Σημερινή

Κυριακή, 26/05/2019
RSS

Συνεχίζει τις επιτυχίες

| Εκτύπωση | 13 Δεκέμβριος 2016, 07:58 | ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Σημαντική χρηματοδότηση ύψους σχεδόν δύο εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Η χρηματοδότηση αφορά συμμετοχή σε πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος στον τομέα των υλικών


Σε νέο σημαντικό και πρωτοποριακό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Πληροφορικής και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Το έργο, το οποίο τιτλοφορείται VisorSurf - «A Hardware Platform for Software-driven Functional Metasurfaces», αφορά σε έναν πρωτοποριακό συνδυασμό της επιστήμης των υλικών με την πληροφορική και την ηλεκτρονική, που στοχεύει στην παραγωγή υλικών με προγραμματιζόμενες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες.

Σημαντική χρηματοδότηση
Το έργο VisorSurf χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εξαιρετικά ανταγωνιστικού προγράμματος FET Open (Future and Emerging Technologies), Research and Innovation Actions (554 υποβληθείσες προτάσεις: ποσοστό επιτυχίας 4%), του πλαισίου Ηorizon 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €5.750.000 και το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους €1.700.000.

Στόχος του έργου
Το έργο στοχεύει στην επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος στον τομέα των υλικών. Συγκεκριμένα, όπως είναι ευρέως γνωστό, οι ιδιότητες ενός υλικού, όπως ο τρόπος αλληλεπίδρασής του με τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, π.χ. ενός ραντάρ, είναι στατικές.

Αυτό σημαίνει πως μετά την κατασκευή του και την ενσωμάτωση σε μια συσκευή, ένα υλικό δεν μπορεί πλέον να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα και οποιαδήποτε αλλαγή ή αναβάθμιση περιλαμβάνει την αντικατάσταση και ανακατασκευή του υλικού εξαρχής.

Απώτερος στόχος του έργου VisorSurf είναι η κατασκευή υλικών με συμπεριφορά δυναμική και καθοριζόμενη από λογισμικό. Βασικοί πυλώνες για τη νέα αυτή κατηγορία υλικών είναι οι επιστημονικοί τομείς των Μεταϋλικών (Metamaterials), των Νανοδικτύων (Nanonetworks) και της Ηλεκτρονικής (Electronics).

Ενδεικτικές δυνατότητες των νέων υλικών είναι η αορατότητα σε συγκεκριμένα ηλεκτρομαγνητικά φάσματα, όπως και η δυναμική απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών με πολλαπλές εφαρμογές, όπως π.χ. σε συσκευές ιατρικής απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας για εξουδετέρωση θορύβου, σε δυναμικές κεραίες στην ασύρματη επικοινωνία, σε οπτικά δίκτυα για προγραμματιστικά μεταβαλλόμενη ταχύτητα διάδοσης σήματος, αντικαθιστώντας εξαιρετικά ογκώδεις υπάρχουσες διατάξεις, και σε συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, με καλύτερη απορρόφηση.

Εντός τριάμισι ετών
Το έργο φιλοδοξεί να παραδώσει εντός 3,5 ετών το πρώτο λειτουργικό πρωτότυπο, το οποίο θα επικεντρώνεται στη δυναμική απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, θέτοντας τις βάσεις για πρωτοπόρες εμπορικές εφαρμογές στον χώρο της Ιατρικής.

Η ομάδα των συνεργατών του έργου προέρχεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Συντονιστής Έργου), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Γερμανικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Fraunhofer, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Φινλανδικού Πανεπιστημίου AALTO, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Βαρκελώνης (UPC), Ισπανία, και τη SignalGenerix Ltd., κυπριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα πρωτοπόρων εφαρμογών του Internet of Things και επεξεργασίας σήματος.

Συμμετοχή καθηγητών
Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Κύπρου στο έργο VisorSurf καθοδηγείται από τον Καθηγητή Ανδρέα Πιτσιλλίδη, ο οποίος ηγείται του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύων του Tμήματος Πληροφορικής, και από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιούλιο Γεωργίου που ηγείται του Εργαστηρίου Ολιστικής Ηλεκτρονικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Επίσης συμμετέχει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Φιλίππου συνεπικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Θεμελιώσεων Υπολογιστικών Συστημάτων και Θεωρητικής Πληροφορικής, του Τμήματος Πληροφορικής. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ηγείται του σχεδιασμού και ανάπτυξης εξειδικευμένων ηλεκτρονικών στοιχείων και του λογισμικού επικοινωνίας και προγραμματισμού των υπό ανάπτυξη πρωτοτύπων.

Ως εκ τούτου, κατέχει επιπλέον πρωτεύοντα ρόλο στον σχεδιασμό των δικτυακών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Συγχαρητήρια από τον Πρύτανη
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεχάρη τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στο πρωτοπόρο αυτό ερευνητικό πρόγραμμα. «Οι σημαντικές ερευνητικές χρηματοδοτήσεις είναι πλέον στην καθημερινότητα του οργανισμού. Η νέα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια ακόμα αναγνώριση στις δεξιότητες και τη δυναμική των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εύχομαι στους συναδέλφους κάθε επιτυχία στο έργο τους. Οι συνέργειες με καταξιωμένους οργανισμούς και θεσμούς για την υλοποίηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, πέρα από τα σημαντικά αποτελέσματα του έργου, συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάδειξη του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας».