Σημερινή

Δευτέρα, 17/06/2019
RSS

Το Moebius ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος

| Εκτύπωση | 26 Μάιος 2019, 18:00 | Σημερινή

Το AML Workshop Series του Cyprus Fiduciary Association πρόσφατα παρουσίασε τη νομοθεσία για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (Anti-Money laundering legislation) και πρακτικές λύσεις για την αποτελεσματική της εφαρμογή.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον τομέα αυτό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2 και 4 Απριλίου, στη Λευκωσία και τη Λεμεσό αντίστοιχα, με χορηγό την εταιρεία Moebius Ltd, που έχει αναπτύξει και διανέμει εύχρηστο λογισμικό το οποίο επιλύει καθημερινά επιχειρηματικά προβλήματα.

Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007-2018 (που θεσπίζει την τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), που εφαρμόστηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου του 2018, είναι μία από τις νομοθεσίες με τις οποίες οι εταιρείες καλούνται να συμμορφωθούν.

Η οδηγία απαιτεί μια πιο πολύπλοκη προσέγγιση της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, και όχι απλά διατήρηση ενός αρχείου. Το γεγονός αυτό κάνει τη διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα για τους Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Πρακτικές λύσεις παρουσιάστηκαν από τη Senior Business Consultant του Moebius, Claire Philpott, που αναφέρθηκε στη σημασία της ιεράρχησης χρόνου για τους Επαγγελματίες Κανονιστικής Συμμόρφωσης και παρουσίασε το πώς το λογισμικό Moebius software μπορεί να βοηθήσει εταιρείες να συμμορφωθούν αποτελεσματικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Ένα από τα πολλά οφέλη του Moebius είναι το ότι μπορεί να καταργήσει την ανάγκη για πολλαπλές εισαγωγές δεδομένων, και επομένως να μειώσει την πίεση χρόνου και να βελτιστοποιήσει τη συλλογή δεδομένων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ολιστικής προσέγγισης του λογισμικού στην αποθήκευση και πρόσβαση σε δεδομένα, που διασφαλίζει ότι δεδομένα που έχουν συλλεγεί από διαφορετικούς τομείς, όπως διοικητικά έγγραφα και στοιχεία για τραπεζικές δραστηριότητες, είναι άμεσα διαθέσιμα για έλεγχο και ετοιμασία εκθέσεων.