σειρά από τομείς.

Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Άμυνας των 28, σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που υιοθέτησαν, συμφωνούν στη βελτίωση των δομών διαχείρισης κρίσεων της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και ιδίως των συνεχιζόμενων εργασιών που οδηγούν στη δημιουργία στρατιωτικού σχεδιασμού και διεξαγωγής των στρατιωτικών δυνατοτήτων (MPCC) με στρατιωτικό προσωπικό της Ε.Ε. (μέρος της ΕΥΕΔ) που θα αναλάβει τη διοίκηση των μη εκτελεστικών στρατιωτικών αποστολών ΚΠΑΑ (δηλαδή της EUTM Σομαλία, EUTM RCA, EUTM Mali), όπως συμφωνήθηκε στις 6 Μαρτίου 2017.

Οι 28 ζητούν ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την υιοθέτηση μιας πιο στρατηγικής προσέγγισης των εταιρικών σχέσεων της Κοινής Πολιτικής και της Πολιτικής Άμυνας, αλλά και ενίσχυση της συνεργασίας με έμφαση σε τρίτες χώρες που έχουν κοινές αξίες με αυτές της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, αλλά και είναι ικανές και πρόθυμες να συμβάλουν σε αποστολές και επιχειρήσεις ΚΠΑΑ.

Επιπλέον κάνουν λόγο στο κείμενο των συμπερασμάτων για δημιουργία δυναμικού ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη (CBSD), ώστε να καλύπτονται πλήρως όλες οι απαιτήσεις που απαιτούνται για τη στήριξη των χωρών εταίρων στην πρόληψη και τη διαχείριση των κρίσεων από μόνες τους.

Περαιτέρω συνεργασία
Οι 28 συμφωνούν σε ανάπτυξη πολιτικών δράσεων και ενίσχυση της ικανότητας αντίδρασης της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης δημιουργίας ικανότητας πυρήνα απόκρισης.

Σχεδιάζουν την ενίσχυση της ταχύτατης στρατιωτικής αντίδρασης της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μάχης της Ε.Ε., με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ευελιξίας τους με ρεαλιστικό τρόπο και την προσαρμογή των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων και τέλος ζητούν την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας, την απογραφή και την καθοδήγηση σχετικά με τη μελλοντική πορεία.

Συμφωνήθηκε ακόμη ότι «μια συνεκτική και συνεκτική διαρθρωμένη συνεργασία» (PESCO), όπως αναφέρουν οι Υπουργοί, «θα επέτρεπε στα κράτη μέλη που είναι πρόθυμα και ικανά να συνεργαστούν περαιτέρω στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας και τα οποία με τη σειρά τους θα βοηθήσουν στη δημιουργία νέων συνεργατικών προσπαθειών, συνεργασίας και σχεδίων».

Οι 28 επισημαίνουν ότι η δυνατότητα προαιρετικής συντονισμένης ετήσιας αναθεώρησης της αμυντικής πολιτικής (CARD), θα αποσκοπεί στην καλύτερη επισκόπηση σε επίπεδο Ε.Ε. των αμυντικών δαπανών, των εθνικών προσπαθειών στον τομέα των επενδύσεων και της έρευνας στον τομέα της άμυνας.

«Αυτό θα βοηθούσε τα κράτη-μέλη να παρέχουν ικανότητες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατηγικών τάσεων και προκλήσεων και να προωθήσουν ενεργά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών», σημειώνουν οι Υπουργοί Άμυνας.

Τέλος οι 28 Υπουργοί καλωσόρισαν το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την άμυνα της Κομισιόν, το οποίο προβλέπει νέα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αμυντική συνεργασία για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και της τεχνολογικής καινοτομίας.