Σημερινή

Τρίτη, 26/03/2019
RSS

Αυξήθηκαν οι φοιτητές

| Εκτύπωση | 12 Φεβρουάριος 2016, 07:58 | ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Πρώτος κλάδος προτίμησης πτυχιακού επιπέδου, οι Οικονομικές Σπουδές και η Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ανησυχία προκαλεί η αυξητική τάση στον αριθμό των φοιτητών που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια των κατεχομένων


Σε 35.183 ανήλθε ο αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών που σπούδαζαν στην Κύπρο, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015, εκ των οποίων 29.103 φοιτούν σε Πανεπιστήμια και 6.080 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω χαρτογράφηση του εκπαιδευτικού πεδίου της έγινε με σκοπό την καταγραφή όχι μόνο των φοιτητών (Κυπρίων, Ευρωπαίων, Αλλοδαπών) που προτιμούν την Κύπρο για τις σπουδές τους, είτε σε πανεπιστήμιο είτε σε σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τα προγράμματα σπουδών, καθώς και για τις γενικές τάσεις, αλλά και προτιμήσεις σε διάφορους κλάδους, προγράμματα και επίπεδα σπουδών.

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το σύνολο των φοιτητών που σπούδαζαν στην Κύπρο, ανήλθε σε 35.183. Όπως φαίνεται στο πιο κάτω γράφημα, σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών φοιτούν το 67,5% του συνόλου των φοιτητών, ενώ στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικό) φοιτούν το 32,5% του φοιτητικού πληθυσμού.

Κύπριοι, η συντριπτική πλειοψηφία
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, από το σύνολο των 35.183 φοιτητών που σπουδάζουν στην Κύπρο, 24.286 είναι Κύπριοι πολίτες (ποσοστό 69%), 8.569 είναι Ευρωπαίοι πολίτες (ποσοστό 24%), ενώ 2.328 φοιτητές προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστό 7%).
Τα στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των Κύπριων, Ευρωπαίων και Αλλοδαπών Φοιτητών που φοιτούν στα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015 φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν:

Πανεπιστήμια
Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί
Προπτυχιακά Προγράμματα 14326 3618 647
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 5506 4794 212
Σύνολο 198328412859

Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κύπριοι Ευρωπαίοι Αλλοδαποί
Προπτυχιακά Προγράμματα 3736 142 1275
Μεταπτυχιακά Προγράμματα 718 15 194
Σύνολο 4454 157 1469

«Οικονομικά», πρώτα σε προτίμηση
Από την ομαδοποίηση των κλάδων σπουδών που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια και τις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης φαίνονται οι προτιμήσεις/τάσεις των φοιτητών τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Πρώτος στην προτίμηση των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων είναι ο κλάδος της Διοίκησης και Οικονομικών, ενώ ακολουθούν η Νομική, η Λογιστική και η Νοσηλευτική. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, αυτοί επιλέγουν σπουδές σε κλάδους Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης, Διοίκησης και Οικονομικών, Επιστημών της Αγωγής και Διοίκησης Μονάδων Υγείας.

Όσον αφορά τις προτιμήσεις των προπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρώτη προτίμηση είναι η φοίτηση σε κλάδους Διοίκησης και Οικονομικών, και ακολουθούν οι Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές, η Αισθητική και οι Γραμματειακές Σπουδές. Ο κλάδος Διοίκηση και Οικονομικά αποτελεί επίσης την πρώτη προτίμηση των μεταπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι κλάδοι Εκπαίδευση, Τέχνες και Ιατρικά και Παραϊατρικά Επαγγέλματα.

Αυξομείωση φοιτητών
Βάσει των αναλύσεων που έχουν γίνει από τη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, για σκοπούς σύγκρισης, παρουσιάζεται αυξομείωση τόσο στον αριθμό των φοιτητών, όσο και ανά ίδρυμα, καθώς επίσης και ανά κλάδο, και επίπεδο σπουδών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε σχέση με την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014, υπήρξε αύξηση στο σύνολο των φοιτητών των Πανεπιστημίων κατά 9,1% (αύξηση 2.437 φοιτητές) ενώ στις Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε μείωση της τάξης του 1,3% (μείωση 78 φοιτητές). Αναφορικά με τις προτιμήσεις των φοιτητών, αυτές παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα τόσο για τους φοιτητές των Πανεπιστημίων όσο και για τους φοιτητές των Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αύξηση φοιτητών στα κατεχόμενα
Σε μιαν παράλληλη εξέλιξη, ανησυχία προκαλεί ο αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών που επιλέγουν «πανεπιστήμια» στις κατεχόμενες περιοχές για τις σπουδές τους, αριθμός ο οποίος σύμφωνα με τον «υπουργό παιδείας» των κατεχομένων Κεμάλ Ντουρούστ άγγιξε τις 82.000, με επόμενο στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, τις 100.000. Οι φοιτητές αυτοί, επεσήμανε, προέρχονται κατά το ήμισυ από την Τουρκία, ενώ οι υπόλοιποι προέρχονται κυρίως από χώρες της Αφρικής. Ακόμη πιο ανησυχητικό, αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη και χώρες που δεν αναγνωρίζουν το ψευδοκράτος, αναγνωρίζουν τους τίτλους σπουδών που δίνουν τα εν λόγω «πανεπιστήμια», κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.