Σημερινή

Δευτέρα, 23/04/2018
RSS

Απορρίφθηκε το αίτημα απελευθέρωσης του αεροπειρατή

| Εκτύπωση | 17 Φεβρουάριος 2017, 07:55 | Σημερινή

Η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Περσεφόνη Παναγή με απόφαση που ανέγνωσε χθες απέρριψε το αίτημα του Σεΐφ Ελτίν Μουσταφά για έκδοση προνομιακού εντάλματος απελευθέρωσης Habeas Corpus, κρίνοντας ότι δεν συντρέχει λόγος, ο οποίος να δικαιολογεί την έγκριση της αίτησης, και απορρίπτοντας τους λόγους της αίτησης.

Ο εκζητούμενος στην αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος υποστήριξε ότι η κράτησή του για σκοπούς έκδοσης παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης της αεριοπροώθησης, αφού ο εκζητούμενος είναι αιτητής ασύλου και δεν έχει εκδοθεί τελική απόφαση επί τους αιτήματος για άσυλο, ότι παραβιάζει τα άρθρα 2 και 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το άρθρο 3 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για Καταπολέμηση των Βασανιστηρίων και ότι η κράτηση συνιστά άδικο και καταπιεστικό μέτρο λόγω του ότι οι κατηγορίες εναντίον του δεν έγιναν καλή τη πίστει ή προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, αλλά έγιναν λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και της κριτικής, την οποία άσκησε εναντίον της αιγυπτιακής Κυβέρνησης.

Η Δικαστής, αφού ανέφερε ότι ο εκζητούμενος εκζητείται για κατ' ισχυρισμό διάπραξη των αδικημάτων της αεροπειρατείας, αντίστασης κατά των Αρχών, κράτησης ομήρων, πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια αεροσκάφους και ενέργειες κατά παράβαση συγκεκριμένων άρθρων του νόμου καταπολέμησης της τρομοκρατίας, υπενθύμισε ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα κράτησης για σκοπούς έκδοσης στην Αίγυπτο, αφού ικανοποιήθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου για την έκδοση φυγοδίκων.

Η Δικαστής Παναγή στην απόφαση σημειώνει ότι ο φόβος του εκζητουμένου είναι ότι αν επιστρέψει στην Αίγυπτο θα βασανιστεί και θα εκτελεστεί και επικαλείται την απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία έκρινε πως υπό οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις θα μπορούσε να αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα, ωστόσο, την απέκλεισε λόγω της πράξης της αεροπειρατείας. Αναφέρει ότι κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου έχει καταχωριστεί διοικητική προσφυγή ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων και κατά της πρωτόδικης απόφασης του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας έχει καταχωριστεί έφεση.

Περαιτέρω παραθέτοντας τους λόγους, για τους οποίους απορρίπτεται η αίτηση του εκζητουμένου, επισημαίνει ότι από τη Σύμβαση της Γενεύης αποκλείονται μεταξύ άλλων από το καθεστώς ασύλου όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα, ακόμα και αν αυτό διεπράχθη με υποτιθέμενο πολιτικό σκοπό. Στη συνέχεια, αφού αναφέρει ότι η διαδικασία της έκδοσης και η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα είναι διαφορετικές διαδικασίες, με διαφορετικούς σκοπούς και διέπονται από διαφορετικά νομικά κριτήρια, ενώ δεν απαγορεύεται η παράλληλη προώθησή τους, παραθέτει επί αυτών απόσπασμα από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την έκδοση και τη διεθνή προστασία των προσφύγων του ΟΗΕ.

Συνακόλουθα η Δικαστής διαπιστώνει ότι η κράτηση του εκζητουμένου για σκοπούς έκδοσης δεν καθίσταται παράνομη, επειδή δεν έχει εκδοθεί ακόμα η τελική απόφαση επί του αιτήματός του για άσυλο, όπως είναι η θέση του εκζητουμένου. Στην απόφασή της, η Δικαστής Παναγή παραθέτει αποφάσεις του ΕΔΑΔ και απορρίπτει τον ισχυρισμό του εκζητουμένου ότι η κράτησή του παραβιάζει τα άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ. Η δικαστής Παναγή απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισμό ότι το πρωτόδικο Δικαστήριο παρασύρθηκε σε εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης.

Η απόφαση ανεγνώσθη ενώπιον του εκζητουμένου και την παρέλαβαν η δικηγόρος του, Νικολέττα Χαραλαμπίδου, και η Εισαγγελέας, Ελένη Λοϊζίδου. Ο εκζητούμενος ενημερώθηκε για τη διαδικασία με ταυτόχρονη μετάφραση στη γλώσσα του. Τη διαδικασία παρακολούθησαν, επίσης, λειτουργοί της αιγυπτιακής πρεσβείας στη Λευκωσία.