Σημερινή

Τετάρτη, 24/04/2019
RSS

Δάνειο-μυστήριο στην Tamassos Properties

| Εκτύπωση | 17 Μάρτιος 2019, 18:05 | Του Κυριάκου Πενηνταέξ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΠΑΡΑΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΣΚΤ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΣΚΤ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 06/04/2015, Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΥΡΙΤΣΗ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ, ΣΩΤΗΡΗ ΦΕΛΛΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΕΚΟΥ ΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΟ


Περίπτωση παραχώρησης δανείου, από την πρώην Συνεργατική, σε εταιρεία συμφερόντων υψηλόβαθμων στελεχών πολιτικού κόμματος, με αδιαφανή και ενδεχομένως παράτυπη διαδικασία, αποκαλύπτει η «Σημερινή» της Κυριακής, δίνοντας συνέχεια στις αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ για τα δάνεια Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων. Πρόκειται για την εταιρεία “Tamassos Properties Ltd”. Έκθεση ελέγχου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής, ημερομηνίας 06/04/2015, την οποία κατέχουμε, εμφανίζει τους Χαράλαμπο Κυρίτση, Κλεάνθη Κλεάνθους, Σωτήρη Φελλά και Χρίστο Αλέκου ως Διευθυντές της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας κατά την υπό διερεύνηση περίοδο. Οι ίδιοι είναι υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ.

Σκοπός του ελέγχου, σύμφωνα με το έγγραφο, είναι να διαπιστωθεί “αν είχαν ακολουθηθεί οι ενδεδειγμένες διαδικασίες” κατά την παραχώρηση πιστωτικής διευκόλυνσης από τη ΣΠΕ Λήδρας Λτδ (πρώην Συνεργατικό Ταμιευτήριο Εργαζομένων Κύπρου) στην “Tamassos”, για “περαιτέρω εξέταση του αιτήματος διαγραφής χρεών από την αρμόδια Υπηρεσία/ Μονάδα της Τράπεζας”.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, που διεξήχθη στις 03 Φεβρουαρίου 2015, έγινε σύγκριση μεταξύ του ποσού των συνολικών τόκων, που ήταν καταχωρημένοι στο Τραπεζικό Σύστημα ΔΕΛΤΑ, με το προτεινόμενο ποσό διαγραφής”, το ύψος του οποίου, να σημειωθεί, δεν αναφέρεται στο εν λόγω έγγραφο.

Τα ευρήματα

Ο έλεγχος της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, βάσει της έκθεσης, κατέδειξε τα εξής:

• Δεν υπήρχε διαθέσιμο μητρώο αιτήσεων.

• Η αίτηση της πιστωτικής διευκόλυνσης δεν ήταν ορθή και πλήρως συμπληρωμένη.

• Δεν είναι ξεκάθαρος στην αίτηση ο σκοπός του δανείου, ο οποίος μάλιστα δεν συμβάδιζε με τα αποδεικτικά στοιχεία που υπήρχαν στον φάκελο. Αναγράφεται ως «επαγγελματικός» λόγος, «ενώ υπάρχουν στοιχεία στον φάκελο για αγορά μετοχών στην εταιρεία "New Marathon Tours Ltd"».

Η ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού μετοχών στην προαναφερθείσα εταιρεία είναι προγενέστερη (11 Οκτωβρίου 2000), από την ημερομηνία αίτησης για έκδοση της πιστωτικής διευκόλυνσης (11 Δεκεμβρίου 2000).

Εγείρεται θέμα για την Επιτροπεία

• Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι διενεργήθηκε πλήρης και τεκμηριωμένη αξιολόγηση, που να δικαιολογεί την απόφαση της Επιτροπείας για έγκριση του δανείου.

• Υπήρχαν αρνητικές ενδείξεις, αφού στις οικονομικές καταστάσεις της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας “υπάρχει έμφαση θέματος για τη λειτουργία της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας, λόγω του ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό της”.

• Δεν υπήρχαν κατά εν την λόγω περίοδο εγκεκριμένοι εσωτερικοί κανονισμοί στο ΣΤΕΚ Λτδ.

• Κατά την έγκριση, η αίτηση και τα πρακτικά δεν υπεγράφησαν από τα ίδια άτομα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το έγγραφο, η αίτηση υπογράφτηκε μόνον από τον Γραμματέα κ. Μιχαλάκη Κωνσταντίνου, ενώ τα πρακτικά έγκρισης υπογράφτηκαν τόσο από τον Γραμματέα, όσο και από τα μέλη της Επιτροπείας κ. Χρίστο Τομπάζο (Πρόεδρο), κ. Μάρκο Τσιηφτέ, κ. Χαράλαμπο Σταυράκη Πέτρου και κ. Χριστάκη Νεοφύτου Ιωάννου.

• Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης συμπεραίνει, επίσης, πως “δεν υπήρχαν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για έλεγχο κατά πόσον τα άτομα που ενέκριναν την αίτηση συνδέονταν με οποιοδήποτε τρόπο με άτομα της πρωτοφειλέτιδας εταιρείας. Διευθυντές κατά την εν λόγω περίοδο ήταν οι κ. Χαραλάμπος Κυρίτσης, κ. Κλεάνθης Κλεάνθους, κ. Σωτήρης Φελλάς και κ. Χρίστος Αλέκου, οι οποίοι είναι και εγγυητές στην εν λόγω πιστωτική διευκόλυνση”.

• Η έκθεση καταλήγει πως «δεν υπάρχουν αποδεικτικά κατάθεσης/εγγραφής της ενεχυρίασης των μετοχών στο Κεντρικό Αποθετήριο (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου)».

Οι αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ

Κοινωνική κατακραυγή και ταυτοχρόνως πολιτικούς κλυδωνισμούς προκαλούν οι αποκαλύψεις του ΣΙΓΜΑ για τους εν ενεργεία βουλευτές, τοπικούς άρχοντες, κρατικούς αξιωματούχους και τραπεζίτες με «κόκκινα δάνεια» στον Συνεργατισμό.

Το ΣΙΓΜΑ άνοιξε τον εν λόγω «καυτό» φάκελο του δανεισμού των ΠΕΠ, από την περασμένη Τρίτη, παρουσιάζοντας έγγραφα με ονόματα και υπογραφές.

Οι υποθέσεις αυτές εγείρουν σοβαρό θέμα παραβίασης του κανονισμού της Βουλής στις περιπτώσεις βουλευτών που διατηρούν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, χωρίς να το αποκαλύψουν κατά τις συζητήσεις και την ψήφιση νομοθετημάτων που αφορούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και αναδιαρθρώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργήθηκαν εύλογα ερωτήματα κατά πόσον προκύπτει ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταχείριση ΠΕΠ από την πρώην Συνεργατική.

Κώστας Κωνσταντίνου

Μία εκ των περιπτώσεων, εκείνη του εν ενεργεία βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Κώστα Κωνσταντίνου.

Βάσει του ρεπορτάζ του ΣΙΓΜΑ, ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος έλαβε δάνειο ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναδιάρθρωσε το 2017, περίοδο κατά την οποία οι καθυστερημένες οφειλές υπερέβαιναν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ίδιος σε δηλώσεις του διέψευσε το ύψος των ποσών.

Το θέμα που ήγειρε το ΣΙΓΜΑ για τον βουλευτή, στη βάσει των στοιχείων, ήταν αυτό της ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφέροντος λόγω παραβίασης του κανονισμού της Βουλής, ο οποίος υποχρεώνει τα μέλη του Σώματος, που διατηρούν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, να το αποκαλύπτουν ενώπιον της Ολομέλειας, όταν ψηφίζουν επί νομοθετημάτων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η περίπτωση δανεισμού του κ. Κωνσταντίνου απασχόλησε και την Φρανκφούρτη και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Σκεύη Κουκουμά

Ακόμη μία περίπτωση ΠΕΠ, που αποκάλυψε το ΣΙΓΜΑ, ήταν εκείνη της βουλευτού του ΑΚΕΛ, Σκεύης Κουκουμά, η οποία μαζί με άλλα τρία στενά συγγενικά της πρόσωπα κληρονόμησαν από τον αποθανόντα πατέρα τους και για χρόνια μέλος της Επιτροπείας της ΣΠΕ Αυγόρου δάνεια, τα οποία κατά τον Ιανουάριο του 2018 ανέρχονταν στο 1,2 εκατομμύριο ευρώ.

Όπως διαπιστώνεται από τα έγγραφα, πρόκειται για 7 δάνεια, τερματισμένα στο σύνολό τους, της τάξης του 1,2 εκατομμυρίου, για τα οποία εισπράχθηκαν μόλις οι 11 χιλιάδες ευρώ.

Η Συνεργατική κατά την αναδιάρθρωσή τους, το 2018, προχώρησε σε προβλέψεις ύψους 815 περίπου χιλιάδων. Υπολόγισε, δηλαδή, το πιστωτικό ίδρυμα ότι θα υποστεί αυτήν τη ζημιά.

Ζαχαρίας Κουλίας

Η εφημερίδα “Πολίτης” ανέδειξε την περίπτωση του βουλευτή του ΔΗΚΟ και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρία Κουλία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέχρι το 2013, εταιρεία στην οποία συμμετείχε ο κ. Κουλίας διατηρούσε μη εξυπηρετούμενα δάνεια στη ΣΠΕ Μακράσυκας και στο Συνεργατικό Ταμιευτήριο Αμμοχώστου με καθυστερήσεις περίπου 300 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το ΣΙΓΜΑ, ο κ. Κουλίας εμφανίζεται ως μεγαλομέτοχος στην προαναφερθείσα εταιρεία, με δανεισμό που το 2018 είχε φτάσει συνολικά το 1,6 εκ. ευρώ.

Οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις παρουσίαζαν καθυστερήσεις 399 χιλιάδων. Σε έντυπο αξιολόγησης για αναδιάρθρωση ή και διαγραφή, γίνεται εισήγηση για διαγραφή μέρους του δανείου της τάξης των 713 χιλιάδων ευρώ, όσων και η πρόβλεψη ζημιάς. Από τα έγγραφα, πάντως, δεν διαπιστώνεται η έκβαση της εισήγησης.

Χρίστος Ρότσας

Εκ των περιπτώσεων, που είδαν το φως της δημοσιότητας, ήταν εκείνη του Χρίστου Ρότσα, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής του ΔΗΣΥ για την περίοδο 1991-2001. Έχει διαγραφεί από μέλος του κόμματος, το 2007.

Το ΣΙΓΜΑ παρουσίασε μία εμπιστευτική έκθεση, ημερομηνίας 07/06/2018, της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, η οποία διερεύνησε απόφαση της Επιτροπής ΜΕΧ της Συνεργατικής για παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων στον κ. Ρότσα και σε συνδεδεμένες στον ίδιο εταιρείες.

Οι διευκολύνσεις αφορούν συνολικό ποσό 1,3 εκ. ευρώ. Βάσει του εγγράφου, μετά τη διευθέτηση που έγινε με την τράπεζα, διαγράφηκαν 907 χιλιάδες και καταβλήθηκαν ποσά 143.500 χιλιάδων σε μετρητά και δόθηκαν έναντι του δανείου 11 ακίνητα για ποσό 220.500.

Ως ιδιαίτερα σημαντικό, χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι, ενώ στα νομικά έγγραφα αναφέρεται ότι η παραχώρηση του ορίου παρατραβήματος στην εταιρεία “Yellow Side Development” του κ. Ρότσα ανερχόταν στις 34 χιλιάδες, στο τραπεζικό σύστημα καταχωρίσθηκε όριο ύψους 87 χιλιάδων ευρώ.

Το εν λόγω όριο εγγυήθηκαν μάλιστα τρία διευθυντικά στελέχη της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

Η Μονάδα εισηγείται λήψη νομικών μέτρων, αλλά και εξέταση από τη Νομική Υπηρεσία του ενδεχομένου ύπαρξης αστικών και ποινικών αδικημάτων εναντίον των στελεχών της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

Ιωάννα Παναγιώτου

Το ίδιο βράδυ, παρουσιάστηκε και η περίπτωση της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ιωάννας Παναγιώτου, η οποία συνδέεται με τον Όμιλο "Ιωάννα Παναγιώτου".
Σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέχει το ΣΙΓΜΑ, προκαλεί αίσθηση ο τρόπος με τον οποίο δανειοδοτείτο ο εν λόγω όμιλος και εταιρείες συνδεμένες με την Επίτροπο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίον γίνονταν οι αναδιαρθρώσεις.

Ο συνολικός δανεισμός έφτασε μέχρι και το 1,4 εκατομμύριο ευρώ περίπου, με τις καθυστερήσεις να ανέρχονται στις 885 χιλιάδες. Ζητήθηκε, μάλιστα, διαγραφή ποσού 968 χιλιάδων, ενώ η τελική πρόβλεψη της Συνεργατικής ξεπερνά το ένα εκατομμύριο. Διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, αναδιάρθρωση δανείου που φέρεται να έλαβαν από κοινού μέλη της οικογένειας της κ. Παναγιώτου μαζί με υπάλληλο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα.
Το 2010 τούς παραχωρήθηκε πιστωτική διευκόλυνση ύψους 110 χιλιάδων ευρώ. Δεν καταβλήθηκε κανένα ποσό μέχρι το 2013, που έγινε η αναδιάρθρωση.

Ματώλης και Ανδρέου

Άλλη μια περίπτωση αφορούσε τους δημοτικούς Συμβούλους του ΑΚΕΛ στην κοινότητα Άχνας, Δημήτρη Κ. Ματώλη και Γιαννάκη Α. Ανδρέου, οι οποίοι διατηρούσαν κοινό τρεχούμενο λογαριασμό με οφειλές προς τη Συνεργατική ύψους συνολικά 110 χιλιάδων ευρώ περίπου.

Το ΣΙΓΜΑ αποκάλυψε το περιεχόμενο εντύπου αξιολόγησης αίτησης, με ημερομηνία 14/05/2018, η οποία αφορά την εξόφληση δανείου, με αναδιάρθρωση και διαγραφή μέρους του. Η αξιολόγηση διεκπεραιώθηκε από το Επαρχιακό Γραφείο Διαχείρισης Καθυστερήσεων και Αναδιαρθρώσεων Αμμοχώστου.

Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι αιτητές είχαν προσκομίσει επιστολή ημερομηνίας 16/05/2018, στην οποία έγραφαν ότι ο εν λόγω Τρεχούμενος δεν έγινε για προσωπικούς λόγους, αλλά για την ανέγερση του οικήματος των Λαϊκών Οργανώσεων Δάσους Άχνας.

Ζητούσαν να τους διαγραφούν οι 60 χιλιάδες και να μείνουν προς αποπληρωμή μόνο οι 50 χιλιάδες.

Τελικά, η Συνεργατική Αμμοχώστου διέγραψε από τις 110 χιλιάδες, που ήταν η συνολική οφειλή, τις 54 χιλιάδες.

Το Σίγμα αποκάλυψε ακόμη ένα έγγραφο, με το λογότυπο της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, το οποίο απευθυνόταν προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Από το έγγραφο αυτό διεφάνη ότι, αν και το δάνειο συνήφθη από τους δυο δημοτικούς συμβούλους, η αποπληρωμή του ποσού των 60 χιλιάδων ευρώ, που απέμεινε μετά την αναδιάρθρωση και διαγραφή, έγινε από το ΑΚΕΛ. Το κόμμα φέρεται, μάλιστα, να έσπασε για τον σκοπό αυτόν γραμμάτιο ύψους 90 χιλιάδων ευρώ.

Νίκος Νικολάου

Μετά τους βουλευτές και τοπικούς άρχοντες, το ΣΙΓΜΑ διείσδυσε και στα άδυτα του ίδιου του Συνεργατισμού, με τις αποκαλύψεις να αγγίζουν και ανώτερα στελέχη του. Πρόκειται για τον Νίκο Νικολάου, ο οποίος διετέλεσε μέλος της Επιτροπείας της Συνεργατικής, την περίοδο 2009 - 2010.

Έκθεση της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης της Συνεργατικής, ημερομηνίας 27/08/2018, εμφανίζει τον κ. Νικολάου ως συνέταιρο στην εταιρεία "Kyprianides, Nicolaou & Assosiates" μέχρι το 2015 με τους Κύπρο και Πόλα Κυπριανίδου, οι οποίοι διηύθυναν παράλληλα την εταιρεία κατά την υπό διερεύνηση περίοδο.

Η εν λόγω εταιρεία ήταν σύμβουλος της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου αναφορικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όσο και στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Η έκθεση αυτή επισημαίνει πως το όνομα της συγκεκριμένης εταιρείας αναφερόταν σε δημοσιεύματα που την ενέπλεκαν σε σκάνδαλο χρηματοδότησης μεγάλων κομμάτων, την γνωστή υπόθεση "Focus". Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε "αδυναμίες" κατά τη διαδικασία παραχώρησης 19 πιστωτικών διευκολύνσεων, εκ των οποίων οι 18 παραχωρήθηκαν από την πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούν τον κ. Νικολάου, συνδεδεμένα σ' αυτόν πρόσωπα, αλλά και την κ. Πόλα Κυπριανίδου, βάσει πάντα των εγγράφων. Στις 30/4/2018, οι εν λόγω διευκολύνσεις παρουσίαζαν υπόλοιπο 7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, καθυστερήσεις πέραν των 1,3 εκατ., με το συνολικό ακάλυπτο ποσό να φτάνει τα 4,3 εκατομμύρια.

Η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης εισηγείται, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή ερευνών για ενδεχόμενη διάπραξη αστικών και ποινικών αδικημάτων, αλλά και πειθαρχικής έρευνας εναντίον στελεχών της πρώην τράπεζας.

Πώς απαντούν οι εμπλεκόμενοι στη λίστα ΠΕΠ

Τις δικές τους απαντήσεις και εκδοχές για όσα τους καταλογίζονται έδωσαν με δημόσιες τοποθετήσεις τους οι εμπλεκόμενοι στη λίστα Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων για κόκκινα δάνεια.

· Η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Σ. Κουκουμά, ανέφερε ότι η υπόθεση αφορά κληρονομικό γεωργικό δάνειο ύψους €230.000 πλήρως εξασφαλισμένο με γεωργική γη, το οποίο είχε αναφέρει στη δήλωση Πόθεν Έσχες της Βουλής και είχε ενημερώσει συναφώς τον Πρόεδρο της Βουλής. Σημείωσε, επίσης, πως «είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να επωφεληθώ από τις νομοθεσίες για ΜΕΔ που ψήφισε η Βουλή, αφού αυτές αφορούσαν προστασία πρώτης κατοικίας και επαγγελματικής στέγης, ενώ το δάνειο που με αφορά είναι γεωργικό». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι είναι στη διάθεση «οποιουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ», για διευκρινίσεις.

· Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ιωάννα Παναγιώτου, σημείωσε ότι ουδέποτε ζήτησε και ουδέποτε έλαβε οποιαδήποτε προνομιακή ή χαριστική μεταχείριση από οποιοδήποτε συνεργατικό ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Τόνισε, επίσης, ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, τόσο για το ύψος του δανείου όσο και για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ενώ υποστήριξε ότι η ιδιότητά της ως πολιτικού προσώπου «όχι μόνο δεν βοήθησε τις ειλικρινείς μου προσπάθειες για αναδιάρθρωση, αλλά τις οδήγησε σε ναυάγιο».

· Ο πρώην βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χρ. Ρότσας, διερωτήθηκε εάν «είναι ο Αλ Καπόνε της Κύπρου» και επεσήμανε ότι όσα είδαν το φως της δημοσιότητας «περιέχουν ανακρίβειες και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα». «Τους έδωσα ένα ακίνητο στον Πεδουλά και περιουσία δίπλα από το Mall στην Κοκκινοτριμιθιά, που βγάζει 30 οικόπεδα», είπε και πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ακίνητο «κοστολογήθηκε πολύ πιο χαμηλά από την αντικειμενική αξία που έχει σήμερα».

· Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κ. Κωνσταντίνου, είπε ότι πρόκειται για «παραπληροφόρηση» ως προς το ποσό του δανείου, αλλά και ως προς τα άτομα που το έχουν συνάψει. Διέψευσε ότι το ύψος του δανείου φτάνει στα 2,5 εκατομμύρια και ισχυρίστηκε ότι το ποσό ανήλθε στο 1,8 εκατομμύριο με τόκους, επιβαρύνσεις και κατόπιν αναδιάρθρωσης. Διερωτήθηκε, μάλιστα, εάν δεν έχει το δικαίωμα να πάρει ο ίδιος δάνειο, όταν είχε βάλει υποθήκη τεμάχια γης με πενταπλάσια αξία.

Συμπλήρωσε ότι για το ΜΕΔ ήταν σε διαβουλεύσεις με την τράπεζα και επετεύχθη συμφωνία το 2017 και ότι είχε κάνει αναφορά στη δήλωση Πόθεν Έσχες στο αλληλέγγυο δάνειο με τη σύζυγό του, που ανήλθε στα 950.000 ευρώ μετά τη μετατροπή από λίρες σε ευρώ, ενώ το υπόλοιπο μέρος του δανείου είχε συναφθεί από τα ενήλικα παιδιά του. «Ψήφιζα πάντα αυτά που εξυπηρετούσαν το δημόσιο συμφέρον και πολλές φορές ενάντια στο προσωπικό συμφέρον», ανέφερε και πρόσθεσε ότι ακολούθησε τις αποφάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας.

· Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζ. Κουλίας, δήλωσε ότι όλα έγιναν νομότυπα και ότι το δάνειο επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση, ενώ προηγουμένως αποπληρωνόταν κανονικά. Έκανε λόγο για ιστορίες σήψης και διαφθοράς, βλέποντας σκοπιμότητες πίσω από τις επιλεκτικές, όπως τις χαρακτήρισε, διαρροές, λόγω ευρωεκλογών. Τα κόκκινα δάνεια χρονολογούνται από το 2010, δήλωσε, και διερωτήθηκε γιατί τα αφήνουν να διαρρεύσουν και τα δημοσιοποιούν τώρα, που έγινε το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα εναντίον του Συνεργατισμού και μάλιστα επιλεκτικά για κάποιους βουλευτές. Ο κ. Κουλίας υποστήριξε ότι όλα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν δημοσιοποιηθεί κατά παράνομο τρόπο και κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά, δηλώνοντας έτοιμος να δημοσιοποιήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, αν το πράξουν όλοι.

· Ο κοινοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ στην Άχνα, Γ. Αντρέου, απέρριψε τα περί ευνοϊκής μεταχείρισης λόγω κομματικής ιδιότητας, σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αναδιάρθρωση του δανείου και διατύπωσε τη θέση ότι όλα έγιναν νομότυπα σε σχέση με την αναδιάρθρωση δανείου ύψους 110 χιλιάδων ευρώ. «Εμείς κάναμε μια πρόταση στην Altamira για έναν διακανονισμό 50 χιλιάδων, μας είπαν 60 και την πληρώσαμε», υπογράμμισε. Περαιτέρω δήλωσε άγνοια για το κατά πόσον υπήρξε κομματική κάλυψη και το ποσό πληρώθηκε από το ΑΚΕΛ, προσθέτοντάς ότι αυτό που ξέρει, είναι ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Δ. Ματώλης (επίσης κοινοτικός σύμβουλος του ΑΚΕΛ) έδωσαν από 30 χιλιάδες και εξόφλησαν.