Σημερινή

Δευτέρα, 20/05/2019
RSS

Πρώτη τριμερής διάσκεψη Αμερικανικών Επιμελητηρίων

| Εκτύπωση | 10 Φεβρουάριος 2019, 18:01 | Σημερινή

Στις 5 Φεβρουαρίου 2019 διοργανώθηκε στη Λευκωσία η πρώτη τριμερής διάσκεψη των Αμερικανικών Επιμελητηρίων της Κύπρου, της Ελλάδας και του Ισραήλ. Στη συνάντηση παρευρέθησαν οι διευθυντές ή/και Πρόεδροι και άλλα μέλη των Αμερικανικών Επιμελητηρίων.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης παρουσιάστηκε το οικονομικό, επενδυτικό και θεσμικό περιβάλλον των τριών χώρων, καθώς και η δραστηριότητα και οι επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή. Παρουσιάστηκαν, επίσης, τα θέματα των υπηρεσιών από το Επιμελητήριο της Κύπρου, το θέμα της τεχνολογίας και καινοτομίας από το Επιμελητήριο του Ισραήλ και το θέμα των νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) από το Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν διάφοροι τρόποι συνεργασίας για κοινές δράσεις και ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Στη συνάντηση παρευρέθησαν εκπρόσωποι της αμερικανικής πρεσβείας καθώς και ο διευθυντής της Ένωσης Αμερικανικών Επιμελητηρίων της Ευρώπης. Στο τέλος της συνάντησης τα Επιμελητήρια υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των τριών Επιμελητηρίων.

Σημειώνεται ότι το Αμερικάνικο Επιμελητήριο στην Κύπρο έχει 20ετή παρουσία, ενώ στεγάζεται και λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΒΕ.