Σημερινή

Δευτέρα, 21/05/2018
RSS

Και τώρα μειώστε τους φόρους

| Εκτύπωση | 20 Μάρτιος 2017, 07:58 | ΤΗΣ ΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Το 88% των Κυπρίων πιστεύουν πως ο Νίκος Αναστασιάδης ήξερε ότι θα γινόταν κούρεμα
Με την έξοδο από το Μνημόνιο, οι πολίτες αναμένουν από την Κυβέρνηση να μειώσει τη φορολόγηση σε αγαθά που άπτονται της καθημερινότητάς μας, όπως τα είδη πρώτης ανάγκης, το ρεύμα και τα καύσιμα


Έξι στους δέκα πολίτες πιστεύουν πως το κούρεμα καταθέσεων ήταν αναπόφευκτο, ενώ τρεις στους πέντε εκτιμούν πως θα ήταν σίγουρα (40%) ή μάλλον (21%) καλύτερα να αποδεχόμασταν την πρώτη πρόταση κουρέματος που είχε κατατεθεί, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που πραγματοποίησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και παρουσίασε χθες και σήμερα η «Σημερινή».

Αυτό στο οποίο συμφωνούν η συντριπτική πλειοψηφία (88%) είναι πως ο Νίκος Αναστασιάδης γνώριζε ότι επρόκειτο να γίνει κούρεμα. Στη μεταμνημονιακή εποχή, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης είναι αυτός που θεωρείται πως κάνει την καλύτερη διαχείριση, ενώ η χειρότερη γίνεται, κατά την άποψη των Κυπρίων, από τις συντεχνίες.

Διαφορετική αντίληψη φαίνεται να έχουν οι πολίτες αναφορικά με την αποζημίωση των κουρεμένων καταθετών και των κουρεμένων μετόχων ή κατόχων αξιογράφων, αφού διπλάσιοι είναι εκείνοι που πιστεύουν πως οι καταθέτες πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως.

Τώρα που βγήκαμε από το Μνημόνιο, πάντως, οι πολίτες αναμένουν από την Κυβέρνηση να μειώσει τη φορολόγηση σε αγαθά που άπτονται της καθημερινότητάς μας, όπως είναι τα είδη πρώτης ανάγκης, το ρεύμα και τα καύσιμα.

Ταυτότητα έρευνας
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή», Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-15 Μαρτίου 2017, Κάλυψη: Παγκύπρια - Αστικές & Αγροτικές περιοχές, Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+, Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα, Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία, Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Καλύτερος ο Χάρης, χειρότερες οι συντεχνίες
Οι πολίτες θεωρούν πως ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης κάνει την καλύτερη διαχείριση της μεταμνημονιακής κατάστασης, καθώς το 12% την κρίνουν ως πολύ καλή και το 36% ως αρκετά καλή. Ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η διαχείριση του οποίου αξιολογείται ως πολύ καλή από το 9% και ως αρκετά καλή από το 33%.

Αισθητά πιο χαμηλή είναι η αξιολόγηση της Βουλής, καθώς μόνο το 3% των πολιτών πιστεύουν ότι διαχειρίζεται την οικονομική κατάσταση πολύ καλά και το 14% αρκετά καλά. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι συντεχνίες, καθώς μόλις ένας στους δέκα πολίτες κρίνουν πως η διαχείρισή τους είναι σωστή, με το 1% να τη θεωρούν πολύ καλή και το 10% αρκετά καλή.

Γνώριζε όταν δεσμευόταν
Μόνο το 8% των πολιτών πιστεύουν, τέσσερα χρόνια μετά, πως όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεσμευόταν ότι δεν θα γίνει κούρεμα καταθέσεων δεν γνώριζε ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία, σε ποσοστό 88%, πιστεύουν ότι ο Νίκος Αναστασιάδης γνώριζε ότι επρόκειτο να υπάρξει κούρεμα.

Ήταν αναπόφευκτο
Πάντως, έξι στους δέκα πολίτες πιστεύουν πως το κούρεμα καταθέσεων ήταν αναπόφευκτο. Το 38% έχουν αντίθετη γνώμη και 3% δεν τοποθετούνται.

Καλύτερο το «πρώτο κούρεμα»
Τρεις στους πέντε πολίτες πιστεύουν πως θα ήταν σίγουρα (40%) ή μάλλον (21%) καλύτερα να αποδεχόμασταν την πρώτη πρόταση κουρέματος που είχε κατατεθεί. Το 13% θεωρούν πως μάλλον δεν θα ήταν καλύτερα, ενώ το ένα τέταρτο λένε πως σίγουρα δεν θα ήταν καλύτερα.

Να τους αποζημιώσουν οι τράπεζες
Το 65% των πολιτών πιστεύουν πως οι κουρεμένοι καταθέτες πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως. Το ένα τέταρτο των Κυπρίων θεωρούν πως θα πρέπει να αποζημιωθούν μερικώς και το 8% καθόλου. Σημειώνεται ότι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 14% δηλώνουν πως έχουν υποστεί κούρεμα καταθέσεων και το 86% πως δεν έχουν κουρευτεί.

Η αποζημίωση αυτή θα πρέπει να προέλθει από τις τράπεζες κατά την άποψη του 62%, ενώ το 27% πιστεύουν ότι πρέπει να την πληρώσει το κράτος και 26% η ΕΕ. Το 1% πιστεύουν πως πρέπει να προέλθει από τα κέρδη του φυσικού αερίου.

Διαφορετική είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τους κουρεμένους μετόχους και κατόχους αξιογράφων, καθώς μόνο το 30% πιστεύουν πως θα πρέπει να αποζημιωθούν πλήρως, με το 33% να θεωρούν πως πρέπει να αποζημιωθούν μερικώς και το 34% καθόλου.

Στην ερώτηση για την προέλευση της αποζημίωσης, το 54% των πολιτών πιστεύουν και πάλι πως πρέπει να προέλθει από τις τράπεζες, αλλά το 24% λένε να μην αποζημιωθούν καθόλου. Από το κράτος πιστεύουν πως θα πρέπει να αποζημιωθούν το 19% και από την ΕΕ το 17%.

Στην καθημερινότητα
Με την έξοδο από το Μνημόνιο οι πολίτες αναμένουν από την Κυβέρνηση να μειώσει τη φορολόγηση σε αγαθά που άπτονται της καθημερινότητάς μας. Το 49% πιστεύουν πως θα πρέπει ο φόρος να μειωθεί στα είδη πρώτης ανάγκης, το 48% στα καύσιμα και το 43% στο ρεύμα. Ακολουθούν η εισφορά για την Άμυνα σε ποσοστό 10%, τα καπνικά προϊόντα με 5% και τα φάρμακα με 2%.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
Τέσσερα χρόνια μετά το κούρεμα καταθέσεων, σε ποιο βαθμό ευθύνονται οι ακόλουθοι;
Μεγάλο βαθμό
Αρκετό βαθμό
Μικρό βαθμό
Καθόλου
ΔΓ/ΔΑ

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη 37% 28% 25% 9% 1%
Η προηγούμενη κυβέρνηση 67% 27% 3% 2% 1%
Η Βουλή 59% 32% 4% 3% 2%
Οι τράπεζες 82% 14% 2% 1% 1%
Η Κεντρική Τράπεζα 83% 14% 2% 1%
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 55% 20% 12% 5% 8%
Το Γιούρογκρουπ 54% 19% 14% 8% 5%

Τέσσερα χρόνια μετά, πιστεύετε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης γνώριζε ή όχι ότι θα γινόταν κούρεμα καταθέσεων;
Ναι, γνώριζε 88%
Όχι, δεν γνώριζε 8%
ΔΓ/ΔΑ 4%

Πιστεύετε ότι το κούρεμα καταθέσεων ήταν αναπόφευκτο ή όχι;
Ναι, ήταν αναπόφευκτο 59%
Όχι, δεν ήταν αναπόφευκτο 38%
ΔΓ/ΔΑ 3%

Θα ήταν καλύτερα για την οικονομία του τόπου να είχαμε δεχθεί την πρόταση για καθολική φορολόγηση των καταθέσεων, όπως είχε κατατεθεί στη Βουλή αρχικά ή όχι;
Σίγουρα ναι 40%
Μάλλον ναι 21%
Μάλλον όχι 13%
Σίγουρα όχι 26%

Κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι έχουν υποστεί κούρεμα καταθέσεων;
Πλήρως 65%
Μερικώς 25%
Καθόλου 8%
ΔΓ/ΔΑ 2%

Σε περίπτωση που αποζημιωθούν όσοι έχουν υποστεί κούρεμα, από πού πιστεύετε ότι πρέπει να προέλθει αυτή η αποζημίωση;
Από τις τράπεζες 62%
Από το κράτος 27%
Από την ΕΕ 26%
Να μην αποζημιωθούν 4%
Από τα κέρδη του φυσικού αερίου 1%

Κατά την άποψή σας, θα πρέπει να αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων και μετοχών, που επηρεάστηκαν από το κούρεμα;
Πλήρως 30%
Μερικώς 33%
Καθόλου 34%

Σε περίπτωση που αποζημιωθούν οι κάτοχοι αξιογράφων και μετοχών, από πού πιστεύετε ότι πρέπει να προέλθει αυτή η αποζημίωση;
Από τις τράπεζες 54%
Να μην αποζημιωθούν 24%
Από το κράτος 19%
Από την ΕΕ 17%

Τώρα που έχουμε βγει από το Μνημόνιο, σε ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα πρέπει να μειωθεί η φορολογία;
Είδη πρώτης ανάγκης 49%
Καύσιμα 48%
Ηλεκτρικό/ρεύμα 43%
Εισφορά στην Άμυνα 10%
Καπνικά προϊόντα 5%
Φάρμακα 2%