Σημερινή

Τετάρτη, 18/07/2018
RSS

Ζωικά υποπροϊόντα ανακυκλώνονται δημιουργώντας νέα υλικά και

| Εκτύπωση | 13 Αύγουστος 2017, 15:00 | Σημερινή

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗ SIGAN MANAGEMENT LTD, ΜΕ ΟΦΕΛΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ «Σ» Ο ΣΟΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ SIGAN MANAGEMENT LTD, ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2006, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Η Sigan Management Ltd διαχειρίζεται δύο μονάδες επεξεργασίας που χρησιμοποιούν τη μέθοδο της συναποτέφρωσης και μία μονάδα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της αποτέφρωσης»


Η εταιρεία Sigan Management Ltd διαθέτει σήμερα όλα τα τεχνολογικά μέσα, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό των πελατών της την ολοκληρωμένη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων τους, από το στάδιο της συλλογής, μεταφοράς με οχήματα αποκλειστικής χρήσης, την αποθήκευση και διαλογή αυτών σε εξειδικευμένη μονάδα ενδιάμεσου χειρισμού και την τελική επεξεργασία τους σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες. Σε συνέντευξή του στη «Σημερινή», ο Σόλωνας Καρασιαλής, Διευθυντής της Sigan Management Ltd, εξηγεί τα υψηλά πρότυπα που εφαρμόζει η εταιρεία για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση αυτού του είδους αποβλήτων και τη συνεργασία τους με το Κράτος, από το 2006, καθώς και με τοπικές Αρχές, αλλά και με ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Πότε προέκυψε η ανάγκη γι' αυτήν τη διαδικασία επεξεργασίας των ζωικών υποπροϊόντων στην Κύπρο;

Όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειρίζονται τα ζωικά υποπροϊόντα, βάσει του Κανονισμού 1069/2009 (ΕΚ). Στόχος είναι η προστασία της υγείας ανθρώπων αλλά και ζώων και η συνεχής αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Την ανάγκη για θέσπιση αυτού του Κανονισμού κατέδειξαν οι κρίσεις στον τομέα των τροφίμων της δεκαετίας του 1990, αφού αποδείχθηκε ο ρόλος που διαδραματίζουν τα ζωικά υποπροϊόντα - που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο - στη διάδοση μεταδοτικών νόσων (όπως της επιδημίας της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών -τρελές αγελάδες-, LSD κ.λπ.).

Διαβάστε περισσότερα στην έκδοση της "Σημερινής" της Κυριακής που κυκλοφορεί...