Σημερινή

Παρασκευή, 14/12/2018
RSS

Έργα αξίας €455 εκ. από το ΣΑΛΑ

| Εκτύπωση | 03 Δεκέμβριος 2017, 18:04 | Του Λουκά Σπαθάρη

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 75% ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Λόγω των μεγάλων προβλημάτων που παρουσιάζονταν στον συντονισμό των πέντε δημαρχούμενων περιοχών της μείζονος Λεμεσού, όσον αφορά την αντιμετώπιση των πλημμυρών σε πολλές περιοχές, ανατέθηκε στο Συμβούλιο η εκτέλεση της βασικής υποδομής


Εξαίρεση στον «ντροπιαστικό κανόνα» των Συμβουλίων Αποχετεύσεων των πόλεων, που μαστίζονται από σκάνδαλα, αποτελεί το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας. Η πορεία και η εκτέλεση των έργων του ΣΑΛΑ, που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τα υπόλοιπα Συμβούλια, αποτυπώνεται στα κατασκευαστικά έργα εκατομμυρίων, που παραδόθηκαν στη Λεμεσό, αλλά και σ' αυτά που βρίσκονται υπό κατασκευήν.

Αποχετευτικό

Οι εργασίες για κατασκευή της Α’ Φάσης του αποχετευτικού άρχισαν το 1992 και ολοκληρώθηκαν αρχές του 1995, έναντι συνολικής δαπάνης ύψους €75 εκ. περίπου. Η Φάση Β’ εκτελείται σε δύο στάδια, τη Φάση Β1, που εκτελέστηκε μεταξύ της περιόδου 1999-2004, έναντι δαπάνης ύψους €44 εκ., και τη Φάση Β2, που άρχισε το 2006. Για διάφορους λόγους η υλοποίηση της Φάσης Β2 αναμένεται να ολοκληρωθεί περί το 2022. Κατά την περίοδο 2006-2016 εκτελέστηκαν έργα συνολικού κόστους πέραν των €200 εκ.

Μέχρι σήμερα συνδέθηκαν με το σύστημα πέραν του 75% περίπου των υποστατικών, όλα τα ξενοδοχεία της περιοχής και όλες οι βιομηχανικές περιοχές και εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στα όρια του Συμβουλίου. Το σύνολο των επενδύσεων στο αποχετευτικό σύστημα μέχρι τις 31/12/2016 ανήλθε στα €333 εκ. Με βάση τον τελευταίο προγραμματισμό, το συνολικό κόστος των έργων, περιλαμβανομένης και της Α’ Φάσης, αναμένεται να ανέλθει στα €455 εκ. περίπου.

Η υλοποίηση της Φάσης Β2, που άρχισε το 2006, με την επέκταση του δικτύου των κύριων και δευτερευόντων αγωγών και την αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του συστήματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της ...

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε στην "Σημερινή της Κυριακής" που κυκλοφορεί στα περίπτερα.