Σημερινή

Πέμπτη, 21/03/2019
RSS

Επωφεληθείτε άμεσα από το πρόγραμμα InnovFin

| Εκτύπωση | 17 Φεβρουάριος 2019, 17:00 | Σημερινή

Είστε καινοτόμος επιχείρηση;

Σημαντική βοήθεια, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέρεται τώρα προς όλες τις καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μέσω του προγράμματος InnovFin του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Ποιους αφορά το InnovFin

Αν είστε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Κύπρο, σε μια καινοτόμο επιχείρηση, ή επιχείρηση με καινοτόμες ιδέες, ή προϊόντα, ή διαδικασίες, ή εάν έχετε δημιουργήσει μια start-up, τότε η πόρτα που έχει ανοίξει μέσω της συμφωνίας της Τράπεζας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το πρόγραμμα InnovFin σάς αφορά. Μάλιστα το ευρωπαϊκό αυτό ενισχυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι η λύση που ψάχνετε, ώστε να προχωρήσετε, να επεκταθείτε, ή να υλοποιήσετε τους στόχους που έχετε θέσει στη μικρή, ή μικρομεσαία, ή startup επιχείρησή σας.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δανειοδοτικό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων μπορούν επίσης να συμμετέχουν και αναπτυγμένες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μέχρι 450 ατόμων, φτάνει να έχουν, ή να προγραμματίζουν, την υιοθέτηση καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων ή ιδεών.

Μειωμένες ή καθόλου εγγυήσεις

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των δαπανών που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτομίας, έτσι ώστε οι νέες ή οι υφιστάμενες εταιρίες να παραμείνουν ανταγωνιστικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται σήμερα να λειτουργήσουν, έχοντας καλές προοπτικές για ανάπτυξη και επιβίωση.

Το ποσό του δανείου που θα δίνεται στους δικαιούχους θα ξεκινά από τις 25.000 ευρώ και θα φτάνει τις 500.000. Το InnovFin θα παρέχει μειωμένες ή και καθόλου απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, γεγονός που κρίνεται ως ιδιαίτερα υποβοηθητικό προς τους δικαιούχους ενδιαφερόμενους. Το ΕΤΕΠ, δηλαδή, θα παρέχει την εγγύησή του κατά 50%. Με λίγα λόγια, αν πληροίτε τα κριτήρια, εξασφαλίζετε τη χρηματοδότηση, χωρίς τις απαιτήσεις που θέτουν συνήθως οι Τράπεζες.

Ήδη έχει αρχίσει η παροχή του

Η διάρκεια του δανείου, το οποίο άρχισε ήδη να χορηγείται μέσω της Τράπεζας Κύπρου, θα κυμαίνεται από 12 έως 120 μήνες. Το εγγυοδοτικό σχέδιο InnovFin θα παρέχεται μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Το δάνειο θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ή τη δημιουργία της επιχείρησης από την οποία υποβάλλεται.

«Ορίζοντας 2020»

Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το InnovFin SME Guarantee Facility, τον μηχανισμό εγγύησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με την οικονομική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τα χρηματοδοτικά μέσα που προβλέπονται στο «Ορίζοντας 2020» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διασφαλίσει τη δυνατότητα αυξημένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Ποιοι θεωρούνται Δικαιούχοι

· Εταιρείες που έχουν ιδρυθεί, εγγραφεί και λειτουργούν στην Κύπρο.

· Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs), οι οποίες εργοδοτούν μέχρι 249 άτομα προσωπικό και με κύκλο εργασιών μικρότερο των €50 εκατομμυρίων, ή σύνολο ενεργητικού (βάσει οικονομικών καταστάσεων) μικρότερο των €43 εκ.

· Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (small Mid-caps), οι οποίες εργοδοτούν μεταξύ 250-499 άτομα προσωπικού.

· Εταιρείες που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια καινοτομίας.

· Εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο.

Χαρακτηριστικά Σχεδίου

- Ποσό Δανείου: €25.000-€100.000 για εταιρείες Start-Up

- €50.000-€500.000 για όλους τους δικαιούχους

- Εξασφαλίσεις: Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων λόγω της προσφερόμενης εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες:

· Διάρκεια Δανείου: 12-120 μήνες
· Περίοδος Χάριτος: Μέγιστη περίοδος 2 χρόνια

Ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω κριτήρια θα πρέπει να ισχύει, για να δικαιούται μια επιχείρηση να υποβάλει αίτηση:

· Να είναι καινοτόμο Προϊόν/Διαδικασία Παραγωγής.

· Να πρόκειται για ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

· Το 5% του Λειτουργικού Κόστους να αντιπροσωπεύει Έρευνα και Καινοτομία.

· Το 80% του Δανείου να δαπανηθεί σε δραστηριότητες Έρευνας και Καινοτομίας.

· Η επιχείρηση να έχει λάβει στήριξη από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας μέσω επιδοτήσεων, δανείων ή εγγυήσεων από φορείς για επενδύσεις καινοτομίας.

· Στην επιχείρηση να έχει απονεμηθεί κατά τους τελευταίους 24 μήνες Βραβείο Καινοτομίας από ευρωπαϊκό οργανισμό/φορέα.

· Η επιχείρηση να έχει κατά τους τελευταίους 24 μήνες καταχωρίσει τουλάχιστον ένα τεχνολογικό δικαίωμα.

· Η επιχείρηση να βρίσκεται στα αρχικά στάδια λειτουργίας της και να έχει λάβει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 μηνών κεφάλαιο από Venture Capital Investor/Business angel.

· Η επιχείρηση να έχει χαρακτηριστεί ως «Καινοτόμος Επιχείρηση» τους τελευταίους 36 μήνες, από ευρωπαϊκό ή από εθνικό ή περιφερειακό όργανο ή θεσμό.