Σημερινή

Τρίτη, 24/04/2018
RSS

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ Αγκάθι ακόμη η ανεργία

| Εκτύπωση | 19 Μάρτιος 2017, 12:05 | Της Μικαέλλας Λοίζου

ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Το 35% των Κυπρίων έχουν αυτή τη στιγμή άνεργο στην οικογένειά τους, ενώ το 21% αναφέρουν πως μέλος της οικογένειάς τους αναζήτησε, λόγω οικονομικής κρίσης, εργασία στο εξωτερικό


Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ιεραρχείται από τους πολίτες ως η πρώτη προτεραιότητα που πρέπει να έχει η χώρα μας στον οικονομικό τομέα. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και παρουσιάζει σήμερα και αύριο η «Σημερινή», τέσσερα χρόνια μετά το κούρεμα και ένα χρόνο μετά την έξοδο της Κύπρου από το Μνημόνιο, το 49% των Κυπρίων θεωρούν πως θα πρέπει να αποδοθεί η μέγιστη σημασία στο ζήτημα της ανεργίας.

Άλλωστε, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, το 35% των κυπριακών οικογενειών συνεχίζουν να έχουν κάποιον άνεργο ανάμεσα στα μέλη τους, ενώ ποσοστό 21% δηλώνουν ότι μέλος της οικογένειάς τους έχει αναζητήσει δουλειά εκτός Κύπρου, λόγω της οικονομικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, τρεις στους πέντε πολίτες διακρίνουν βελτίωση στην οικονομία της χώρας, με το 63% να θεωρούν ότι η εφαρμογή του Μνημονίου είχε θετικό ή μάλλον θετικό αντίκτυπο.

Παρουσιάζεται, ωστόσο, διάσταση σε ό,τι αφορά τα προσωπικά οικονομικά, καθώς, στο διάστημα που μεσολάβησε από την έξοδο από το Μνημόνιο, μόνο το 12% των πολιτών είδαν τα οικονομικά της οικογένειάς τους να βελτιώνονται, ενώ για το 45% η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη και για το 43% έχει χειροτερέψει.

Ταυτότητα έρευνας

Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
Ανάθεση: Εφημερίδα «Σημερινή»,
Ημερομηνία διεξαγωγής: 14-15 Μαρτίου 2017,
Κάλυψη: Παγκύπρια-Αστικές & Αγροτικές περιοχές,
Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18+,
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα,
Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία,
Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Διακρίνουν βελτίωση

Τρεις στους πέντε πολίτες διακρίνουν βελτίωση στην οικονομία της χώρας, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ποσοστό 28% θεωρούν ότι παραμένει η ίδια, ενώ 14% πιστεύουν ότι έχει χειροτερέψει.

Δώστε στον κόσμο δουλειές

Οι μισοί πολίτες θεωρούν ότι η βασική οικονομική προτεραιότητα για τη χώρα μας σήμερα πρέπει να είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας. Ακολουθούν η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, σε ποσοστό 32%, οι οποίες και πάλι έμμεσα συνδέονται με την αγορά εργασίας. Τα υπόλοιπα ζητήματα συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά, όπως η στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα με 5% και η αύξηση της παροχής δανείων, ο τουρισμός και η μείωση του δημοσίου χρέους με 4%. Τέλος, η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας συγκεντρώνει μόνο 2%.

Μας έκανε καλό το Μνημόνιο

Αξιοσημείωτο κρίνεται το εύρημα πως το 63% των Κυπρίων θεωρούν ότι η εφαρμογή του Μνημονίου είχε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία μας. Πιο συγκεκριμένα, τη θεωρούν θετική το 43% και μάλλον θετική το 20%, ενώ μάλλον αρνητική τη χαρακτηρίζουν το 15% και αρνητική το 22%.

Πάνω-κάτω τα ίδια

Αν και η Κύπρος βρίσκεται εκτός Μνημονίου εδώ και ένα χρόνο, μόνο το 12% των πολιτών είδαν τα οικονομικά της οικογένειάς τους να βελτιώνονται σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για το 45% η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη, ενώ ποσοστό 43% δηλώνουν πως έχει χειροτερέψει. Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες του επόμενου χρόνου, πάντως, οι Κύπριοι εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, καθώς το 37% εκτιμούν πως τα οικονομικά της οικογένειάς τους θα βελτιωθούν και μόνο 12% ότι θα χειροτερέψουν. Οι μισοί πολίτες, πάντως, πιστεύουν ότι θα παραμείνουν τα ίδια.

Τις πταίει;

Τέσσερα χρόνια μετά το κούρεμα καταθέσεων, η Κεντρική Τράπεζα και οι τράπεζες είναι που φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη στα μάτια των πολιτών. Το 83% θεωρούν ότι ευθύνεται η Κεντρική σε μεγάλο βαθμό και το 14% σε αρκετό βαθμό και το 82% πιστεύουν πως ευθύνονται οι τράπεζες σε μεγάλο βαθμό και το 14% σε αρκετό. Ακολουθεί η Κυβέρνηση Χριστόφια, στην οποία το 67% των πολιτών ρίχνουν το φταίξιμο σε μεγάλο βαθμό και το 27% σε αρκετό βαθμό.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Βουλή, την οποία καθιστούν υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό το 59% των πολιτών και σε αρκετό βαθμό το 32%. Χαμηλότερο είναι το ποσοστό ευθύνης που αποδίδεται στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρείται πως έχει μεγάλη ευθύνη σε ποσοστό 55% και αρκετή ευθύνη σε ποσοστό 20%, και το Γιούρογκρουπ ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε ποσοστό 54% και σε αρκετό βαθμό σε ποσοστό 19%, κατά την άποψη των πολιτών.

Μικρότερο είναι το μερίδιο ευθύνης που αποδίδουν οι Κύπριοι στην Κυβέρνηση Αναστασιάδη, επί θητείας της οποίας έγινε το κούρεμα, καθώς το 37% θεωρούν ότι ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και το 28% σε αρκετό βαθμό.

Όλοι έκαναν λάθος

Αναλύοντάς την εκ των υστέρων και με όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε σήμερα, οι πολίτες θεωρούν ότι η στάση που τήρησαν τόσο η Κυβέρνηση όσο και τα κόμματα την περίοδο του κουρέματος ήταν λανθασμένη. Το 72% θεωρούν τη στάση της Κυβέρνησης λανθασμένη και το 25% ορθή, ενώ το 85% θεωρούν λανθασμένη τη στάση των κομμάτων και το 10% ορθή.

Άνεργοι ψάχνουν

Το ένα τρίτο των πολιτών (35%) έχουν αυτή τη στιγμή στην οικογένειά τους κάποιο άτομο που είναι άνεργο. Πρόκειται για ένα ποσοστό εκ του οποίου εξηγείται, γιατί η πλειοψηφία πιστεύουν πως προτεραιότητά μας θα έπρεπε να είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ποσοστό 15% δηλώνουν πως είχαν στην οικογένειά τους κάποιον άνεργο, που βρήκε δουλειά μέσα στον τελευταίο ένα χρόνο, κάτι που δεν ισχύει για το 85%. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως ένας στους πέντε συμπολίτες μας έχουν κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που, λόγω της οικονομικής κρίσης, αναζήτησε εργασία στο εξωτερικό. Αυτοί δεν συγκαταλέγονται στους ανέργους, αλλά δεν βρίσκονται ούτε στην κυπριακή αγορά εργασίας.