Σημερινή

Τρίτη, 17/07/2018
RSS

Διαιωνίζεται το πρόβλημα της θαλάσσιας ρύπανσης στη Λεμεσό

| Εκτύπωση | 13 Αύγουστος 2017, 15:05 | Του Μάριου Αδάμου

ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΕΩΣ ΤΩΡΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ

Τα πλοία που είναι προσωρινά σταθμευμένα στο αγκυροβόλιο του Λιμένα Λεμεσού φαίνεται να είναι μια σημαντική πηγή απόρριψης οργανικών ρύπων


Μεγάλες διαστάσεις προσλαμβάνει το συνεχιζόμενο πρόβλημα ρύπανσης της θάλασσας στη Λεμεσό, το οποίο χρονίζει. Αν και κατά καιρούς εξαγγέλλονται διάφορα μέτρα για αντιμετώπιση του ζητήματος, εντούτοις, κάτι τέτοιο, μέχρι στιγμής, δεν έχει καταστεί εφικτό. Πάντως, στο πλαίσιο των δράσεων για άμεση διόρθωση του προβλήματος, αποφασίστηκαν, κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης, μέτρα για αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης δράσεων που έχουν ήδη τροχοδρομηθεί, της διάθεσης όσων κονδυλίων χρειαστούν, της εντατικοποίησης των ελέγχων, αλλά και της υποβολής σχεδίων δράσης από όλα τα αρμόδια τμήματα στο Υπουργείο Μεταφορών, ώστε να τύχουν επανεξέτασης. Εκείνο που απομένει, πλέον, είναι τα λόγια να γίνουν πράξεις.

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το 2015 το ΤΕΠΑΚ, από τις διάφορες πηγές που έχουν εξεταστεί όσον αφορά τη συνεισφορά τους στο υπό μελέτη πρόβλημα, έχουν αποκλειστεί οι εξής αιτίες (πιθανές πηγές ρύπανσης): (α) Ζωολογικός Κήπος Δήμου Λεμεσού, (β) ξενοδοχειακές μονάδες, και (γ) αγωγοί ομβρίων υδάτων. Με βάση τα αποτελέσματα των χημικών, φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, η κυριότερη πηγή εκπομπής ρυπογόνων ουσιών στη θαλάσσια περιοχή μελέτης είναι η ράδα (αγκυροβόλιο) του Λιμένα Λεμεσού. Όπως τονίζεται στη μελέτη, τα πλοία που είναι προσωρινά σταθμευμένα στο αγκυροβόλιο του Λιμένα Λεμεσού φαίνεται να είναι μια σημαντική πηγή απόρριψης οργανικών ρύπων (αστικού τύπου λύματα).

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...