Σημερινή

Κυριακή, 24/03/2019
RSS

Οι πλημμύρες θα «πνίξουν» την Ευρώπη ως το 2050

| Εκτύπωση | 09 Μάρτιος 2014, 07:00 | Σημερινή

Θα αυξηθούν κατά 35% με τις οικονομικές να τετραπλασιάζονται

Το πρόβλημα ανάδειξε ευρωπαϊκή διεπιστημονική μελέτη με συμμετοχή κλιματολόγων, μαθηματικών, υδρολόγων και οικονομολόγων

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ καλούν τα κράτη να προετοιμαστούν έγκαιρα, διαθέτοντας επαρκή κεφάλαια σε μηχανισμούς χρηματοδοτικής υποστήριξης και αλληλεγγύης


Οι πλημμύρες στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 35% τις επόμενες δεκαετίες με τις οικονομικές ζημίες που αυτές συνεπάγονται να τετραπλασιάζονται….Το πρόβλημα ανάδειξε ευρωπαϊκή διεπιστημονική μελέτη με συμμετοχή κλιματολόγων, μαθηματικών, υδρολόγων, οικονομολόγων από το Διεθνές Ινστιτούτο Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων (IIASA) της Αυστρίας, το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Μελετών του Πανεπιστημίου
UV του ‘Αμστερνταμ και άλλα ερευνητικά κέντρα, οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση “Nature Climate Change”.

Σύμφωνα με τη μελέτη κατά την περίοδο 2000-2012 στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μέσες ετήσιες ζημιές λόγω πλημμυρών ανέρχονταν σε 4,9 δισ. Eυρώ, ποσό που μπορεί να εκτοξευθεί στα 23,5 δισ. Ευρώ ετησίως έως το 2050.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι εκτεταμένες και καταστροφικές πλημμύρες, όπως αυτές που έπληξαν διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία κ.α.) το 2013 και 2014, είναι πολύ πιθανό ότι θα αυξηθούν σε συχνότητα από μία ανά 16 χρόνια (όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα) σε μία ανά δέκα χρόνια έως το 2050. Οι πλημμύρες θα εξελιχθούν σε διασυνοριακό πρόβλημα καθώς η υπερχείλιση ποταμών μιας χώρας θα έχει αντίκτυπο, όπως ήδη συμβαίνει, και στις γειτονικές.

Οι αιτίες του προβλήματος επιμερίζονται κατά ένα τρίτο στην Κλιματική Αλλαγή και κατά δύο τρίτα στο μοντέλο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που έχει υιοθετηθεί στην Ευρώπη και ιδίως στη δόμηση κατοικιών και υποδομών και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε ευαίσθητες περιοχές. Όσον αφορά στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής οι απόψεις διίστανται όπως δείχνει έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), όπου αναφέρεται ότι υπάρχει «χαμηλή εμπιστοσύνη» των επιστημόνων για το κατά πόσο οι πλημμύρες παγκοσμίως αυξήθηκαν ή μειώθηκαν τον περασμένο αιώνα. Ως μέτρα προστασίας, οι επιστήμονες καλούν τα κράτη να προετοιμαστούν έγκαιρα, διαθέτοντας επαρκή κεφάλαια σε μηχανισμούς χρηματοδοτικής υποστήριξης και αλληλεγγύης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα.

Πηγή: Econews