Σημερινή

Τρίτη, 16/10/2018
RSS

Νέα εποχή στα φάρμακα φέρνει το ΓεΣΥ

| Εκτύπωση | 05 Νοέμβριος 2017, 18:05 | Του Παναγιώτη Γρηγορίου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΣΥ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ «Σ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ, ΘΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΕΝΩ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

Οι «μεγάλοι» φρόντισαν θέτοντας προαπαιτούμενα να αποκλείσουν τους μικρούς. Αν συνεχίσουν αυτές οι νοοτροπίες στις Βρυξέλλες, η Ε.Ε. δεν έχει κανένα μέλλον


Σε συνέντευξή του στη «Σ», ο Υπουργός Υγείας Γιώργος Παμπορίδης επισημαίνει ότι το ΓεΣΥ προχωρεί μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας και η πρώτη φάση υλοποίησής του θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Υπουργός Υγείας ταυτόχρονα καταγράφει τις προοπτικές που διανοίγονται για τις εξαγωγές φαρμάκων στις ΗΠΑ με την υπογραφή της συμφωνίας με την Ε.Ε. με τίτλο «Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων» (TTIP).

Κίνητρο στη φαρμακοβιομηχανία

Ποια θεωρείτε θα είναι η επίδραση μιας ενδεχόμενης εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας τόσο στον χώρο των φαρμακοβιομηχανιών όσο και στους καταναλωτές;


Η εφαρμογή του ΓεΣΥ θα επιφέρει θετικές αλλαγές στους ασθενείς, αλλά και στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας. Συγκεκριμένα, με το ΓεΣΥ θα διευρυνθεί η επιλογή και θα βελτιωθεί η πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα. Οι ασθενείς θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα διευρυμένο κατάλογο φαρμάκων, που θα περιλαμβάνει όλα τα φάρμακα κάθε φαρμακευτικής κατηγορίας και θα μπορούν, σε περίπτωση που επιλέξουν διαφορετικό εμπορικό σκεύασμα από εκείνο που καλύπτει πλήρως ο Οργανισμός, να το λαμβάνουν πληρώνοντας τη διαφορά από την τιμή που καλύπτεται από το ΓεΣΥ. Με τον τρόπο αυτό δεν θα αποκλείεται κανένα φάρμακο από την αγορά και ταυτόχρονα θα παρέχεται το κίνητρο στη φαρμακοβιομηχανία να εισαγάγει νέα φάρμακα στην αγορά, αλλά και να διατηρεί τις τιμές των φαρμάκων όσο το δυνατόν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Επίσης, με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι ασθενείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της επιλογής τους, όπου, μέσω του συστήματος πληροφορικής του ΓεΣΥ, ο φαρμακοποιός θα βρίσκει και θα εκτελεί τη συνταγή τους.

Πρωτοβουλία για εξοικονόμηση

Πρόσφατα είπατε ότι, για να μειωθούν οι τιμές των φαρμάκων, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε συνεργασίες με άλλες χώρες. Πώς θα γίνει αυτό και ποιες εκπτώσεις στις τιμές των φαρμάκων θα προκύψουν;


Μετά από πρωτοβουλία μου, επετεύχθη συμφωνία μεταξύ οκτώ (8) κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Μάλτας, για συνεργασία με πλήρη εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη και διαφάνεια για καλύτερη πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, η οποία κατέληξε στην υπογραφή της Διακήρυξης της Βαλέτας, τον περασμένο Μάιο στη Μάλτα.

Υπογράφοντας τη Διακήρυξη της Βαλέτας, μαζί με τους ομολόγους μου, εκφράσαμε την πολιτική βούληση να συγκροτήσουμε μια Τεχνική Επιτροπή, η οποία να διερευνήσει πιθανούς τρόπους εθελοντικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν στις τιμές των καινοτόμων φαρμάκων, του εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών με απώτερο στόχο την κοινή διαπραγμάτευση τιμών και την προμήθεια των καινοτόμων φαρμάκων.

Η προοπτική και ο στόχος αυτής της συντονισμένης προσπάθειας των πιο πάνω χωρών είναι η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των μεμονωμένων κρατών-μελών απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία και στην τάση που αναπτύσσεται να εισέρχονται στη φαρμακευτική αγορά συνεχώς περισσότερα ακριβά καινοτόμα φάρμακα, τα οποία, όμως, έχουν δυσβάστακτο κόστος στα συστήματα υγείας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών, με αποτέλεσμα την ελλιπή προσβασιμότητα των ασθενών σε αυτά.

Σε τέτοια περίπτωση, η διαπραγματευτική δύναμη των οκτώ κρατών-μελών της Ε.Ε. που υπόγραψαν τη Διακήρυξη της Βαλέτας θα είναι τεράστια, αφού οι οκτώ χώρες θα παρουσιαστούν απέναντι στη φαρμακοβιομηχανία ως μια ενιαία ελκυστική αγορά των 154 εκατομμυρίων, σε σύγκριση με μεμονωμένες αγορές μισού εκατομμυρίου, ενός, δέκα εκατομμυρίων κ.λπ., όπως συμβαίνει σήμερα, πετυχαίνοντας όχι μόνο χαμηλότερες τιμές, αλλά και ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στα καινοτόμα φάρμακα, αφού η βιομηχανία θα διαθέτει τα φάρμακα αυτά για όλους τους ασθενείς των οκτώ αυτών χωρών ταυτόχρονα και σε μια συμφωνημένη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα είναι η ίδια στις οκτώ χώρες που υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Βαλέτας.

Η διαδικασία για το ΓεΣΥ

Σε ποια φάση βρίσκεται ο σχεδιασμός για το Γενικό Σύστημα Υγείας; Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του;


Η ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 16 Ιουνίου 2017 έθεσε το Σχέδιο σε τροχιά υλοποίησης. Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι βασικές παράμετροι για την εφαρμογή, όπως είναι η κατακύρωση του συστήματος πληροφορικής σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία. Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται η δευτερογενής νομοθεσία, η οποία τίθεται σε δημόσια διαβούλευση πριν από την προώθησή της στη Βουλή των Αντιπρόσωπων για ψήφιση, ενώ ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τους προϋπολογισμούς αποζημίωσης.

Τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής του είναι καταγεγραμμένα στον τροποποιητικό Νόμο του 2017, ο οποίος προβλέπει την εφαρμογή της πρώτης φάσης την 1η Ιανουαρίου 2019 και την πλήρη εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2020.

Υπέρ του μονοασφαλιστικού

Γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να προχωρήσει το μονοασφαλιστικό σύστημα στην Κύπρο;


Αναλαμβάνοντας καθήκοντα Υπουργού Υγείας και αρχίζοντας την προσπάθεια για διαμόρφωση των νομοσχεδίων για το ΓεΣΥ, ένα από τα διλήμματα που αντιμετώπισα ήταν εάν στην Κύπρο θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα το μονοασφαλιστικό ή το πολυασφαλιστικό σύστημα. Το μονοασφαλιστικό σύστημα αποτελεί τον μόνο ολοκληρωμένο και μελετημένο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων στον τομέα της υγείας στην Κύπρο.

Το ΓεΣΥ σχεδιάστηκε στα πρότυπα του μονοασφαλιστικού συστήματος υγείας και θα είναι καθεστώς μονοψωνίου. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκε το μονοασφαλιστικό σύστημα υγείας είναι το μικρό μέγεθος του κυπριακού πληθυσμού και η ανάγκη για εφαρμογή οικονομίας κλίμακας, η οποία, μεταξύ άλλων, αυξάνει τη διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή και του παρέχει την ευχέρεια για καλύτερη οικονομική διαχείριση. Επίσης, όλα τα χρήματα που θα εισπράττονται για την υγεία θα επενδύονται στην υγεία χωρίς έξοδα ενδιάμεσων διαμεσολαβητών, συμβολαίων ή/ και κέρδους. Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο έχουν λειτουργικά κόστη, με αποτέλεσμα ποσοστό των εσόδων τους να μη δίδονται για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Εξάλλου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μάς συνεβούλευσε ειδικά επί τούτου και δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Το μονοασφαλιστικό είναι το σύστημα που ενδείκνυται για την Κύπρο.

Έκθεση αξιολόγησης

Ποια προοπτική διανοίγεται για τις εξαγωγές φαρμάκων στις ΗΠΑ με την υπογραφή της συμφωνίας με την Ε.Ε. με τίτλο «Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων» (TTIP);


Ανάμεσα στα προϊόντα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γνωστή ως «Διατλαντική Συνεργασία Εμπορίου και Επενδύσεων» ή Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), περιλαμβάνονται και τα φαρμακευτικά προϊόντα.
Για τον σκοπό της συμπερίληψης των φαρμακευτικών προϊόντων στην πιο πάνω Συμφωνία, η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε όλες τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. από ομάδα επιθεωρητών της Ε.Ε. μαζί με επιθεωρητές του FDA Αμερικής.

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι η αξιολόγηση των επιθεωρήσεων Κ.Ο.Π.Π. (GMP) και των φαρμακορρυθμιστικών συστημάτων γενικότερα για την αναγνώριση της ισοτιμίας όλων των κρατών-μελών. Η υλοποίηση αυτών των επισκέψεων στα κράτη-μέλη πραγματοποιείται σε συνδυασμό και στο πλαίσιο του προγράμματος αμοιβαίων επιθεωρήσεων (Joint Audit Program, ή JAP).

Επισημαίνεται η τεράστια σημασία που έχει η επιτυχής έκβαση της αξιολόγησης της Επιθεώρησης GMP της Κύπρου, για τη φαρμακοβιομηχανία μας και το εξαγωγικό μας εμπόριο. Συγκεκριμένα, διανοίγονται τεράστιες προοπτικές εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων προς την αγορά των ΗΠΑ, χωρίς τους ελέγχους και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες έως τώρα διενεργούνταν, λόγω μη ύπαρξης συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου. Παράλληλα, δεν θα χρειάζεται να πραγματοποιούνται επί τόπου επιθεωρήσεις των φαρμακοβιομηχανιών μας από Αμερικανούς Επιθεωρητές, προκειμένου να εγγραφούν τα κυπριακά φαρμακευτικά προϊόντα στις ΗΠΑ, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο διοικητικό και οικονομικό κόστος για τις φαρμακοβιομηχανίες μας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Κύπρου έχει διενεργηθεί από τις 15-19 Μαΐου 2017, επιτόπου επίσκεψη δύο Γερμανών αξιολογητών (επιθεωρητών GMP) και δύο Αμερικανών αξιολογητών, εκ μέρους του FDA Αμερικής.

Έχει παραληφθεί η τελική έκθεση των αξιολογητών, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν θετικό για την Κύπρο και το γενικό συμπέρασμα των αξιολογητών είναι ότι η επιθεώρηση Κ.Ο.Π.Π. (GMDP Inspectorate) της Κύπρου πληροί τις απαιτήσεις της αξιολόγησης του JAP (“Compliant with JAP requirements”).
Σημειώνεται ότι η έκθεση αξιολόγησης θα μελετηθεί περαιτέρω από το “Compliance Group” του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), το οποίο ίσως προτείνει κάποια διορθωτικά μέτρα για ορισμένα θέματα που εντοπίστηκαν. Επίσης αναμένονται τα σχόλια των Αμερικανών αξιολογητών που διενήργησαν αξιολόγηση εκ μέρους του FDA.

«Αποκλείουν τους μικρούς»

Πρόσφατα κατηγορήσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι «αποφασίζει πίσω από κλειστές πόρτες» όσον αφορά το θέμα της μετακίνησης της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Τι έγινε σε αυτήν την περίπτωση και γιατί η Κύπρος δεν κατάφερε να διεκδικήσει να είναι το «σπίτι» του εν λόγω Οργανισμού μετά το Brexit;

Οι «μεγάλοι» φρόντισαν, θέτοντας προαπαιτούμενα, να αποκλείσουν τους μικρούς. Αν συνεχίσουν αυτές οι νοοτροπίες στις Βρυξέλλες, η Ε.Ε. δεν έχει κανένα μέλλον. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να διερωτώνται με κροκοδείλια δάκρυα κάποιοι γιατί απαξιώνονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Απαξιώνονται γιατί οι λαοί αισθάνονται ότι αποκλείονται από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.