Σημερινή

Πέμπτη, 19/07/2018
RSS

Τους απέκοπταν τους μισθούς αλλά δεν τους ενημέρωσαν…

| Εκτύπωση | 10 Σεπτέμβριος 2017, 18:00 | Του Στέλιου Ξιουρή

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΔΙΝΑΝ…

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙ. ΑΙΦΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΑΝ ΟΤΙ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ -ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ- ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ

Σε οποιοδήποτε υπάλληλο εισερχόταν στη δημόσια υπηρεσία το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, προφανώς σε συνεννόηση με την ΠΑΣΥΔΥ και τους οικείους διαχειριστές Ταμείων Ευημερίας, παρακρατούσε τη συνεισφορά του


Για αρκετά χρόνια η περικοπή χρημάτων από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και η κατάθεσή τους στο επονομαζόμενο Ταμείο Ευημερίας γινόταν απρόσκοπτα, αλλά με ψήγματα παρανομίας, αφού όπως μας έλεγαν και νομικοί, δεν μπορεί οποιοσδήποτε να επεμβαίνει στις αποδοχές του προσωπικού (βάσει του περί μισθών νόμου) χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεσή του.

Εξάλλου, για τις έκτακτες περικοπές των δημοσίων υπαλλήλων την εποχή της κρίσης χρειάστηκε να ψηφιστεί σχετική τροποποίηση της νομοθεσίας από το Κοινοβούλιο. Παρά ταύτα, σε οποιοδήποτε υπάλληλο εισερχόταν στη δημόσια υπηρεσία το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, προφανώς σε συνεννόηση με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) και τους οικείους διαχειριστές Ταμείων Ευημερίας, παρακρατούσε τη συνεισφορά του.

Σπεύδουν να το αλλάξουν

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των αστυνομικών, οι οποίοι, μετά προφανώς και την ανακάλυψη του λάθους, έσπευσαν να το διορθώσουν. Έτσι, με εγκύκλιο του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης και Αντιπροέδρου του Κεντρικού Ταμείου Ευημερίας, Στέλιου Παπαθεοδώρου, που είναι και ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου Ευημερίας στην Αστυνομία, ημ. 13.7.2017, που απευθύνεται προς τους Αστυνομικούς Διευθυντές και τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής -την οποία η ΣΗΜΕΡΙΝΗ εξασφάλισε και αποκαλύπτει- επισημαίνεται ότι:

«1: Στο μισθολόγιο του μηνός Ιουνίου 2017 και με οδηγίες της Γενικής Λογίστριας δεν έχει προχωρήσει στην περικοπή του ποσού των 5 ευρώ από τα μέλη της Αστυνομίας, που αποκόπτεται ως μηνιαία συνδρομή για το Ταμείο Ευημερίας της Αστυνομίας.

2: Με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του Ταμείου Ευημερίας, πρόθεση της Αστυνομίας είναι να αιτηθούμε στο Γ. Λογιστήριο της περικοπής της συνδρομής απευθείας από τους μισθούς των μελών μας.

3: Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο Ταμείο Ευημερίας, να εκφράσει γραπτώς την πρόθεσή του προς τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Ταμείου, που είναι και ο οικείος Αστυνομικός Διευθυντής.

4: Οι Αστυνομικοί Διευθυντές καλούνται να βεβαιώσουν ότι όλα τα μέλη τους έχουν ενημερωθεί και στην περίπτωση των μελών που δεν θέλουν να συμμετάσχουν να ετοιμαστεί ονομαστική κατάσταση με τα στοιχεία των μελών.

5. Τονίζεται ότι τα μέλη που θα εκφράσουν την πρόθεση να μην τους περικόπτεται συνδρομή θα παύσουν να είναι μέλη του Ταμείου Ευημερίας και δεν θα επωφελούνται των ωφελημάτων του».

Σκοπός του Ταμείου :

Όπως περιγράφονται στο Καταστατικό -τουλάχιστον για την Αστυνομία- οι σκοποί του Ταμείου είναι οι εξής:

(α) Η ευημερία και η οικονομική βοήθεια των μελών και των οικογενειών τους.

(β) Η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών και του κοινού γενικότερα.

(γ) Η οργάνωση συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, μορφωτικών διαλέξεων, εκθέσεων, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδρομών τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και άλλων εκδηλώσεων.

(δ) Η παροχή χρηματικής βοήθειας για την αγορά και συντήρηση εξοπλισμού αιθουσών αναψυχής, κυλικείων και βιβλιοθηκών.

(ε) Επισκέψεις σε μέλη που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

(στ) Η παροχή οικονομικής βοήθειας για την ανέγερση και συντήρηση κέντρου ευημερίας, για να χρησιμοποιηθεί από τα μέλη ή/και από τις οικογένειές τους.

(ζ) Η παροχή συνεισφορών για φιλανθρωπικούς σκοπούς από το Κεντρικό Ταμείο Ευημερίας και τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας, σε εράνους ή σε άλλα ευαγή ιδρύματα. Το ανώτατο ποσό θα καθορίζεται από καιρό σε καιρό από την Κ.Ε.Ε.Ε.

(η) Η παροχή χριστουγεννιάτικων ή άλλων δώρων στα μέλη ή και στα παιδιά των μελών.

(θ) Η παροχή τροφής, νερού, αναψυκτικών κλπ., σ’ όσους εκτελούν καθήκοντα σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως πορείες, συγκεντρώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, αποτελεί υποχρέωση της Επαρχίας που ζήτησε ενίσχυση με προσωπικό, να μεριμνήσει για την ευημερία όλων των μελών της Υπηρεσίας. Τα έξοδα θα καλύπτονται από τους ίδιους, εφόσον για το συγκεκριμένο καθήκον υπάρχει εκ των προτέρων έγκριση για υπερωριακή απασχόληση. Σε αντίθετη περίπτωση, τα έξοδα θα επωμίζονται από κοινού τα Επαρχιακά Ταμεία Ευημερίας κατ' αναλογίαν, σύμφωνα με τον αριθμό συμμετοχής των μελών τους στο καθήκον.

(ι) Η πληρωμή των εξόδων κηδείας για τα μέλη που πεθαίνουν, σε υπηρεσία, καθώς και τα έξοδα κατάθεσης στεφάνων.

(κ) Η παροχή αναμνηστικών δώρων σε αφυπηρετούντα μέλη.

(κα) Η δημιουργία κινητών καντινών, για εξυπηρέτηση των μελών που εκτελούν στατικά ή έκτακτα καθήκοντα.