Σημερινή

Τρίτη, 26/03/2019
RSS

«Υψηλά καταρτισμένοι οι δάσκαλοί μας»

| Εκτύπωση | 08 Ιούλιος 2018, 14:00 | Του Στέλιου Ξιουρή

ΧΡΙΣΤΟΣ Χ’’ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΕΙ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

«Ως ΔΔΕ επιθυμούμε να έχουμε αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση αποτελεσματικά σχολεία, που να προάγουν την ισότητα και την ποιότητα για όλους τους μαθητές και για όλες τις μαθήτριες», τονίζει, σημειώνοντας το υψηλό επίπεδο κατάρτισης των Κύπριων εκπαιδευτικών


Τους στόχους και το όραμά του για αναβάθμιση των δημοτικών σχολείων του τόπου μας, οριοθετεί και αναλύει, μέσω συνέντευξής του στη «Σημερινή» της Κυριακής, ο διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης, Χρίστος Χατζηαθανασίου. Παρά το γεγονός ότι παραδέχεται πως δεν έχουν επιτύχει όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί στον μέγιστο βαθμό, εντούτοις, αναφέρει πως «κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση», υποδεικνύοντας ότι «όραμά μας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες».

Σε σχέση με τις αντιπαραθέσεις στην Παιδεία, ο κ. Χατζηαθανασίου χαμηλώνοντας τους τόνους, αφού επισημαίνει ότι πάντα υπάρχουν δυσκολίες και προκλήσεις, τονίζει πως «θεωρούμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ως συνεργάτες μας» και «επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έχουμε άριστες σχέσεις μαζί τους». Εκφράζει, δε, τη θέση ότι μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού μπορούν να εξευρεθούν συναινετικές λύσεις.

Φιλόδοξοι στόχοι

Η σχολική χρονιά έχει ολοκληρωθεί. Νιώθετε ότι υλοποιήθηκαν οι στόχοι που θέσατε στην αρχή της;

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), ως μια από τις Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), καλείται να προάγει τους γενικούς στόχους και τις στρατηγικές επιδιώξεις του ΥΠΠ. Παράλληλα, η ΔΔΕ θέτει και τους δικούς της ειδικούς στόχους. Σε σχέση με την τρέχουσα σχολική χρονιά, η ΔΔΕ έχει προωθήσει τους στόχους του ΥΠΠ, όπως αυτοί καθορίζονται στον Στρατηγικό του Σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά στους στόχους της ΔΔΕ, αυτοί αναφέρονται με σαφήνεια στην αρχική εγκύκλιο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2017-2018. Μεταξύ άλλων, αυτοί οι στόχοι είχαν ως εξής:

*Συνέχιση της εφαρμογής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων και, ιδιαίτερα η περαιτέρω και καλύτερη εφαρμογή των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας.

*Περαιτέρω επέκταση της εφαρμογής της ενιαίας πολιτικής για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα, τονίζεται η έμφαση που δίνει η ΔΔΕ στην ενδοσχολική επιμόρφωση, στο Διήμερο Εκπαιδευτικού και στην ανάπτυξη του Ετήσιου Πλάνου Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ).

*Διαδικασία ετοιμασίας Νέων Κανονισμών Λειτουργίας των Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι βρίσκονται στη Νομική Υπηρεσία, για τον απαιτούμενο νομοτεχνικό έλεγχο.

*Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης δόθηκαν περισσότερες αρμοδιότητες στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας (π.χ. παραχώρηση αδειών σε εκπαιδευτικούς), ενώ ενισχύθηκαν οι σχολικές μονάδες. Ιδιαίτερα, σημειώνεται η εισαγωγή του Ενιαίου Σχεδίου Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας, η οποία βοηθά στην ενίσχυση της παιδαγωγικής αυτονομίας των σχολείων, που θέτουν τους ετήσιους υπό έμφαση στόχους τους με βάση τη διάγνωση των δικών τους ιδιαίτερων αναγκών.

*Ο διαχρονικός στόχος «Γνωρίζω, Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ» παραμένει υπό έμφαση για όλες τις σχολικές μονάδες, ενώ καταβάλλονται συστηματικές προσπάθειες για βελτίωση της καθημερινότητας στα σχολεία. Ιδιαίτερα τονίζονται οι προσπάθειες της ΔΔΕ για αντιμετώπιση της παραβατικότητας (π.χ. ενίσχυση της Ομάδας Άμεσης Παρέμβασης, Παρατηρητηρίου για τη Βία). Επίσης γίνεται ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, ρατσιστικής συμπεριφοράς και σχολικού εκφοβισμού.

*Η ασφάλεια και υγεία των μαθητών και του προσωπικού αποτελεί σημαντικό ζήτημα, γι’ αυτό και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Αναφέρω το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας, το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων, την Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, τη διαχείριση ατυχημάτων και επικίνδυνων περιστατικών, την οδική ασφάλεια, την απαγόρευση του καπνίσματος και τη διαχείριση των θεμάτων υγείας, σε συνεργασία με τις Σχολιατρικές Υπηρεσίες.

*Η συνολική και σε βάθος επανεξέταση των θεμάτων της Ειδικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης νέας πολιτικής από το ΥΠΠ, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

*Τοποθέτηση νοσηλευτών στα Ειδικά Σχολεία.

*Υποστήριξη της Προδημοτικής Εκπαίδευσης (π.χ. Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα, Οδηγός Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, Οδηγός Νηπιαγωγού για ολόπλευρη ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας).

*Αύξηση των Ολοήμερων Σχολείων, θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Θερινών Σχολείων και συνέχιση της σίτισης μαθητών/μαθητριών που χρήζουν οικονομικής στήριξης.

Με βάση τα πιο πάνω πιστεύω ότι οι στόχοι που θέσαμε ως ΔΔΕ, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΥΠΠ, είναι φιλόδοξοι. Δεν ισχυριζόμαστε ότι τους έχουμε επιτύχει στον μέγιστο βαθμό, πιστεύουμε, όμως, ότι κινούμαστε προς την ορθή κατεύθυνση. Όραμά μας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών ποιοτικής και αποτελεσματικής εκπαίδευσης σε όλους/ες τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Επομένως, οι επιμέρους στόχοι και δράσεις μας συγκλίνουν προς την επίτευξη αυτού του οράματος.

Κάθε χρονιά έχει δυσκολίες

Ήταν μια επεισοδιακή σχολική χρονιά, αν μπορεί να χαρακτηρισθεί έτσι. Μπορείτε να μας αναφέρετε τις δυσκολίες που κληθήκατε να ξεπεράσετε κατά τη διάρκειά της και ποια γεγονότα σας σημάδεψαν και προσωπικά;

Κάθε σχολική χρονιά έχει τις ιδιαιτερότητές της και επομένως τις δικές της δυσκολίες και προκλήσεις. Αναμφισβήτητα, το θλιβερό περιστατικό του πρόσφατου θανάτου μαθητή μας, μετά από ατύχημα στον σχολικό χώρο, αποτελεί το πιο δυσάρεστο γεγονός που μας έχει επηρεάσει όλους και όλες. Παράλληλα, η εκτεταμένη δημοσιότητα που δίνεται σε ορισμένα γεγονότα που συνδέονται με τα σχολεία (π.χ. καταγγελίες για βία και απειλές ή για κρούσματα διακρίσεων ή συγκρούσεις) σε συνδυασμό με την παραποίηση ή διόγκωση σε κάποιες περιπτώσεις των πραγματικών γεγονότων, δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα, το οποίο δυσκολεύει την επίλυση των προβλημάτων και κατ’ επέκταση την ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Από την άλλη, ως ΔΔΕ προσεγγίζουμε όλα τα προβλήματα μέσα από θετική διάθεση και εποικοδομητική προσέγγιση, θεωρώντας τα εμπόδια ως ευκαιρίες για να βελτιωνόμαστε συνεχώς, θέτοντας ως πρώτιστο κριτήριο των αποφάσεών μας τα ίδια τα παιδιά. Γίνονται τόσα όμορφα και θετικά καθημερινά στα σχολεία μας. Παράκληση να προβάλλονται όσο περισσότερο γίνεται, για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής αντίληψης και στάσης απέναντι στο δημόσιο σχολείο, που με βεβαιότητα θα συμβάλει ποικιλοτρόπως στην περαιτέρω προώθηση του καλώς νοούμενου συμφέροντος όλων των παιδιών.

Συναγωνιστές οι εκπαιδευτικοί

Επικρατεί η εντύπωση ότι υπάρχει μια συνεχής αντιπαράθεση με τις συντεχνίες των εκπαιδευτικών. Ποια η δική σας άποψη; Σκοπεύετε να λάβετε, ενδεχομένως, κάποια μέτρα;

Όπως ανέφερα και προηγουμένως θεωρούμε τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ως συνεργάτες μας, ως συναγωνιστές μας θα τολμούσα να υποστηρίξω, αφού όλοι βρισκόμαστε στο ίδιο μετερίζι. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπαίδευσης, αφού αυτοί είναι που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους/τις μαθητές/μαθήτριες, μέσω της διαδικασίας της διδασκαλίας και μάθησης. Επομένως, επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έχουμε άριστες σχέσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Σίγουρα διαφωνίες και διαφορετικές προσεγγίσεις σε μια σειρά θεμάτων είναι θεμιτό και αναμενόμενο να παρουσιάζονται, μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός υγιούς δημοκρατικού πολιτεύματος. Όμως, μέσα από ένα κλίμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού επιδιώκουμε τον εποικοδομητικό διάλογο και τη διαβούλευση, με απώτερο στόχο την εξεύρεση συναινετικών λύσεων.

Αξιολόγηση-προβληματικοί εκπαιδευτικοί

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οι προβληματικοί δάσκαλοι είναι θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Ποιες οι δικές σας προθέσεις;

Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο προβληματικοί δάσκαλοι. Αντίθετα, θα προτιμούσα τη χρήση του όρου «εκπαιδευτικοί που ενδεχομένως να παρουσιάζουν υπηρεσιακή ανεπάρκεια». Όπως τόνισα και προηγουμένως, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον πρώτο παράγοντα για βελτίωση της μάθησης.

Επομένως, ως ΔΔΕ επιθυμούμε να έχουμε αποτελεσματικούς εκπαιδευτικούς και κατ’ επέκταση αποτελεσματικά σχολεία, που να προάγουν την ισότητα και την ποιότητα για όλους τους μαθητές και για όλες τις μαθήτριες. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι, σύμφωνα με στατιστικές, οι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι από τους πιο υψηλά καταρτισμένους στην Ευρώπη (π.χ. πολύ υψηλό ποσοστό κατόχων μεταπτυχιακών προσόντων).

Παράλληλα, μέσα από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία που έχω με διάφορους φορείς και την ανατροφοδότηση που λαμβάνω, τις επισκέψεις μου σε σχολεία, καθώς και μέσα από την πολύχρονη σταδιοδρομία μου στην εκπαίδευση, τολμώ να υποστηρίξω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί μας είναι ευσυνείδητοι, φιλότιμοι, εργατικοί και επαρκείς.

Δαπάνες Παιδείας

Από διάφορους διατυπώνεται το επιχείρημα ότι οι δαπάνες για την Παιδεία είναι δυσανάλογες με τα αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως παρουσιάζονται από τους διεθνείς οργανισμούς. Συμμερίζεστε την εν λόγω άποψη και τι πρέπει να αλλάξει;

Τόσο η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης όσο και η μέτρηση/αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της είναι δύσκολες διαδικασίες και δεν είναι εύκολο κάποιος να σχηματίσει άποψη με ακρίβεια σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό δεν είναι δική μου μόνο άποψη, αλλά αποτελεί θέμα συζήτησης διεθνώς. Η μάθηση δεν αφορά μόνο την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στάσεων, συμπεριφορών και δεξιοτήτων, οι οποίες δεν είναι εύκολο να μετρηθούν.

Από την άλλη, αποτελεί γεγονός ότι σε πρόσφατες διεθνείς έρευνες, όπως η Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) στη Δημοτική Εκπαίδευση και η Programme for International Student Assessment (PISA) στη Μέση Εκπαίδευση, τα αποτελέσματα των μαθητών μας δεν ήταν ικανοποιητικά, κυρίως σε ό,τι αφορά σύνθετες και μεταγνωστικές δεξιότητες.

Όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το χρονικό διάστημα από την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων μέχρι τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων διεθνών ερευνών ήταν σχετικά μικρό και, επομένως, η επίδραση των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων ήταν μικρή στις επιδόσεις των μαθητών μας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι οι μαθητές της Δ΄ Δημοτικού σημείωσαν σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις τους στα Μαθηματικά και η θέση της Κύπρου στη διεθνή κατάταξη ανέβηκε.

Προτεραιότητες νέας χρονιάς

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τη νέα σχολική χρονιά;

Αυτή την περίοδο ολοκληρώνω τις επισκέψεις μου σε όλα τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας, όπου σε συνεργασία με το εποπτικό προσωπικό της ΔΔΕ, δηλαδή τους Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης και τους Επιθεωρητές/τριες, προβαίνουμε σε έναν απολογισμό της χρονιάς που ολοκληρώνεται και προγραμματισμό των ενεργειών μας για την ερχόμενη, ιεραρχώντας παράλληλα τις προτεραιότητές μας. Ορισμένες από αυτές αφορούν και τα πιο κάτω θέματα:

*Ενίσχυση της ασφάλειας και υγείας των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού

*Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συνόλου των μαθητών/μαθητριών

*Βελτίωση της καινοτομίας για το Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας

*Προώθηση ένταξης των κοινοτικών νηπιαγωγείων υπό την ευθύνη των Σχολικών Εφορειών, κάτι που αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω σταθερότητα και βελτίωση της λειτουργίας τους

*Ετοιμασία πρότασης για νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου

*Ετοιμασία πρότασης για σύστημα αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών

*Επέκταση και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού των Δικτύων Σχολείων

*Περαιτέρω βελτίωση των Ολοήμερων και των Θερινών Σχολείων, στη βάση δεδομένων που έχουν προκύψει από αξιολογήσεις των δύο θεσμών

*Ολοκλήρωση και εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος των σχολείων της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, στο Ηνωμένο Βασίλειο

*Σε συνεργασία με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠ, αναθεώρηση και επικαιροποίηση του κτηριολογικού προγράμματος των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων.

Συλλογική προσπάθεια

Περάσατε απ' όλες τις βαθμίδες της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Ποιο είναι πλέον το προσωπικό σας στοίχημα ως Χρίστος Χατζηαθανασίου;

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε προσωπικό στοίχημα, αλλά σε μια συλλογική προσπάθεια, ο καθένας και η καθεμιά από τη θέση που έχει ταχθεί να υπηρετεί να καταφέρει να φέρει σε πέρας το έργο που του/της έχει ανατεθεί. Αυτή την περίοδο έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να ηγούμαι της ΔΔΕ, της πρώτης βαθμίδας που θέτει τις βάσεις, ώστε όλα ανεξαίρετα τα παιδιά να αναπτύσσονται ισόρροπα στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα.

Θα ήθελα με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μου, να μπορέσουμε να παρέχουμε εκείνες τις ευκαιρίες που ο κάθε μαθητής και η κάθε μαθήτρια έχουν ανάγκη, ώστε να διαμορφώνονται σε ελεύθερα και δημοκρατικά σκεπτόμενα πρόσωπα, να προοδεύουν και να επιτυγχάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, μέσα από την καλλιέργεια των βασικών ικανοτήτων, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται με ευελιξία σε έναν γοργά μεταβαλλόμενο και στενά αλληλοεξαρτώμενο κόσμο.

Αν καταφέρουμε οι εκπαιδευτικοί να δίνουν περισσότερη προσωπική σημασία στο κάθε παιδί ξεχωριστά και να γνοιάζονται με περισσή αγάπη και ξεχωριστή μέριμνα για την καλλιέργεια του μυαλού και της ψυχής τους, και τα παιδιά να χαίρονται και να βιώνουν την επιτυχία, γιατί η παρουσία και η προσπάθειά τους στο σχολείο έχει γι’ αυτά νόημα και αξία, πιστεύω ότι θα έχουμε πετύχει το κοινό μας στοίχημα!