Σημερινή

Τρίτη, 21/05/2019
RSS

Άρχισαν να πέφτουν υπογραφές

| Εκτύπωση | 14 Απρίλιος 2019, 18:03 | Της Θεοδώρας Νικολάου

ΤΙ ΠΡΟΝΟΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΓΕΣΥ

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΥ

Αύριο, ο ΟΑΥ αναμένεται να ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του σχεδίου ενθάρρυνσης συστέγασης των προσωπικών ιατρών.


Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες από πλευράς Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), που στόχο έχουν την ομαλή έναρξη της εφαρμογής της Α’ φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), η οποία, βάσει νομοθεσίας, πρέπει να επέλθει σε λιγότερο από δύο μήνες.

Ο Οργανισμός, την εβδομάδα που μας πέρασε, άρχισε να ενημερώνει όλους τους ιατρούς που αιτήθηκαν την εγγραφή τους στο σύστημα και έτυχαν έγκρισης, ότι μπορούν να προχωρήσουν στη σύναψη της σχετικής σύμβασης μαζί του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», ο ΟΑΥ ολοκλήρωσε και την ετοιμασία του σχεδίου για ενθάρρυνση της συστέγασης ιατρών, το οποίο προνοεί κίνητρα ύψους 15.000 ευρώ.

Σύναψη Σύμβασης με ΟΑΥ

Σε επιστολές που αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους των οποίων εγκρίθηκε η εγγραφή ως προσωπικών ιατρών, ο ΟΑΥ τούς ενημερώνει ότι, σε περίπτωση που επιθυμούν να συμβληθούν μαζί του, μπορούν να το πράξουν με δύο τρόπους: Πρώτον, εάν επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ ως φυσικά πρόσωπα, μπορούν να συνάψουν τη σχετική σύμβαση στο Σύστημα Πληροφορικής του ΓεΣΥ και, δεύτερον, εάν επιθυμούν να συμβληθούν με τον Οργανισμό ως εταιρεία, μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή της εν λόγω εταιρείας στο Σύστημα Πληροφορικής και ακολούθως με την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης, εξ ονόματος της εταιρείας.

Ο Οργανισμός τονίζει πως είναι σημαντικό η υπογραφή της σύμβασης από τους προσωπικούς ιατρούς να γίνει το συντομότερο δυνατόν, λόγω του ότι, κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαπενθημέρου του μήνα που διανύουμε, θα τεθούν στη διάθεση των δικαιούχων οι κατάλογοι των προσωπικών ιατρών, ούτως ώστε να επιλέξουν τον προσωπικό τους ιατρό και να εγγραφούν κι αυτοί με τη σειρά τους στο σύστημα.

Ισχύει μέχρι το 2022

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού στο ΓεΣΥ, την οποία δημοσίευσε ο ΟΑΥ στην επίσημη ιστοσελίδα του, θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του συμβαλλόμενου μέρους, το οποίο υπογράφει τελευταίο, με ημερομηνία λήξης την 31η Μαΐου 2022. Στη λήξη της η Σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα ετησίως, με τους ίδιους όρους, εκτός εάν ένα από τα δύο μέρη ζητήσει τροποποίηση ή τερματισμό της. Η σύμβαση δύναται να τερματισθεί κατ’ επιλογήν οποιουδήποτε μέρους με ένα μήνα γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές

Στη σύμβαση γίνεται αναφορά και στις ελάχιστες ετήσιες κατά κεφαλήν αμοιβές των προσωπικών ιατρών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως «για την περίοδο 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 και μόνο, όπου εφαρμόζεται, η ελάχιστη ετήσια κατά κεφαλήν αμοιβή καθορίζεται για δικαιούχους ηλικίας: 3 ετών σε €210, 4-7 ετών σε €155, 8-18 ετών σε €91, 16-50 ετών σε €83, 51-70 ετών σε €117 και πέραν των 70 ετών σε €145».

Έτοιμο το σχέδιο συστέγασης ιατρών

Εκτός της σύμβασης, ο ΟΑΥ ολοκλήρωσε και το σχέδιο ενθάρρυνσης συστέγασης των προσωπικών ιατρών που θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», οι λεπτομέρειες του εν λόγω σχεδίου θα ανακοινωθούν από τον Οργανισμό αύριο Δευτέρα. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε ότι στην τελική του πρόταση προς τους ιατρούς, ο ΟΑΥ ανέφερε ότι σε κάθε ιδιώτη προσωπικό ιατρό είτε για ενήλικες είτε για παιδιά που θα συμβληθεί με το ΓεΣΥ, που συστεγάζεται ή θα επιλέξει να συστεγαστεί με άλλο ιατρό, θα δοθεί εφάπαξ ποσό €15.000.

Περαιτέρω, υποδείκνυε ότι οι αιτήσεις για συμμετοχή στο σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 1η Ιουνίου 2019 και ότι η συμμετοχή στο σχέδιο θα είναι με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) μέχρι να εξαντληθεί κονδύλι ύψους €3.000.000, το οποίο αφορά όλους τους προσωπικούς ιατρούς. Περισσότερα, βέβαια, θα γνωρίζουμε όταν θα ανακοινωθεί και επίσημα το σχέδιο από τον Οργανισμό.

Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε ότι παράλληλα με την υπογραφή των συμβολαίων όσων εγκρίθηκαν ήδη, συνεχίζονται κανονικά οι εγγραφές όλων των παροχέων που επιθυμούν να συμβληθούν με τον ΟΑΥ, δηλαδή των προσωπικών ιατρών για ενήλικες και παιδιά, των ειδικών ιατρών, των φαρμακοποιών και των διευθυντών εργαστηρίων.