Σημερινή

Κυριακή, 16/06/2019
RSS

Οι ειδήσεις μας, γένους… αρσενικού

| Εκτύπωση | 06 Δεκέμβριος 2015, 12:00 | Με τον Μάριο Δημητρίου

Γένους… αρσενικού είναι οι ειδήσεις στην Κύπρο, όπως κατέγραψε έρευνα της μη κυβερνητικής οργάνωσης στη Λευκωσία, Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS), στο πλαίσιο της παγκόσμιας έρευνας για την αναπαράσταση του φύλου στα ΜΜΕ (Global Media Monitoring Project). Αυτή η παγκόσμια έρευνα είναι στο είδος της η μεγαλύτερη και μακροβιότερη, αφού άρχισε το 1995 και επαναλαμβάνεται κάθε πέντε χρόνια. Το MIGS ήταν μέρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας, ως εθνικός φορέας για τα δεδομένα της Κύπρου.

Έτσι, στις 25 Μαρτίου 2015, οι ερευνητές της οργάνωσης μελέτησαν 375 ειδήσεις από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, το διαδίκτυο και το twitter στην Κύπρο και διαπίστωσαν ότι μόλις το 19% των ανθρώπων που παρουσιάζονται στις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες ειδήσεις είναι γυναίκες. Η παρουσία των γυναικών στις διαδικτυακές ειδήσεις και τις ειδήσεις στο twitter είναι ακόμα μικρότερη, φτάνοντας μόλις το 7%.

Οι γυναίκες υπο-εκπροσωπούνται σε ειδησεογραφικά θέματα που θεωρούνται «σοβαρά και σημαντικά», όπως η οικονομία και η πολιτική. Οι γυναίκες είναι σχεδόν αόρατες σε ειδήσεις που αφορούν την οικονομία, με την παρουσία τους να έχει περιοριστεί στο 10%, από 13% που η έρευνα GMMP έδειξε πριν από 5 χρόνια. Όπως σημειώνεται, οι φωνές και οι εμπειρίες των γυναικών δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη συζήτηση οικονομικών θεμάτων, παρά το ότι οι γυναίκες υφίστανται ισχυρότερα πλήγματα από τους άντρες, ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης. Όμως, διπλασιάστηκε η παρουσία των γυναικών στα θέματα της πολιτικής και της διακυβέρνησης, αφού έφτασε στο 30%, σε σύγκριση με 15% που κατέδειξε η προηγούμενη έρευνα GMMP.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, το συνολικό ποσοστό των γυναικών δημοσιογράφων στις κυπριακές ειδήσεις είναι 33%, ενώ οι εφημερίδες είναι μια ανδροκρατούμενη πηγή ειδήσεων, με το 88% των δημοσιογράφων τους να είναι άνδρες.

Στο μέρος της έρευνας Global Media Monitoring Project, που αφορά τη δημοσιογραφική πρακτική σε θέματα φύλου στην Κύπρο, στις σελίδες 15-16, γίνεται αναφορά στο άρθρο μου «Σοβαρότερη η πορνεία από την υποκρισία», που δημοσιεύτηκε στη στήλη στις 25 Μαρτίου 2015, ως ένα «Παράδειγμα Καλής Πρακτικής» («Good Practice Case») στον τομέα της διερευνητικής δημοσιογραφίας (investigatory journalism).

Αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «ο δημοσιογράφος Μάριος Δημητρίου προχωρεί πέρα από τα γεγονότα και δίνει πληροφορίες από έρευνες, για να ενισχύσει τις απόψεις του». Προστίθεται ότι «το άρθρο αμφισβητεί τα στερεότυπα φύλου και ανοίγει συζήτηση στο θέμα της πορνείας και της εμπορίας γυναικών, από την προοπτική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δημοσιογραφική κάλυψη της πορνείας γίνεται συνήθως επιφανειακά και με συναισθηματισμό, αλλά αυτό το άρθρο σκάβει βαθύτερα, συζητώντας τις συνθήκες των γυναικών στην πορνεία».