Σημερινή

Παρασκευή, 01/08/2014

ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ

| Εκτύπωση | 03/06/2009 |

Στη χθεσινή κλήρωση του κρατικού λαχείου, αρ. 19/2009, που έγινε στην Αίθουσα Κληρώσεων του Λαχείου στη Λευκωσία, 1.237 λαχνοί κέρδισαν συνολικά €61.800.
40159 €50.000
44831 1.000
28158 400
56217 400
23640 400
51698 400
38805 400
35150 200
52703 200
27231 200
15216 200
44721 200
22801 200
11667 200
57251 200
55718 200
25964 200
Από €40 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 3068, 8625, 5805, 6304.
Από €20 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 829, 103, 128, 585.
Από €2 κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν σε 40, 37.