Σημερινή

Πέμπτη, 24/07/2014

ΛΑΧΕΙΟ

| Εκτύπωση | 29/04/2011 |

Κρατικό Λαχείο
Πασχαλινή Κλήρωση

Αποτελέσματα κλήρωσης αρ. 14/2011, του Κρατικού Λαχείου, που έγινε στις 28 Απριλίου 2011
Τυχερός αριθμός Ποσό €
124262 200.000
152888 30.000
160505 10.000
048835 10.000
014560 1.000
018494 1.000
093180 1.000
036989 1.000
094338 1.000
107818 1.000
139506 1.000
143831 1.000
170751 1.000
070960 1.000
133953 1.000
095405 1.000
092700 1.000
163467 1.000
117879 1.000
149066 500
059047 500
047186 500
049215 500
031341 500
083012 500
100990 500
029347 500
108493 500
035622 500
106515 500
145211 500

Aπό €200 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 2605.
Από €100 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 8715.
Από €50 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 4106, 8049.
Από €20 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 147.
Από €10 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 946.
Από €5 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 833, 700, 486.
Από €3 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 35, 60.