Σημερινή

Τρίτη, 23/04/2019
RSS

ΜΕΔ με… κρατικές εγγυήσεις

| Εκτύπωση | 06 Ιανουάριος 2019, 17:00 | Του Στέλιου Ξιουρή

ΚΟΑΓ, ΟΧΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ

ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ


Ο εγγυητής πρέπει να είναι και καλοπληρωτής, όπως αναφέρεται στη λαϊκή θυμοσοφία και αυτό πρέπει να έχουν υπόψη τους οι επαΐοντες των οικονομικών του κράτους. Ειδικότερα, από τη στιγμή που το Κράτος έχει προχωρήσει σε σημαντικό αριθμό κυβερνητικών εγγυήσεων σε δάνεια εκ των οποίων ορισμένα έχουν ήδη μπει στην κατηγορία των Μη Εξυπηρετούμενων και τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν οικονομική τρύπα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα μεγαλύτερα δάνεια δόθηκαν στους εξής οργανισμούς:

· Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (2017: €401,01 εκ., 2016: €400,7 εκ.)

· Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για σκοπούς υλοποίησης της στεγαστικής / δανειοδοτικής πολιτικής του κράτους (2017: €148,3 εκ., 2016: €157,1 εκ.)

· Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης (2017: €116,7 εκ., 2016: €145,8 εκ.)

· Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης με σκοπό την εφαρμογή Σχεδίου Στέγασης Οικογενειών με Χαμηλά Εισοδήματα (2017: €70,3 εκ., 2016: €75,3 εκ.)

Τα δάνεια που παραχωρήθηκαν στον Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης και στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης έχουν κατά βάση διοχετευθεί από τους οργανισμούς που τα έλαβαν προς ιδιώτες. Η αποπληρωμή των δανείων αυτών εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την είσπραξη των δανείων που παραχωρήθηκαν προς τους τελικούς δικαιούχους. Υπάρχουν επίσης δάνεια που προέκυψαν κυρίως από συμφωνία μεταξύ του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για παραχώρηση κεφαλαίων υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και τα οποία δόθηκαν σε ιδιωτικούς οργανισμούς με σκοπό τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστικών κυπριακών επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα.

Τα δάνεια του ΟΧΣ

Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (ΟΧΣ) έχει παραχωρήσει δάνεια χρησιμοποιώντας κυβερνητικές εγγυήσεις για υλοποίηση διαφόρων σχεδίων. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31/3/2018), από σύνολο 2.812 δανείων, τα 1.608 θεωρούνται εξυπηρετούμενα (συνολικού ύψους €71,6 εκ., ποσό που αντιπροσωπεύει περίπου το 50% των δανείων). Όσον αφορά τώρα στα υπόλοιπα 1.204 δάνεια, από τα οποία ο ΟΧΣ έχει λαμβάνειν €74,7 εκ., θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα αφού παρουσιάζουν περισσότερες από τρεις καθυστερημένες δόσεις. Σε πολλά μάλιστα από αυτά (συνολικά 662 δάνεια), οι καθυστερημένες δόσεις ξεπερνούν τα τρία χρόνια.

Τα δάνεια του Φορέα

Κυρίως σπουδαστικά (σε ποσοστό σχεδόν 90%) είναι τα δάνεια που έχει παραχωρήσει ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών με βάση το Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (31/3/2018), από τα 21.401 δάνεια που έδωσε ο Φορέας, τα 16.668 (με υπόλοιπο €271,7 εκ.) θεωρούνται εξυπηρετούμενα. Ωστόσο, 4.733 δάνεια (με υπόλοιπο €100,2 εκ.), θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα και από αυτά, σχεδόν στα μισά (2.005 δάνεια) οι καθυστερημένες δόσεις ξεπερνούν διάστημα τριών ετών. Να σημειώσουμε πάντως ότι ο Οργανισμός, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάνεια καλύπτονται με κυβερνητική εγγύηση ή με την αξία της κατοικίας, έχει προχωρήσει σε τερματισμό συμβολαίου ή λήψη δικαστικών μέτρων σε 170 από τα πιο πάνω δάνεια.

Τα δάνεια του ΚΟΑΓ

Όσον αφορά στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Στέγασης Οικογενειών με Χαμηλά Εισοδήματα (ΣΣΧΑ) του 2001, παραχώρησε 881 δάνεια, εκ των οποίων τα 112 έχουν ξοφληθεί πλήρως. Τα 769 που παραμένουν, παρουσιάζουν υπόλοιπο €54,6 εκ. και ποσό καθυστερημένων δόσεων (μέχρι τις 31/3/18) €7,7 εκ.. Από αυτά, τα 271 (με υπόλοιπο €13,8 εκ.) θεωρούνται εξυπηρετούμενα και τα 498 (με υπόλοιπο €40,9 εκ.) είναι μη εξυπηρετούμενα. Από τα ΜΕΔ του ΚΟΑΓ, τα 254 ξεπερνούν καθυστερημένες δόσεις 3 ετών. Όσον αφορά στα 94 δάνεια που παραχωρήθηκαν σε «μέτρια αμειβόμενους», στις 31 Μαρτίου 2018 παρουσίαζαν υπόλοιπο €5,2 εκ. και ποσό καθυστερημένων δόσεων μόλις €83.561.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός έχει προχωρήσει σε λήψη δικαστικών μέτρων στις 99 περιπτώσεις δανείων που παρουσιάζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Επιπρόσθετα, η κυριότητα όλων των κατοικιών που παραχωρούνται παραμένει στον ΚΟΑΓ μέχρι και την αποπληρωμή της τελευταίας δόσης από τον δανειολήπτη.

Να πούμε ακόμα ότι από το ποσό των €70,3 εκ., το οποίο υπολογίζεται ότι ο ΚΟΑΓ οφείλει στην Κυβέρνηση, τα €66 εκ. αναμένεται να εισπραχθούν σταδιακά με την καταβολή των δόσεων των δανειοληπτών. Η διαφορά των €4,3 εκ. θεωρείται άμεσα επιστρεπτέα και ανακτήσιμη, αφού αφορά ποσό το οποίο εισπράχθηκε από τον ΚΟΑΓ στο παρελθόν (είτε από τους δανειολήπτες είτε από την Κυβέρνηση όταν αρχικά παραχωρήθηκε το δάνειο για το ΣΣΧΑ) και παραμένει να το καταβάλει στην Κυβέρνηση.

Τα δάνεια της ΣΚΤ

Με βάση τη συμφωνία πώλησης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, το Σχέδιο Εγγυήσεων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ενεργοποίηση κυβερνητικής εγγύησης (οι πληρωμές αναμένεται να καλύπτονται από την εναπομένουσα οντότητα της ΣΚΤ). Ενδέχεται όμως να χρειαστούν εγγυήσεις για παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια της ΣΚΤ και σε μια τέτοια περίπτωση το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 45 εκ.-95 εκ. Το πιο πάνω υπολογισθέν ποσό πιθανώς να αυξηθεί σε περίπτωση που κληθούν και άλλες κυβερνητικές εγγυήσεις ΜΕΔ από άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ειδικά για δάνεια τα οποία έχουν τερματιστεί εδώ και αρκετό καιρό και παραμένουν σε εκκρεμότητα.

ΜΕΔ των δήμων

Σημειώνεται επίσης ότι κρατικές εγγυήσεις έχουν δοθεί και για 119 δάνεια δήμων και κοινοτήτων, συνολικού ύψους €290,6 εκ. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και οι εγγυήσεις σε οντότητες δημοσίου συμφέροντος και αφορούν 76 δάνεια ύψους €962,7 εκ. Η πλειονότητα αυτών των δανείων (61), ύψους €603,9 εκ., αφορά τα Συμβούλια Αποχετεύσεως. Στα ΜΕΔ με κρατικές εγγυήσεις πάντως βρίσκονται 25 δάνεια δήμων και κοινοτήτων που ξεπερνούν τα 7 εκ. Την ίδια στιγμή, άλλα 10 δάνεια των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος ύψους €25 εκ. (ανάμεσά τους και Συμβούλια Αποχετεύσεως) παρουσιάζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Δάνεια λόγω της εισβολής

Τα παγιοποιημένα δάνεια λόγω της τουρκικής εισβολής το 1974, αφορούν κυρίως ποσό €36,5 εκ. που παραχωρήθηκε στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα με σκοπό την αποπληρωμή προσφυγικών καταθέσεων σε εκτοπισθείσες Συνεργατικές Εταιρείες, αλλά και ποσό €2,8 εκ. προς την Αρχή Λιμένων Κύπρου, που αφορά στην αξία των περιουσιακών στοιχείων λιμανιών κάτω από τουρκική κατοχή και μεταβιβάστηκαν με σχετικά διατάγματα το 1976 από το Κράτος στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.