Σημερινή

Κυριακή, 16/06/2019
RSS

Ζητούν ίση εκπροσώπηση

| Εκτύπωση | 02 Μάρτιος 2016, 07:55 | Σημερινή

Πρωτοβουλία για συμμετοχή τουλάχιστον κατά 2/5 εκάστου φύλου στα ΔΣ των ημικρατικών
Ομάδα απαρτιζόμενη από τις Δήμητρα Καλογήρου, Ξένια Κωνσταντίνου, Αναστασία Παπαδοπούλου, Σουζάνα Παύλου και Άννα Κουκίδη Προκοπίου ετοίμασε νόμο για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης


Πρόταση Νόμου για συμμετοχή τουλάχιστον κατά 2/5 εκάστου φύλου στα ΔΣ των ημικρατικών οργανισμών θα κατατεθεί στη Βουλή ύστερα από εισήγηση ομάδας πρωτοβουλίας, η οποία απαρτίζεται από τις Δήμητρα Καλογήρου, Ξένια Κωνσταντίνου, Αναστασία Παπαδοπούλου, Σουζάνα Παύλου και Άννα Κουκίδη Προκοπίου. Η εισήγηση παρουσιάστηκε χθες στο Σπίτι της ΕΕ. Η πρόταση Νόμου αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη από κοινού από τους Προέδρους του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο και τη βουλευτή της ΕΔΕΚ Ρούλα Μαυρονικόλα. Στη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, οι γυναίκες μέλη της Πρωτοβουλίας μίλησαν για τα ευεργετήματα που έχει η ισορροπία ανδρών και γυναικών και αναφέρθηκαν σε μελέτες, οι οποίες αποκάλυψαν το θετικό αποτέλεσμα που έχει το ποσοστό γυναικών σε υψηλές θέσεις στην αποδοτικότητα μιας επιχείρησης.

Ελάχιστο το 40%
Αρχικά, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου είπε πως η πρωτοβουλία για κατάθεση της πρότασης ακολουθεί την επίσημη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση των γυναικών στην ηγεσία των επιχειρήσεων της Ευρώπης, με την έκδοση ευρωπαϊκής οδηγίας, και η οποία καθορίζει ως ελάχιστο στόχο το 40% για συμμετοχή των γυναικών στα ΔΣ δημόσιων εταιρειών μέχρι το 2020. Η κ. Καλογήρου είπε πως στην Κύπρο η εκπροσώπηση των γυναικών στα ΔΣ ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών είναι αμελητέα, και ίσως να φθάνει μόλις στο 4%. «Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι να γίνει ένα πρώτο βήμα που θα βοηθήσει στην ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στα όργανα διοίκησης δημόσιου συμφέροντος», είπε, προσθέτοντας πως παρόμοιες πρωτοβουλίες έγιναν και σε άλλα κράτη της Ευρώπης όπως η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία.

«Εμφανέστατη η ανισότητα»
Η Ξένια Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στην έκθεση με τίτλο «Περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις - βασικός παράγοντας για την οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη», λέγοντας πως στον εταιρικό χώρο οι άνδρες καταλαμβάνουν περίπου το 89% των θέσεων στα ΔΣ των μεγαλύτερων εταιρειών της Ευρώπης, ενώ η ανισότητα είναι εμφανέστερη στις υψηλότατες θέσεις, όπου μόνο το 3% των επιχειρήσεων έχουν στην κορυφή γυναίκες. Παράλληλα, όπως είπε, πολλές μελέτες αποκάλυψαν τα ευεργετήματα που έχει η ισορροπία ανδρών και γυναικών και απέδειξαν τη θετική επίπτωση που έχει το ποσοστό των γυναικών σε υψηλές θέσεις στην αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Αναλογία 2/5
Η δικηγόρος Αναστασία Παπαδοπούλου είπε με τη σειρά της ότι η τροποποίηση του Νόμου είναι πάρα πολύ απλή, και αφορά μόλις μια επιφύλαξη στο άρθρο 3 του Νόμου Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λέει το εξής: «Νοείται ότι το ΔΣ οποιουδήποτε από τα ορισμένα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα απαρτίζεται από άτομα εκάστου φύλου σε αναλογία τουλάχιστον 2/5».

Ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η Σουζάνα Παύλου, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, είπε πως η ίση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων δεν είναι απλώς ένα ζήτημα ισότητας, αλλά ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και οικονομικής αποτελεσματικότητας, σημειώνοντας πως η ισοτιμία στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι επίσης ένα σημαντικό ζήτημα στον ιδιωτικό τομέα, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των Κυπρίων εργάζονται.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ