Σημερινή

Τρίτη, 21/05/2019
RSS

Εξασφάλισε κονδύλια

| Εκτύπωση | 21 Μάρτιος 2017, 07:52 | ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΜΕΛΑΪΣΗ

ΤΕΠΑΚ
Με δύο προτάσεις του, το ΤΕΠΑΚ κατάφερε να εξασφαλίσει δυο χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (Teaming), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατάφερε να εξασφαλίσει δυο μεγάλες χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ, οι οποίες ωθούν το ΤΕΠΑΚ να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εν λόγω δύο προτάσεις κατατάχθηκαν πρώτες σε μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες. Οι εν λόγω προτάσεις υποβλήθηκαν από τη σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ. Η κατάκτηση της πρωτιάς θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και καταδεικνύει την ποιότητα της έρευνας που διεξάγεται στο ΤΕΠΑΚ, κατατάσσοντας το ίδρυμα ως ένα από τα πιο ποιοτικά στην Ευρώπη.