Σημερινή

Πέμπτη, 18/10/2018
RSS

Τι αλλάζει στο εκπαιδευτικό σύστημα

| Εκτύπωση | 03 Δεκέμβριος 2017, 18:03 | Του Στέλιου Ξιουρή

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αναγνωρίζοντας τη σημασία των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας, είχε θέσει ως υπό έμφαση στόχο για τη σχολική χρονιά 2016-2017, τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην εφαρμογή των Αναδομημένων Αναλυτικών Προγραμμάτων


Η παιδεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό που παρέχει το κάθε ευνομούμενο κράτος στους πολίτες του και, ως εκ τούτου, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού, εν πολλοίς, αποτελεί το μέλλον του. Η διαμόρφωση των πολιτών που θα απαρτίζουν την κοινωνία μέσα από δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί πρωταρχική έγνοια όλων των κυβερνήσεων και προς αυτήν την κατεύθυνση τείνει το σύνολο των προσπαθειών τους. Η παρεχόμενη παιδεία στην Κύπρο είναι τοις πάσι γνωστό ότι παρουσίαζε κάποια προβλήματα ιδιαίτερα σοβαρά, ενώ σε κάποιους εκ των τομέων της νοσούσε και ακόμη αντιμετωπίζει προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, υπό την καθοδήγηση του πολιτικού προϊσταμένου Κώστα Καδή, επιχείρησε την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μέρος των προσπαθειών για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Υπ. Παιδείας Κώστας Καδής αναφέρει σε σχετικές του δηλώσεις ότι, «μέσα στην προηγούμενη πενταετία, επιχειρήσαμε μια συνολική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με τον εκσυγχρονισμό πολιτικών, που για πολλά χρόνια λειτουργούσαν με αδυναμίες. Οι εν λόγω πολιτικές αφορούν το περιεχόμενο και τη δομή του σχολικού προγράμματος, καθώς και την ποιότητα των εκπαιδευτικών μας. Οι πλείστες από τις πολιτικές αυτές έχουν εγκριθεί σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου ή/και Βουλής των Αντιπροσώπων και εφαρμόζονται με θετικά αποτελέσματα».

Ολόκληρο το άρθρο μπορείτε να το διαβάσετε στην "Σημερινή της Κυριακής" που κυκλοφορεί στα περίπτερα.