Σημερινή

Δευτέρα, 23/04/2018
RSS

Επιβεβλημένο νέο σύστημα αξιολόγησης

| Εκτύπωση | 17 Φεβρουάριος 2017, 07:56 | Σημερινή

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Επιβεβλημένη χαρακτήρισαν την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των μαθητών οι οργανωμένοι γονείς της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που ακολούθησε την προγραμματισμένη συνεδρία του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης με θέμα την Ενιαία Πρόταση για Εκσυγχρονισμό του Συστήματος Αξιολόγησης του Μαθητή στο Κυπριακό Δημόσιο Σχολείο, η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, επεσήμανε ότι η παρούσα κατάσταση χρήζει άμεσης αλλαγής και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ένταξη νέων τρόπων αξιολόγησης. Τέλος, η Συνομοσπονδία των Γονέων αναφέρει ότι έχει καταθέσει και γραπτώς τις απόψεις της για το συγκεκριμένο θέμα.